Před sto lety se narodil Jiří Reinberger

Profesor Jiří Reinberger byl nejenom uznávaným pedagogem pražské Hudební fakulty Akademie múzických umění, který vychoval desítky českých i zahraničních varhaníků, ale především varhanním virtuosem, hudebním…