Ensemble Opera Diversa: Jsem kněžna bláznů – první a možná poslední repríza

JSEM KNĚŽNA BLÁZNŮ
Lenka Nota│Olga Sommerová
komorní opera o Boženě Němcové
První a možná poslední repríza komorní opery o Boženě Němcové. Inscenace Kristiany Belcredi (režie), Sylvy Markové (scéna) pod taktovkou Gabriely Tardonové. V hlavních rolích Jarmila Balážová a Lukáš Rieger.
Neděle 13. května v 17.00, divadlo Reduta, Zelný trh 4, Brno

Komorní opera Jsem kněžna bláznů mapuje soukromý i tvůrčí život první české spisovatelky. Libreto na základě její korespondence, básní Jaroslava Seiferta, Vladislava Vančury a Viktora Dyka sepsala dokumentaristka Olga Sommerová.
„Božena je přítelkyní všech českých žen, které nerezignovaly na touhu po osobní i společenské svobodě. Je pro nás výzvou a zárukou, že lze zvednout hlavu navzdory zakořeněným předsudkům. Inspiruje nás k odvaze myslet a konat jinak, než se od nás žen od věků očekávalo, nacházet svou identitu a sebeúctu.“ Olga Sommerová

Ensemble Opera Diversa tímto počinem rozšiřuje svůj repertoár od původně autorské tvorby dua Kyas-Drábek. Kromě estetického rozměru má opera díky libretu dokumentaristky Olgy Sommerové, založeném na studiu pramenů a její korespondence, přesah i literárně-historický.
„Přála bych si, aby opera byla inspirací pro pravdivý, svobodný a poctivý život nás všech. Aby upozornila na mnohdy velmi zjednodušený pohled na mimořádnou a složitou osobnost Boženy Němcové, která nám svou statečností, smyslem pro čest, duchovním rozhledem a nekompromisností může být dodnes příkladem.“ Lenka Nota

Inscenační tým:
Režie: Kristiana Belcredi
Dirigentka: Gabriela Tardonová
Scéna a kostýmy: Sylva Marková
Obsazení:
Božena Němcová: Jarmila Balážová
Josef Němec: Lukáš Rieger
Komentátoři – Hosté – Udavači – Děti: Tereza Maličkayová, Pavla Radostová, Martin Javorský, Aleš Janiga
Orchestr Ensemble Opera Diversa, koncertní mistr Jan Bělohlávek

Ensemble Opera Diversa je soubor profesionálních hudebníků a zpěváků, který se soustředí na objevné hudební a divadelní programy. Vedle koncertů komorního orchestru je jádrem činnosti původní komorní hudba a opery z dílny Ondřeje Kyase a Pavla Drábka. Ensemble Opera Diversa tvoří komorní orchestr, sólisté, zpěváci, herci a komorní vokální sbor Ensemble Versus. Od svých počátků (1999) se ze souboru vyvinula hudební společnost, která uskutečňuje kolem patnácti vystoupení a představení ročně. Pravidelně jsou uváděny operní, hudebně-divadelní, koncertní i vokální novinky, často napsané právě pro soubor.

Vstupenky k dostání v předprodeji Národního divadla Brno.