Jaroslav Kyzlink: Osm Smetanových oper psal zralý autor!

  1. 1
  2. 2
  3. 3
Národní divadlo v Praze zahajuje ve čtvrtek 12. září 2019 novou sezonu slavnostním koncertem. Umělci naší první scény vzdají poctu událostem, které před třiceti lety stály na začátku naší cesty ke svobodě a demokracii; vyvrcholením koncertu bude provedení Dvořákovy kantáty Te Deum, která zazněla na konci roku 1989 při prezidentské inauguraci Václava Havla. Přední sólisté, orchestr a sbor, všichni pod taktovkou hudebního ředitele opery Národního divadla Jaroslava Kyzlinka, přednesou scény o porobě, vzpouře či smíření z Janáčkovy opery Z mrtvého domu, z Verdiho Nabucca, Beethovenova Fidelia či Giordanova Andrey Chéniera. A také ze Smetanových oper Libuše a Dalibor, který měl v nové inscenaci premiéru těsně před prázdninami a v těchto dnech se na jeviště Zlaté kapličky opět vrací.
Jaroslav Kyzlink (foto Ilona Sochorová)

Když vidím či slyším Smetanova Dalibora či některé jiné jeho opery, nemůžu se ubránit jedné utkvělé myšlence: skladatel krátce po premiéře utržil nálepku wagneriána a nepřítele české kultury. Mohli bychom dlouze studovat historické prameny, probírat se dobovým tiskem a svědectvími současníků, a pak bychom snad měli představu, co se za tímto označením vlastně skrývá, jaké pro ně byly důvody a kořeny. Já jsem ale rozmlouval s umělcem, který se Daliborem zabývá v současné chvíli a v aktuálních kontextech. A Jaroslava Kyzlinka jsem se zeptal: Jde tu o dobové přízvisko, které mělo posloužit nějakému boji v lidské či politické rovině? Nebo wagneriánství ke Smetanově hudbě patří jako její neodmyslitelný atribut, jako její rys?
Podívejme se na partituru, a to bez jakýchkoli klišé, která jste v otázce naznačil a jež Smetanovu tvorbu provází. Do jisté míry je za nimi i ona „medvědí“ služba, kterou skladateli poskytl Zdeněk Nejedlý a kterou mu během své ministerské i hudebně-vědné činnosti de facto ublížil. To všechno si ale na chvíli odmysleme a máme tu skladbu, která nese jasné znaky doby, v níž vznikla. Nese jasné důkazy Smetanova obeznámení a konfrontace s Wagnerovými operami. A přísluší tak k tehdejší celoevropské situaci! To není zdaleka jen otázka Bedřicha Smetany.

Byla to do jisté míry módní vlna?
To je možná příliš silné slovo, ale chápu, na co narážíte. Tím vlivem prošla řada skladatelů, je u nich přítomen a není to žádná negativní nálepka. Navíc v Daliborovi velmi silně – a to nejen díky paralelám v libretu – cítím i vliv Beethovenův. Třeba právě v raných operách Bedřicha Smetany. A to ani nemám nastudováno z pramenů, kolikrát a v jakém provedení měl Smetana možnost Fidelia nebo vůbec Beethovenovu hudbu slyšet.

Ale stejně tak v tomhle nemáme jasno ve vztahu k hudbě Richarda Wagnera…
Nicméně ty podněty jasně vnímáme a oceňujeme, že Smetana si je přetavil po svém.

Čímž se dostáváme ke klíčovému úhlu pohledu: co z těchto vlivů Smetana vytvořil za originalitu, jakým způsobem je syntetizoval a zahrnul je do své výrazové řeči? Co si z nich vzal, aby vytvořil „typického Smetanu“ v otázce dikce, práce s orchestrem, kde ve Smetanových rysech tyhle inspirace vystopujeme?
Osobně se nad tím můžu zamýšlet ze zkušenosti z jeho oper, které jsem měl možnost – i v několika různých inscenacích – studovat a dirigovat. Můj názor je ten, že ač se Smetanův jazyk a dramatická práce vyvíjejí, nenajdeme tu v sérii jeho osmi dokončených oper tak markantní a diametrální rozdíl, jako třeba mezi ranou a poslední operou Giuseppa Verdiho. U Bedřicha Smetany jakoby onu řadu oper napsal zralý autor. I s vědomím jasné evoluce. To především v instrumentaci, s níž v pozdějších dílech pracuje jinak. V Tajemství měl ale také k dispozici jiný orchestrální aparát nežli při Braniborech v Čechách

Máte teď na mysli vedle instrumentace i Smetanovu práci s motivy, s hudebním tématem?
Především to! Vždyť tenhle aspekt provází celou jeho tvorbu. Určité postupy používá opakovaně a v Daliboru je to naprosto signifikantní. Shrňme si: motiv Zdeňka či motiv přátelství, motiv lásky, pochod, který zazní vždy, když přichází král. A je to chvílemi až rámcově zjednodušující…

Takové leporelo, že?
Přesně tak, jakoby skládal jednotlivé obrázky do spojené řady a potřeboval nějak ošetřit předěly mezi nimi. To je prostě Smetanův hudební jazyk. A úkolem nás, interpretů, je, abychom mu dokázali pomoci a nevypichovali naopak určitá negativa. Při vší úctě k Mistrovi tu jasně čtu dobový hudební jazyk. A my ho po všech Janáčkových a Straussových operách vnímáme dnes úplně jinak. A tak stojíme před výzvou, aby ona mírná trivialita nepůsobila jako přítěž.

Mluvíme tedy o práci s motivy, které charakterizují postavy a situace. Mně se shodou okolností nedávno dostaly do ruky paměti Daria Milhauda, který o wagnerovských principech leitmotivů mluví jako o „tematických bedekrech“ pro nedůvtipné, snobské publikum, jež díky nim nepotřebuje hlubší vhled a orientaci v dramatu a v každé situaci vždycky ví, kde přesně je. A tito diváci se mohou kasat, jak dobře autorovi a dílu rozumí… To je samozřejmě jeden z mnoha způsobů interpretace. Vy jako dirigent se zamýšlíte nad tím, jak z motivů nevytvářet takové prvoplánové návody?
Znovu si vezměme k ruce partituru. Jasně vidíme, že Smetanova motivická práce je naprosto důsledná. Ale pojďme k pramenům a podívejme se na různé interpretace našich předchůdců – příkladně u Dalibora nebo u Libuše; to jsou hodně analogické případy. Máme tu řadu hudebních nastudování i pojetí, která se díky ikonickým představitelům vžila jako vzorová. A cítíme, jako by dirigenti Smetanovým principům chtěli pomoci.

Ano, základní motiv vězení se ozývá v dalších a dalších situacích v různých obměnách a souvislostech.
A já pln respektu k provedení dřívějších pánů dirigentů ale cítím, jakoby tento motiv chtěli pokaždé odehrát ve stejném tempu. Činí tak ve snaze využít motiv jako rámeček, který danou situaci pevně ukotví, a podle mého názoru trochu rezignují na to, že motiv je jasný a příznačný i v jiném kontextu. Smetana ho také necituje doslova a vždy ve stejné tónině.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat