V Galerii Petrof zněl Bach na čtyřech klavírech

Firma Petrof vyrábí klavíry již 155 let. Od roku 1864, kdy zakladatel firmy Antonín Petrof postavil první klavír, si prošla dramatickým vývojem, ale dosud všechny turbulence ustála. V roce 2017 byla zrekonstruována stará výrobní hala a vznikl tak reprezentativní sál asi pro pět set osob s kvalitní akustikou, plynule navazující na showroom a kavárnu. Nenásilné propojení prostor vytváří unikátní prostředí, kde vynikají zejména novotou se lesknoucí krásná křídla i pianina.
Čtyři klavíry v Galerii Petrof 2019 (zdroj Petrof Gallery)

Na oslavu 155. narozenin firmy se zde letos koná řada koncertů. 24. září 2019 tu byl koncert unikátní. Na pódiu stála čtyři výstavní křídla a za nimi se tísnili v komorním obsazení hudebníci souboru Czech virtuosi. Doprovázeli čtyři umělce, kteří postupně usedali ke klavírům, aby užaslému publiku předvedli klavírní ekvilibristiku.

Jak jinak pojmenovat koncert, na němž zazněly skladby Johanna Sebastiana Bacha s doprovodem komorního orchestru postupně pro jeden, pak dva, následně tři a nakonec čtyři klavíry? Koncerty jsou původně psány pro cembalo, smyčce a continuo, některé vznikly i pro sólové nástroje jiné.

Čtyři klavíry v Galerii Petrof 2019 (zdroj Petrof Gallery)

Jako první zazněl Koncert pro klavír a orchestr D dur, BWV 1054 z roku 1738 a ke klavíru usedla Vlada Vasiljeva, pianistka ruského původu, žijící v Mexiku. Spolu s dirigentem celého projektu Anatoly Zatinem, který je jejím manželem, vytvořili Duo Petrof a reprezentují tak značku klavíru po celém světě. Její interpretace Bacha byla energická, ve druhé větě s emotivním nábojem, ale bezchybně rytmizující a technicky brilantní. Druhým číslem byl Koncert pro dva klavíry a orchestr c moll, BWV 1060 z roku 1736, který byl původně napsán pro hoboj a housle. Vystoupily zde spolu brněnské klavíristky Sára Medková a Ema Jedlička Gogová. Tato klavíristka, která je makedonského původu a žije v Brně, byla duší a mozkem celého projektu. Obě klavíristky si dokonale rozuměly a vzájemně se skvěle doplňovaly.

Po přestávce usedly všechny tři dámy ke svým klavírům a přednesly Koncert pro tři klavíry a orchestr d moll, BWV 1063 z roku1735, který je jako jediný originál a který skladatel napsal pro sebe a své dva syny, Wilhelma a Christiana. Zaujalo už počáteční téma, jež zaznělo unisono i s orchestrem, aby dál bylo rozvedeno s dokonalou přesností. Druhá věta zaujala zpěvností a lehkou smyslností (Alla Siciliana), v poslední větě Allegro si ve fuze klavíry přebíraly témata a vzájemně se předváděly.

Čtyři klavíry v Galerii Petrof 2019 (zdroj Petrof Gallery)

Posledním číslem byla skladba pro čtyři klavíry, kdy si ke čtvrtému klavíru sedl i dirigent koncertu Anatoly Zatin, jenž nepřestal celou skladbu řídit. Byl to neuvěřitelný zážitek sledovat, jak se všechny hlasy propojují s matematickou přesností a logikou. Koncert pro čtyři klavíry a orchestr a moll, BWV 1065 z roku 1730 je snad přepisem Vivaldiho koncertu pro čtyři housle a orchestr. Ve druhé větě Largo zaujalo zpěvné téma, které klavíry postupně přebíraly, aby se ve třetí, závěrečné větě Allegro předháněly ve virtuozitě, zachovávajíce přesnou tempovou i tónovou dikci. Bylo až nepochopitelné, jak je možné se v tom předivu tónů orientovat. Aby byl účinek stoprocentní, byly záběry na účinkující a především na jejich ruce snímány kamerami a promítány na zadní stěnu pódia, což přispělo k těsnějšímu propojení účinkujících a diváka.

Kde jinde by se měl takový koncert konat než právě v sále firmy, která klavíry nejen prodává, ale i vyrábí? Představitelka firmy Zuzana Ceralová Petrofová, která koncert uvedla, prozradila, že takový projekt už tu zazněl před deseti lety, ale ve studentském provedení. Nyní ovšem šlo o plně profesionální a kvalitativně vrcholové provedení, jež díky špičkovým zahraničním sólistům dostalo jiskru a noblesu.

 

Hodnocení autorky recenze 100 %

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat