Festival Opera 2011 – program i pohled za kulisy

  1. 1
  2. 2

Už jen pár týdnů zbývá do startu jubilejního ročníku Festivalu hudebního divadla Opera 2011, při kterém se od konce února do poloviny března v hlavním městě postupně vystřídají mimopražské operní soubory, jejichž představení doplní těmi svými i obě pražské opery.


Ředitelka festivalu Opera 2011 Lenka Šaldová ochotně přijala naše pozvání, a to zdaleka nejen k seznámení s připraveným programem, ale mimo jiné i k pohledu do festivalového zákulisí.

Letošní ročník festivalu Opera je jubilejní desátý. Povězte, jakými nejpodstatnějšími změnami festival za dobu své existence prošel? A jak se vyvíjel zájem o jeho program?

Festival vznikl v roce 1993, podle pamětníků především proto, aby upozornil na ojedinělou síť operních divadel, která v nových ekonomických a společenských podmínkách bojovala o přežití. Postupně je čím dál více prostě svátkem opery, při němž je příležitost srovnat kvalitu i směřování jednotlivých souborů, o opeře diskutovat, psát, povídat si se zajímavými osobnostmi.

Základ festivalu vždy tvořila představení „kamenných“ divadel, na dva ročníky byly přizvány umělecké školy, pak projekty vzniklé nezávisle na tradiční síti operních divadel (inscenace Ensemble Opera Diversa, Ensemble Damian, Komorní opery Orfeo). Z finančních důvodů jsme letos bohužel museli program omezit opět jen na oněch deset „kamenných“ souborů, k tomu alespoň připravujeme doprovodné akce: výstavu fotografií, besedy a také retrospektivní pořad k deseti ročníkům festivalu. Tam se dozvíte o proměnách festivalu více…

V čem všem spočívá práce ředitelky a kolik lidí máte k ruce?

Mám štěstí, že jsem našla perfektní produkční (Michaelu Syrovou), výborného grafika (Roberta Rytinu) a pomáhá zkušený PR (Daniel Jäger). Na dílčích úkolech se podílejí lidé z výboru Jednoty hudebního divadla, zvlášť předseda – Josef Herman. Naším úkolem je sehnat peníze, koordinovat požadavky jednotlivých divadel a možnosti pražských scén, na kterých vystupují. A hlavně festival, a tudíž jednotlivé soubory a osobnosti propagovat. To je ostatně jeden z hlavních cílů festivalu: aby se opeře alespoň chvíli věnovala větší pozornost. V záplavě informací o pseudokultuře se na operu poněkud zapomíná…

Příprava festivalu je hodně náročná hlavně proto, že všichni máme svá zaměstnání, ve kterých jsme plně vytíženi – festivalu se tak věnujeme vlastně jen ve volném čase… Divadelní oddělení Národního muzea, kde pracuju, na podzim stěhovalo sbírky do Terezína, což byla dost náročná a vysilující akce, zároveň dokončuji dvě obsáhlé studie, s kolegy objíždíme operní premiéry po celé republice a snažíme se trochu sledovat i operní divadlo za našimi hranicemi. A do toho tedy připravuji smlouvy, píšu PR články, vyjednávám reklamu, zpracovávám podklady pro grafika, atd. atd. Letos je to skutečně vražedné.

G.Bizet: Carmen (Moravské divadlo Olomouc – Barbora Polášková jako Carmen)

Jak dlouho trvá příprava jednoho ročníku a co je na ní nejtěžší?

Festival se koná každé dva roky, hned po skončení jednoho ročníku se Jednota hudebního divadla domlouvá s řediteli divadel a šéfy operních souborů, jestli se pouštět do dalšího. Termíny představení se domlouvají zhruba rok předem, intenzivní práce začíná na podzim, trvá tedy zhruba půl roku.

Nejtěžší je asi vyjednávání o financích. Ale to asi hlavně proto, že je to pro mě cizí svět, kterému nerozumím – ať už jde o politiku nebo strategie firem, které by mohly festival sponzorovat. Je to vždycky do poslední chvíle nervák, jestli se podaří s příspěvky státu, města a případně nadací vyjít.

Jak to tedy vlastně je s financováním festivalu? Z jakých zdrojů čerpáte a s jak velkým rozpočtem pracujete?

Festival je jednou z prioritních akcí Ministerstva kultury ČR, které je od začátku hlavním donátorem festivalu, od roku 1999 se k němu přidalo Hlavní město Praha. Logicky – festival výrazně rozšiřuje operní nabídku v Praze.

Rozpočet je relativně malý, srovnáme-li ho například s hudebními festivaly u nás. Náklady jsou pouze kolem 2,5 milionu korun – díky tomu, že soubory souhlasí přijet v podstatě jen za úhradu cestovních nákladů, v žádném případě pro ně festival neznamená jakýkoli finanční zisk.

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


Reakcí (4) “Festival Opera 2011 – program i pohled za kulisy

  1. Děkuji ředitelce festivalu Opera 2011 paní L.Šaldové a jejím spolupracovníkům, že májí stále chuť a sílu tento festival co 2 roky připravit. Vždy se na něj naše divadlo těšilo. Mít možnost ukázat v Praze,co se v ostravském divadle urodilo a určitě jsou na tom stejně všechna mimopražská divadla. A věřím, že tato přehlídka je zpestřením i pro pražské a mimo pražské diváky.
    Držím festivalu Opera 2011 pěstí a věřím, že i nadále bude prioritou MK a přibudou i další sponzoři,pro něž to bude čest. Protože národ zkvétá nejen ekonomikou,ale také především svou kulturnosti.
    Jana

Napsat komentář