Hof-Musici a Hasse přes kopírák

  1. 1
  2. 2
Hlavní osou programu letošního XII. ročníku Festivalu barokních umění v Českém Krumlově byla i tentokrát novodobá světová premiéra barokní opery v unikátním autenticky dochovaném prostoru zdejšího zámeckého barokního divadla. Soubor Hof-Musici, který je spolu s Centrem barokní kultury pořadatelem tohoto festivalu, uvedl tentokrát dramma per musica Johanna Adolfa Hasseho Demofoonte.
J. A. Hasse: Demofoonte, Hof-Musici, Barokní divadlo Státního hradu a zámku Český Krumlov – Festival barokních umění 2019 (foto Libor Sváček)

Jak shrnuje ředitel festivalu Jiří Kiprý, jeho cílem je „využití poznatků dobové interpretační praxe a s podporou muzikologického a teatrologického výzkumu dospět k co nejautentičtější podobě nastudovaných děl, a to ve všech jejich složkách, počínaje výběrem titulů ve světových knihovnách a archivech, přes hudební a scénické nastudování, kostýmní výpravu, líčení a výrobu rekvizit, až po realizaci díla v původních dekoracích a s uplatněním originální jevištní mašinerie českokrumlovského zámeckého divadla.“ Součástí festivalu je proto také mezinárodní muzikologická konference. Tu letošní pořádal Ústav dějin umění Akademie věd České republiky ve spolupráci s Centrem barokní kultury v Českém Krumlově, souborem Hof-Musici a Mozartovou obcí v ČR pod patronací Italského kulturního institutu. Badatelé z Itálie, Německa, Španělska, Polska a Česka se ve svých příspěvcích zaměřili na téma Demofoonta jako námětu pro drama per musica u Hasseho a dalších skladatelů 18. století. Pozornost věnovali kompozičnímu stylu včetně porovnání různých zhudebnění Demofoonta, kadencím árií, zdobení da capo árií nebo technikám zhudebňování věšteb.

Zarputilost uměleckého vedoucího a cembalisty Ondřeje Macka, který se svým souborem barokní hudby Hof-Musici (dříve Cappella Accademica) už skoro třicet let objevuje a uvádí v život zapomenuté opery seria a další hudebně-dramatická díla konce 17. a 18. století, je opravdu tvrdošíjná. Stejně jako jeho setrvávání na zvoleném konceptu novodobé interpretace žánrů hudebního divadla, které se přežily na konci 18. století a k nimž dnes existuje celá plejáda přístupů, jak je zprostředkovat současnému publiku.

J. A. Hasse: Demofoonte, Hof-Musici, Barokní divadlo Státního hradu a zámku Ondřej Macek, Český Krumlov – Festival barokních umění 2019 (foto Libor Sváček)

Výčet inscenací, které Hof-Musici již uvedli samostatně nebo na festivalu, je úctyhodný: z tvorby Johanna Adolfa Hasseho to byla serenata Enea in Caonia a opery Semele ossia La Richiesta Fatale, Tito Vespasiano nebo L’Ipermestra, z odkazu Antonia Vivaldiho holdovací serenata L’Unione della Pace, e di Marte, dramma per musica Orlando finto pazzo nebo opera Argippo. V dalších novodobých světových premiérách zazněly dramma per musica L’Ingresso alla Gioventù di Caludio Nerone Antonia Gianettiho, dramma serio per musica La Didone Antonia Boroniho a jeho dramma giocoso L’Amore in Musica, festa teatrale L’Asilo d’Amore Antonia Caldary, ale i jeho Ghirlanda di Fiori, Scipione Affricano il Maggiore, Il Natale d’Augusto, dramma per musica Siface Nicoly Porpory vedle jeho díla La Morte d’Ercole. V historii souboru jsou také díla Johanna Josepha Fuxe, Georga Friedricha Händela, Benedetta Marcella nebo Alessandra Scarlattiho. Záznamy některých inscenací ze zámeckého divadla také vyšly na DVD.

Letošní Demofoonte Johanna Adolfa Hasseho (1699–1783) je typická opera seria na libreto nejvýznamnějšího básníka tohoto žánru Pietra Metastasia. Hasse ji zkomponoval pro drážďanské uvedení v roce 1748 a přepracoval pro benátské Teatro San Giovanni Crisostomo, kde zazněla během karnevalu v prosinci 1748. Hof-Musici uvedli právě tuto druhou verzi. Hasse, zvaný Il Sassone, patřil od svých šestadvaceti let téměř pět desetiletí k vyhlášeným úspěšným skladatelům nejen v rakouských a německých zemích, ale i v Itálii, Londýně nebo Paříži. Hasseho dílo měl v úctě i jeho současník Johann Sebastian Bach nebo o šedesát let mladší Wolfgang Amadeus Mozart.

J. A. Hasse: Demofoonte, Hof-Musici, Barokní divadlo Státního hradu a zámku Český Krumlov – Festival barokních umění 2019 (foto Libor Sváček)

Demofoonte je typická opera seria pro sedm sólistů s důrazem na pěveckou virtuozitu tří pětidílných árií propojených recitativy. Metastasiovo libreto, zhudebněné poprvé Antoniem Caldarou v roce 1733, patřilo k velmi oblíbeným a použilo ho pak na sedmdesát skladatelů, například Antonio Vivaldi, Baldassare Galuppi, Raffaele Mellace, Niccolò Jommelli, Josef Mysliveček, Giovanni Paisiello, Niccolò Piccini, Heinrich Graun, Luigi Cherubini, také pro pražskou operu Jan Evangelista Koželuh.

Libreto čerpá z antické mytologie, která patřila k hlavním námětovým zdrojům opery seria. Příběh vychází z nejasnosti věštby, které se dostalo thráckému králi Démofóntovi, když se pokoušel zjistit, jak by mohl být ukončen krutý obřad každoroční oběti jedné panny bohu Apollónovi: „Usmířen bude hněv nebes, až sebe sama pozná nevinný uchvatitel říše.“ Děj typicky plný zvratů a propletence mileneckých, sourozeneckých a rodičovských vztahů je založený na nedostatku informací jednajících postav – krále Démofónta, jeho domnělého syna Tímantha tajně sezdaného s Dirké, která je domnělou dcerou velmože Mathusia a má se stát aktuální obětí Apollónovi, jeho skutečného syna Cherintha zamilovaného do frýžské princezny Kreúsy, jehož přitom Démofón nutí Tímanthovi. Teprve při povinném šťastném konci vyjde najevo, že královna kdysi zaměnila jako nemluvňata Tímantha, který je ve skutečnosti „pouze“ synem velmože, a Dirké, která je ve skutečnosti Démofóntovou královskou dcerou. Tím je vysvětlena tajemná věštba, ukončeno kruté obětování a mohou být sezdány správné páry bez rizika incestu a sňatku mezi bratrem a sestrou.

J. A. Hasse: Demofoonte, Hof-Musici, Barokní divadlo Státního hradu a zámku Český Krumlov – Festival barokních umění 2019 (foto Libor Sváček)

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


0 0 vote
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments