Filharmonie Brno zahájila 64. koncertní sezonu

A je tu další zahajovací koncert. Tentokrát to byla Filharmonie Brno, která zahájila sezonu, ovšem ještě stále na sokolském Stadionu. Sokolové se snažili zkulturnit prostředí, vymalovat a vylepšit interiéry, což se jim skvěle povedlo, vypadá to tam opravdu vkusně a upraveně. Dokonce se pustili i do úpravy akustiky sálu, ale výsledek je diskutabilní. Ze sálu se stalo studio, suchá akustika, bez dozvuku a bez alikvotů, jež spojují jednotlivé tóny. Slyšet je tedy samostatně každý tón, ale ty netvoří spolu celek. Brno tak přišlo o poslední akusticky vhodný sál. Ale protože koncertu byli přítomní i tvůrci nového koncertního sálu, včetně akustika pana Toyoty, dávalo to příslib do budoucna. 
Zahájení 64. sezóny Filharmonie Brno (foto Vojtěch Kába)

Filharmonie Brno hrála 19. září 2019 pod taktovkou svého šéfdirigenta Dennise Russella Daviese a publiku předložila neotřelou dramaturgii. V první polovině koncertu zazněla Symfonie č. 1 c moll, op. 68 Johannese Brahmse. Ten patřil ve své době k předním zastáncům čisté, absolutní hudby proti hudbě programní. Čtyřvětá skladba je uvozena mohutnou introdukcí s tympány, načež nastupuje sonátová část Allegro s opakujícími se dynamickými vlnami. Andante sostenuto přináší jímavou melodii, klenuté dlouhé fráze s melodií v prvních houslích, hoboji, klarinetu i s něžnými vstupy lesního rohu. Třetí věta Un poco allegretto e grazioso má nadýchaný taneční ráz, čtvrtá věta Adagio se zvedá z tajuplného zklidnění přes napínavé pizzicato a žesťové vstupy až po melodickou reminiscenci na Beethovenovu melodii Ódy na radost, která se rozrůstá až do energického závěru. Dirigent držel pevná a přesná tempa a pracoval s dlouhými frázemi, jež držel v napětí až do závěru.


Elisabeth Leonská a Dennis Russell Davies 2019 (foto Vojtěch Kába)

Po přestávce si dirigent ke spolupráci přizval ruskou klavíristku Elisabeth Leonskou. Dáma v letech, jíž provází pověst skvělé pianistky, která má ruskou školu a praxi z mnoha koncertních pódií, jako sólistka světových orchestrů i jako umělecká partnerka a žačka slavného pianisty Svjatoslava Richtera. Její působení se v roce 1978 rozšířilo do celého světa, když opustila SSSR a přestěhovala se do Vídně. Je na ní sice znát pokročilý věk, který ale ostře kontrastuje s její vitalitou a energií, kterou dává do interpretace. Hrála Klavírní koncert č. 3 E dur, SZ.119 maďarského skladatele Bély Bartóka. Skladatel psal koncert pro svoji ženu již ve stavu pokročilé leukémie v nemocnici a nedokončil jej, to udělal jeho přítel Tibor Serly. Navzdory nemoci vytvořil skladatel dílo plné energie, virtuozity, rytmických akordových pasáží i niterných částí. Mnohde je klavír součástí orchestru, aby s ním vzápětí soupeřil a polemizoval. Nebyl by to Bartók, kdyby nepoužil maďarské lidové nápěvy, nechybí ani snové a přírodní části s ptačím zpěvem. Celek byl grandiózní i díky nevyčerpatelné energii klavíristky. Obecenstvo si potleskem vynutilo přídavek, jímž byla druhá věta Adagio ze Sonáty F dur, KV 332 Wolfganga Amadea Mozarta, která v kontrastu s právě vyslechnutým koncertem působilo jako něžné zjevení. 

Dennis Russell Davies 2019 (foto Vojtěch Kába)

Závěr koncertu patřil japonskému skladateli z Nagana, jenž si říká Joe Hisaishi. Pracuje především jako autor filmové hudby, za kterou nasbíral mnohé ceny. Působí i jako klavírista a dirigent vlastních skladeb. Skladba DA.MA.SHI.E znamená něco jako „trojrozměrný iluzivní obraz“. Vychází z jednoho synkopovaného motivu, který je v úvodu prvních houslí. Minimalistické opakování metrického formátu, jenž se barevně proměňuje a mění tóninu a instrumentaci a dává v závěru prostor pro žestě, aby se vzepjal ve vlnách a následně prudce skladbu ukončil. 

Obecenstvo přijalo koncert s nadšením a ovacemi. Ale také se ptali přítomných řešitelů příštího koncertního sálu, jak daleko jsou přípravy a kdy se opět stavba pohne kupředu. A také, kdy zase budou koncerty alespoň v Janáčkově divadle, v němž byla rekonstrukce již ukončena. Zdá se, že sezona 2019/2020 bude pro brněnskou filharmonii rušná i plná překvapení.

Hodnocení autorky recenze 90 %

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat