Harmonická elegie v kostele sv. Mořice na Mouřenci u Annína

Čtenáři Opery Plus blogují

Rád bych se zastavil u komorního koncertu v kostele sv. Mořice nad Annínem nedaleko Sušice, který jsem náhodně navštívil v sobotu 16. července tohoto roku. Krátkou historii kostela naleznete níže, popřípadě na webu.

Koncert pořádalo sdružení Přátelé Mouřence a jim především bych chtěl těmito několika řádky vzdát hold a chválu. Pod vedením Lukáše Miloty a tamějšího duchovního správce P. Tomase van Zavrela zpřístupnili toto nádherné místo návštěvníkům. Pravidelně pořádají prohlídky kostela, přednášky, letní dílny, koncerty, bohoslužby, obnovují místní Annínskou pouť a podobně. Sám mohu potvrdit, že snaha o znovuoživení zapomenutých a zdevastovaných poutních míst v naší zemi je opravdu nelehká. Klobouk dolů před jejich nadšením, díky kterému bude toto nádherné místo zachováno i do budoucna. Bohu díky.

Koncert duchovní hudby - Alena Hönigová - Mouřenecké léto 2016 (foto archiv autora)
Koncert duchovní hudby – Alena Hönigová – Mouřenecké léto 2016 (foto archiv autora)

Vrátím se ke koncertu samotnému. Vystoupila na něm naše přední specialistka na historicky poučenou interpretaci a hru na kladívkový klavír Alena Hönigová. Bravurním způsobem provedla několik kompozic Jana Ladislava Dusíka a Jana Josefa Rӧslera. Velmi zajímavý program raného romantismu, který interpretka doplnila historickými úvody k jednotlivým autorům, byl odměněn zaslouženým potleskem. Jako posluchači jsme si mohli zblízka prohlédnout kladívkový klavír, který nám poutavě představila.

Velmi zdařilý koncert v nádherném prostoru kostela sv. Mořice, umocněný zapadajícím letním sluncem, byl pro mne opravdu hudebním vrcholem příjemné dovolené v nedalekých Kašperských Horách.

Koncert duchovní hudby - Alena Hönigová - Mouřenecké léto 2016 (foto archiv autora)
Koncert duchovní hudby – Alena Hönigová – Mouřenecké léto 2016 (foto archiv autora)

Kostel sv. Mořice na Mouřenci nad Annínem je druhým nejstarším kostelem v jihozápadních Čechách (starší je jen kostel v Albrechticích 1179). Historie Mouřence sahá do doby, kdy se na Šumavě těžilo zlato, procházely tudy významné obchodní cesty a do regionu přicházeli první křesťané. Kostel sv. Mořice bývá spojován se sv. Vintířem. Byl to benediktin (působil v Niederalteichu), který na sklonku života žil coby poustevník na Dobré Vodě u Hartmanic, kde také 1045 zemřel a je pohřben v Praze na Břevnově. Pokud nedal podnět ke stavbě chrámu samotný Vintíř, byli to zřejmě jeho žáci a následovníci.

Kostel na Mouřenci pochází z období kolem roku 1220. Jedná se původně o pozdně románskou stavbu, která byla v průběhu dalších staletí goticky a barokně upravena. Po odsunu původního německého obyvatelstva v roce 1946 a po nástupu komunistického režimu v Československu přišla devastace kostela. Je třeba přiznat, že to byli Češi, kteří památku ničili. Uprostřed kostela bylo ohniště, na které vandalové přikládali kusy oltářů a lavic, lidské kosti a lebky byly poházené v křoví a lesích po celém okolí.

Záchrana přišla v letech 1991 – 1993, kdy byl kostel díky finanční sbírce rodáků opraven. 26. září 1993 byl Mouřenec znovu vysvěcen. Při rekonstrukci byly objeveny vzácné gotické nástěnné malby ze čtrnáctého století s vyobrazením Posledního soudu a Ukřižování.

I váš text rádi v této rubrice uveřejníme. Naše adresa: info@operaplus.cz

Napsat komentář