Hudební vize Hildegardy z Bingen v Emauzském klášteře

Pátý koncert Letních slavností staré hudby, které se letos nesou ve znamení ženy v hudbě, byl zasvěcen věštkyni Sibyle. Lépe řečeno jejímu středověkému pandánu – takzvané Rýnské Sybile, svaté Hildegardě z Bingen (1098–1179), řeholnici, mystičce, léčitelce, básnířce a hudební skladatelce. Ukázek z jejího díla se brilantně zhostil český ansámbl Tiburtina (umělecká vedoucí Barbora Kabátková), v jehož názvu se skrývá další z tajuplných věštkyň – Sibyla Tiburská. Hildegarda se již za svého života těšila pověsti svatosti a po všech stránkách výjimečné ženy. Z pohledu hudební historie jde o velmi osobitou hudební skladatelku, jejíž tvorba vyniká nevšedními melodickými i slovními obraty.V interpretačně téměř dokonalém podání zazněl reprezentativní výběr z rozsáhlého Hildegardina hudebního díla. Ansámbl velmi šťastně doplnil skladatelčinu vesměs jednohlasou tvorbu anonymními polyfonními kondukty, jejichž vznik spadá do období Hildegardina života. Vokální provedení bylo obohaceno vynikajícím doprovodem na středověké harfy (Hana Blažíková, Barbora Kabátková) a dulce melos (středověký cimbál), jehož se zhostila rakouská instrumentalistka Margit Übellacker. Poměr mezi čistě vokálními, čistě instrumentálními a smíšenými kusy byl velmi citlivě a promyšleně zvolen tak, že posluchače uchránil pocitu monotónnosti.Kompaktní zvuk souboru skvěle souzněl s akustikou Emauzského kostela, která jindy dokáže interprety potrápit. Jak ansámblové, tak sólové partie naplňovaly chrámový prostor, aniž by měl posluchač pocit překotné snahy o velký zvuk. Sólisticky pódium ovládly Hana Blažíková s Barborou Kabátkovou, nicméně i ostatní sboristky jim ve svých samostatných výstupech úspěšně sekundovaly. Jediné větší intonační zaváhání bylo patrné ve verši responsoria Ave Maria.

Ti, kteří vnímali celý koncert jen jako hudbu (a soudě dle mnohdy rušivého a nepatřičného potlesku jich nebylo málo), odcházeli bezesporu spokojeni. Kompozice sv. Hildegardy z Bingen ovšem není obyčejná hudba! Jsou to kontemplace ukazující na nejintimnější vztah, jaký (nejen) středověký člověk mohl prožívat – vztah k Bohu. A zde spatřuji největší slabinu programu, protože dal přednost ryze hudební logice řazení skladeb před důsledněji promyšleným dramaturgickým plánem, jenž by lépe zohlednil charakter jednotlivých Hildegardiných textů a vtáhnul je do souvislosti s křesťanským pojetím dějin spásy, které lze zjednodušeně vyjádřit trajektorií Stvoření – prvotní hřích – příslib vykoupení – příchod Mesiáše na svět a dokonání vykupitelského díla – očekávání jeho opětovného příchodu na konci věků.Přes uvedenou výtku se však Tiburtina ensemble stal aktérem nevšedního hudebního zážitku, který dal posluchačům pocítit krásu a výjimečnost Hildegardina odkazu.

Hodnocení autora recenze: 90%

Letní slavnosti staré hudby 2015
Sibylla
Tiburtina ensemble
– Barbora Kabátková (soprán, středověká harfa, umělecká vedoucí)
– Hana Blažíková (soprán, středověká harfa)
– Ivana Bilej Brouková (soprán)
– Tereza Havlíková (soprán)
– Marta Fadljevičová (mezzosoprán)
– Anna Chadimová Havlíková (mezzosoprán)
– Daniela Čermáková (alt)
– Kamila Mazalová (alt)
– Margit Übellacker (dulce melos)
27. července 2015 kostel Panny Marie na Slovanech Praha

program:
Hildegard von Bingen:
– 
sekvence O, Jerusalem, aurea civitas
– antifona O, tu illustrata
– 
Kyrie eleison
– antifona O, quam mirabilis es

Anonym:
 konduktus Conductus Praemii dilatio

Hildegard von Bingen:
– hymnus Cum vox sanguinis
antifona O, spectabiles viri

– antifona Nunc gaudeant

Anonym:
konduktus Flos in monte cernitur

Hildegard von Bingen:
– antifona O, beata infantia
– responsorium Ave, Maria
– antifona Caritas abundat

Anonym:
– konduktus Deus misertus hominis

Hildegard von Bingen:
– Ordo virtutum O, Deus, qui es tu

Anonym:
– žalm 8 Domine, Dominator noster

www.letnislavnosti.cz

Foto Anna Chlumská

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Hodnocení

Vaše hodnocení - Sibylla - Tiburtina ensemble (Letní slavnosti staré hudby 27.7.2015)

[yasr_visitor_votes postid="177533" size="small"]

Mohlo by vás zajímat


0 0 vote
Ohodnoťte článek
2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments