Hořické pašije v Katedrále sv. Víta

V Katedrále sv. Víta na Pražském hradě se dnes na Květnou neděli poprvé konaly pašijové hry. Lidé všech generací v zaplněném chrámu sledovali upravenou verzi Hořických pašijí, které představili Otakar Brousek ml., Nela Boudová a Jakub Gottwald v režii Václava Lautnera. Zazněla hudba dirigenta, sbormistra a skladatele Jaroslava Krčka v provedení hudebně-tanečního souboru Chorea Bohemica.Před začátkem dramaticko-hudebního představení přítomné pozdravil kardinál Dominik Duka, který dopoledne v nedaleké Bazilice sv. Jiří sloužil mši. Pražský arcibiskup chce pašijové hry počínaje letošním rokem v katedrále pořádat každoročně. „Bůh stvořil člověka jako tvořivou bytost. A tak je samozřejmé, že ho chce člověk chválit také múzickým uměním,” sdělil Duka.

Hry s náboženskou tematikou v Hořicích na Šumavě byly původně spojeny s cisterciáckým klášterem ve Vyšším Brodě. Rozšířily se v devatenáctém století, kdy byla postavena nová divadelní budova a navštěvovali je tehdy i členové císařské rodiny, šlechtických rodů a vysocí církevní hodnostáři. Hry byly zrušeny za druhé světové války a snahu českých přistěhovalců tradici po válce obnovit zhatil komunistický režim. V roce 1990 vznikla společnost pro obnovu pašijových her. Hrát se začalo na přírodní scéně v lesoparku, v těsném sousedství bývalého pašijového divadla.

Pašijové hry jsou velmi starým evropským jevem spojeným se životem katolické církve. Jejich kolébkou bylo Španělsko a Francie, odkud se hry rozšířily po Evropě. Původně se hrály v kostelech, postupem času byly obohacovány o lidové prvky a přenášeny mimo chrámy. Termín pašije je odvozen z latinského passio, tedy utrpení. V původním významu jde o vyprávění o utrpení a smrti Ježíše Krista.

Pašije zpracovávali také hudební skladatelé. Všechna čtyři pašijová vyprávění vytvořil například Johann Sebastian Bach, inspiraci v nich nalezl i Bohuslav Martinů. Svou verzi pašijových her připravila i undergroundová kapela The Plastic People of the Universe. Její Pašijové hry velikonoční s libretem Vratislava Brabence a hudbou Milana Hlavsy měly utajovanou koncertní premiéru 22. dubna 1978 u Václava Havla na Hrádečku.

Duka dnes v Bazilice sv. Jiří požehnal palmové ratolesti. Šestá postní neděle, která je nazývána také Květnou, totiž připomíná Kristův vjezd do Jeruzaléma. Připomíná také blížící se utrpení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Květnou nedělí křesťané vstupují do Svatého týdne, jímž vrcholí postní doba, po které následují Velikonoce, vrchol liturgického roku.

Foto Dana Kysučanová

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]