Ensemble Inégal na Svatováclavském hudebním festivalu

Koncert v rámci největšího svátku duchovní hudby Severní Moravy a Slezska představil renomovaný soubor Ensemble Inégal, který se na Svatováclavském hudebním festivalu neobjevil poprvé. Letos se kostel sv. Jana a Pavla ve Frýdku-Místku rozezněl hudbou Psalmi Vespertini barokního mistra Jana Dismase Zelenky. Sólových partů se ujali Gabriela Eibenová, Daniela Čermáková, Tobias Hunger a Lisandro Abadie. Ensemble Inégal řídil Adam Viktora.

Kostel sv. Jana a Pavla Frýdek-Místek (foto archiv SHF)
Kostel sv. Jana a Pavla Frýdek-Místek (foto archiv SHF)

Objevování díla největšího českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky patří k dobrému kurzu předních českých ansámblů, jež se věnují staré hudbě ve stylově poučené interpretaci. Kromě souborů Collegium 1704 a Collegium Marianum je to především Ensemble Inégal, který šest Zelenkových žalmů a Magnificat ZWV 108 nahrál na své loňské CD, pojmenované stejně jako název sobotního koncertu Psalmi Vespertini. Zelenkovy žalmy k nešporám kompozičně spadají do let 1725–1728 a patří k dílům výjimečné umělecké hodnoty, která byla donedávna spatřována zejména v tvorbě ze závěrečné fáze jeho života. Provedení ve frýdecko-místeckém kostele bylo zdařilé, k dokonalosti však něco scházelo.

Ensemble Inégal Zelenkovy Psalmi Vespertini zahrál v naprosto stejném pořadí, jak jsou zachyceny na loňském CD. Nezazněl jen opus De Profundis ZWV 97.

J. D. Zelenka: Psalmi Vespertini I - Ensemble Inégal - Svatováclavský hudební festival 2016 (foto archiv SHF)
J. D. Zelenka: Psalmi Vespertini I – Ensemble Inégal – Lisandro Abadie – Svatováclavský hudební festival 2016 (foto archiv SHF)

Úvodní Dixit Dominus ZWV 66 představil sborovou část souboru v přesvědčivé energii a vyrovnané sazbě jednotlivých hlasových skupin. Vroucí melodikou překypovalo zejména Virgam virtutis tuae, v němž se poprvé představila sopranistka Gabriela Eibenová. Nádherně barevně disponovaný soprán Eibenové nebyl zpočátku stoprocentně intonačně přesvědčivý, přílišné vibrato také nepřispělo. Co však bylo podstatnější: výstavba frází mě osobně nedokázala naplnit přesvědčením o smysluplném využití specifických barokních afektů či rétorických figur. Přednes Eibenové byl jakoby emočně přitlumený a výrazu chyběly promyšlené kontury.

Podobně interpretace altistky Daniely Čermákové, jejímuž pěveckému projevu zejména v preciznosti legat a v gradacích vzestupných melodických linií chyběl do dokonalosti také krůček. Výkony obou sólistek stály v určitém kontrastu k přesvědčivému projevu tenoru Němce Tobiase Hungera a basu Lisandra Abadie. Oba pěvci zaujali dokonalou technickou vybaveností, skvěle odstíněnou a do detailu cizelovanou výstavbou frází a melodických ozdob, v níž se odráželo adekvátní uplatnění barokních afektů a rétorických figur. Argentinský basista Abadie zaujal v Magna opera DominiConfitebor tibi Domine ZWV 72 a také v překrásném Laudate Pueri dominum, kde přesvědčil hlasovou znělostí i ve výškově exponovaných tónech. Z komplexního pohledu nejvíce přesvědčil výkon Tobiase Hungera, jehož stylově bezchybná precizní artikulace a intonační suverenita v koloraturách se spojila s přesvědčivou výstavbou frází, obrovskou soustředěností a evidentním zápalem pro každý jednotlivý tón.

J. D. Zelenka: Psalmi Vespertini I - Gabriela Eibenová, Daniela Čermáková, Adam Viktora - Svatováclavský hudební festival 2016 (foto archiv SHF)
J. D. Zelenka: Psalmi Vespertini I – Gabriela Eibenová, Daniela Čermáková, Adam Viktora, Lisandro Abadie – Svatováclavský hudební festival 2016 (foto archiv SHF)

Dramaturgicky byl koncert Ensemble Inégal dobře koncipován. Hudba Zelenkových Psalmi Vespertini není jednotvárná a stejně jako ostatní skladatelova tvorba obsahuje obrovské množství afektů, od zasmušilých, religiózních, hloubavých nálad, po výbuchy čiré radosti, štěstí a upřímné touhy po dosažení řádu. Precizní instrumentalisté a sbor dokázali přes drobné výhrady k výkonům některých sólistů povýšit koncert na velký hudební zážitek. Lze si postesknout, že se sólových partů neujali výborní aktéři loňského CD, kde se vedle Tobiase Hungera a Lisandra Abadie zaskvěli sopranistka Lenka Cafourková a kontratenorista David Erler.

J. D. Zelenka: Psalmi Vespertini I - Adam Viktora - Svatováclavský hudební festival 2016 (foto archiv SHF)
J. D. Zelenka: Psalmi Vespertini I – Adam Viktora – Svatováclavský hudební festival 2016 (foto archiv SHF)

Poslední drobné doporučení je směřováno k pořadatelům koncertu. Kostel sv. Jana a Pavla se nachází v bezprostřední blízkosti frekventované dopravní tepny a rušivé elementy projíždějících aut nešlo vnímat jinak než jako velice negativní faktor. Domnívám se, že ve Frýdku-Místku, případně jeho nejbližším okolí se nachází několik akusticky vhodných sakrálních památek, kde by se podobným jevům dalo s grácií vyhnout.

 

Hodnocení autora recenze: 70%

Svatováclavský hudební festival 2016
Psalmi Vespertini I
Dirigent: Adam Viktora
Gabriela Eibenová (soprán)
Daniela Čermáková (alt)
Tobias Hunger (tenor)
Lisandro Abadie (bas)
Ensemble Inégal
10. září 2016 kostel sv. Jana a Pavla Frýdek-Místek

program:
Jan Dismas Zelenka: Psalmi Vespertini I
Dixit Dominus
Confitebor
Beatus vir
Laudate pueri
In exitu Israel
Magnificat
De profundis

www.shf.cz

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Hodnocení

Vaše hodnocení - Zelenka: Psalmi Vespertini I - Ensemble Inégal -A.Viktora (Svatováclavský hudební festival 2016)

[yasr_visitor_votes postid="223969" size="small"]

Mohlo by vás zajímat