Před sto lety se narodil Jiří Reinberger

Profesor Jiří Reinberger byl nejenom uznávaným pedagogem pražské Hudební fakulty Akademie múzických umění, který vychoval desítky českých i zahraničních varhaníků, ale především varhanním virtuosem, hudebním skladatelem a také odborníkem na stavbu varhan. Tento významný propagátor varhan a organizátor hudebních akcí se narodil před sto lety, 14. dubna 1914.Brněnský rodák Reinberger strávil část dětství v Holešově, kde si v tamním kostele poprvé vyzkoušel hru na varhany. Hru poté studoval na brněnské konzervatoři, ve studiu pokračoval v Praze a Lipsku. Zároveň stihl i vystudovat práva.

Po studiích krátce vyučoval varhanní hře na brněnské konzervatoři, později desítky let na pražské HAMU, kde byl jmenován docentem a v roce 1964 profesorem. Mimo jiné stál u vzniku mezinárodních varhanních kurzů v Praze a Curychu. Prosadil také zavedení varhanní soutěže festivalu Pražské jaro.

Jako varhaník sklízel úspěchy doma i v zahraničí, a to interpretací staré české tvorby, skladeb Johanna Sebastiana Bacha i současných skladatelů. Koncertoval ve většině evropských zemí, ale i například v Japonsku a Kanadě. Často byl zván do porot mezinárodních soutěží.

Je autorem několika symfonií a koncertů pro varhany a orchestr. Byl editorem hudebních souborů varhanní tvorby, v jeho revizi vyšla řada skladeb české varhanní literatury. Vydal antologii Čeští klasikové varhanní tvorby a napsal řadu příspěvků do odborných časopisů. Spolupracoval na hudebních pořadech Československé televize a například napsal textovou část obrazové publikace Varhany v Československu. Jako odborný poradce pro stavbu varhan spolupracoval s krnovskou firmou Rieger-Kloss.

Jiří Reinberger zemřel 28. května 1977 v Praze.

Foto archiv

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky