Hudba impresionistů s dirigentem Lenárdem a klavíristou Bartošem

Díla stěžejních osobností hudebního impresionismu i našeho Vítězslava Nováka zazní na dalším abonentním večeru Symfonického orchestru Českého rozhlasu ve Dvořákově síni Rudolfina. Jako sólista vystoupí vynikající klavírista Jan Bartoš, taktovku pozvedne šéfdirigent Ondrej Lenárd. Od 9.30 můžete navštívit také veřejnou generální zkoušku. Ze záznamu pak koncert nabídne ČRo Vltava, v rámci Prémiových koncertů Eurorádia ho přebírají i další evropské rozhlasové stanice.

Sto let od úmrtí francouzského skladatele Clauda Debussyho inspirovalo nadcházející koncert rozhlasových symfoniků s podtitulem „V zajetí tance a kouzel“. Nejprve k nám hudební impresionismus dolehne v efektním opusu Paula Dukase Čarodějův učeň, jehož programním podkladem je báseň J. W. Goetha. Hudba je pojata s francouzským šarmem, lehkostí a orchestr se zde může náležitě „blýsknout“.

Následně nás čeká zřídka hraný Klavírní koncert Vítězslava Nováka v podání předního českého klavíristy Jana Bartoše. Těžko soudit, zda by autor nad jeho provedením jásal – zkomponoval ho totiž pro své absolventské vystoupení na Pražské konzervatoři, během nacvičování se mu ovšem znelíbil, takže ho nakonec vůbec nepřednesl a koncert pak nechal provést až po mnoha letech jako zralý a uznávaný mistr coby doklad své tvůrčí cesty. Každopádně skladba vyjevuje technickou vyspělost svého mladého autora a dává sólistovi možnost předvést všechny stránky techniky.

O taneční básni Hry se často píše, že byly ovlivněny právě Dukasovým Učněm čarodějem. Claude Debussy zkomponoval tuto svou poslední orchestrální kompozici na výzvu legendárního Ruského baletu sídlícího v Paříži. Premiéru v roce 1913 však zastínil skandál spojený s uvedením jiného díla složeného pro Ďagilevův soubor, Stravinského Svěcení jara. Přes tento ne právě šťastný osud jsou Hry v mnohém vyvrcholením impresionistických snah.

Večer završí provedení suit z baletu Dafnis a Chloé Maurice Ravela. I ten vznikl na objednávku Ruského baletu. Antický námět je velmi jednoduchý, autorem byl starověký řecký spisovatel Longos. Ravel využil v duchu impresionistické estetiky barevných možností velkého moderního symfonického orchestru. V naší verzi bude mohutný orchestr dokonce rozšířen o další barevný prvek – smíšený sbor zpívající na vokál.

PROGRAM:
Paul Dukas: Čarodějův učeň, symfonické scherzo
Vítězslav Novák: Koncert pro klavír a orchestr e moll
Claude Debussy: Hry, taneční báseň
Maurice Ravel: Suity č. 1 a 2 z baletu Dafnis a Chloé

Ondrej Lenárd – dirigent
Jan Bartoš – klavír
Slovenský filharmonický sbor, sbormistr Mátyás Antal
Symfonický orchestr Českého rozhlasu

DVOŘÁKOVA SÍŇ RUDOLFINA, PONDĚLÍ 30. DUBNA V 19.30 HODIN
VEŘEJNÁ GENERÁLNÍ ZKOUŠKA V 9.30 HODIN

Záznam koncertu připravuje ČRo Vltava
a v rámci Prémiových koncertů Eurorádia i další evropské rozhlasové stanice