Josef Marek: Portrait – melodramy

Za další pozoruhodný vydavatelský čin Radioservisu, a. s., považuji vydání dvou kompaktních disků s nahrávkami melodramů, neboť jde o žánr, kterému v minulosti mnoho pozornosti věnováno nebylo. Obsahem druhého z těchto disků je soubor melodramů vytvořených Josefem Markem. K této aktivitě nepochybně přispěla i narůstající tradice Mezinárodního festivalu koncertního melodramu, která se již několik let utěšeně rozvíjí.

Josef Marek, pražský rodák, byl po absolutoriu konzervatoře řadu let členem Pražského filharmonického sboru. Po absolvování skladatelského oddělení Hudební akademie múzických umění v Praze pracuje jako hudební redaktor a editor ve svobodném povolání. Do našeho hudebního života vstoupil jako autor skladeb komorních, symfonických a vokálních. Zejména v oblasti vokální získal řadu cen ve skladatelských soutěžích. Mimořádné úspěšnosti a popularity si vydobyla jeho tvorba melodramů, které se soustavně věnuje od roku 2001. Vydaný kompaktní disk s názvem Josef Marek Portrait – melodramy obsahuje šest melodramů na historická i společenská témata, sahající objevně až k bulváru.

První melodram s názvem Poslední noc, který je vskutku hereckým koncertem Dalimila Klapky, vychází z Čechovovy Labutí písně, zobrazující hercovu noc po posledním představení a rozloučení s hereckou kariérou. Po úpravě textu a jeho doplnění uplatnil Marek při kompozici i hudební vsuvku z díla Hectora Berlioze. Vzniklo tu dílo mimořádné působivosti a přesvědčivosti. V dalším melodramu s názvem Miss O. Blues s texty Vítězslava Nezvala a Josefa Kainara si Marek vyzkoušel ve shodě s obsahovou náplní textu využití jazzového výraziva k charakterizaci námětu. Melodram Senátor inspirovaný textem Shakespearovým je opět dramatickým obrazem. Nadčasovost textu ozvláštnil autor zcela neočekávaným užitím melodie z baletu Oskara Nedbala. Velmi kontrastní atmosféru pak do tohoto souboru přináší melodram Autointerview. Zde uplatnil Marek vlastní texty na motivy z knih Isaaca Bashevise Singera a Josepha Hellera. Tento jidiš námět pak opět trefně obohatil klezmerovskou notou při využití klezmer bandu Trombenik. Melodram Vox mea vychází z textu básně Viléma Závady, který po léta vázal Markovu pozornost a jehož zhudebnění nastarovala výzva k vytvoření melodramu pro festival. Jde o báseň Živote, díky, u které velmi dlouho promýšlel, jaké formy ke zhudebnění užít. Vznikl poutavý tvar znamenitě tlumočený Borisem Rösnerem a obohacený o vokální vstupy Milady Čejkové. Závěrečný melodram inspirovaný negativním světem bulváru je skutečnou raritou v produkci žánru melodramu. Nicméně svědčí o tom, že Marek dovede vždy najít úspěšné řešení v jakémkoli tématu. Název tohoto melodoramu, textově zpracovanému spolu s Robinem Králem, je Školení H & S a jeho partitura řeší v zápise důsledné sepětí hudby s textem po způsobu sprechgesangu. I zde bylo použito k charakterizaci studentské písně Gaudeamus igitur. Vtipný text realizují působivě všichni interpreti.

Marek pracuje se všemi texty vskutku tvůrčím způsobem. Maximální pozornost věnuje již jeho výběru. Krátí, přeskupuje, doplňuje a pracuje i s vlastními texty. Neméně precizní je jeho práce kompoziční. Důsledně se vyhýbá univerzálnímu hudebnímu podkresu. V důsledně prokomponovaných tvarech hudba na vybraných místech doslova akcentuje jednotlivá slova či textové plochy. Ke zvýraznění specifické atmosféry se nebojí užít i úryvků cizích populárních melodií. Během zhudebňované plochy se často střídá složka instrumentální se složkou vokální a zejména dramatickými vpády vhodně zvolených instrumentů se mu daří ozvláštňovat a povyšovat zvolený text, a dosahovat tak potřebného napětí k udržení pozornosti posluchačů. Jak jsem již vpředu naznačil, Marek dovede k charakterizaci textu znamenitě využít i výrazivo jiných žánrů mimo oblast artificiální hudby, jako je jazz nebo klezmerovská jidiš melodika, a funkčně je integrovat do své osobité hudební řeči.

Tímto kompaktním diskem však není vyčerpán veškerý melodramatický repertoár Josefa Marka. Je tu ještě Bláznova žena, Amsterodam, Komentář nebo Interpelace. Důkladně promyšlenými postupy dosahuje Marek důsledného propojení textu s hudební složkou, aniž by některou z těchto složek povyšoval nad druhou. Své představy o konečné podobě díla pak vpisuje pro lepší orientaci interpretů do partitur. O vysokou kvalitu vydaného kompaktního disku se zasloužili všichni pod recenzí uvedení interpreti. Zejména výkon herce Dalimila Klapky je mimořádným uměleckým zážitkem. Ke zvukové plasticitě přispěly všechny nahrávací týmy, režie slova i tvůrce masteru. Posluchačům se tak dostává do ruky cenný dokument o současném tvůrčím směřování v oblasti koncertního melodramu. Zajímavé a netradičně koncipované je i průvodní slovo autora skladeb.
Hodnocení autora recenze:
95 %

Josef Marek:
Portrait – melodramy
Dirigent: Charles Olivieri-Munroe
Režie slova: Věra Šustíková
Režie hudby: Milan Puklický, Josef Marek, Michal Macourek
Mistři zvuku: Karel Fisl, Jaroslav Hudec, Ondřej Urban, Pavel Petřík, Jan Lžičař
Mastering: Miroslav Mareš
Recitace: Dalimil Klapka, Jiří Klem, Filip Sychra, Boris Rösner, Jaromír Meduna, Marta Hrachovinová
Zpěv: Markéta Cukrová, Milada Čejková
Hrají: Václav Kunt (flétna), Lucie Sedláková-Hůlová (housle), Martin Sedlák (cello), Vladimír Strnad (klavír), Michal Zpěvák (klarinet), Miroslav Barabáš (trubka), Ondřej Urban (klavír, tape), Miroslav Matějka (flétna), Daniel Wiesner (klavír), Markéta Halamová (hoboj), Radovan Skalický (fagot), Jan Dušek (klavír)
Trombenik Prague Klezmer Band
Severočeská filharmonie Teplice
Nahráno v Českém rozhlase 2003, 2007, 2012 a Společnosti Zdeňka Fibicha 2004, 2009, 2013
Vydal Radioservis, a. s., 2014

Josef Marek:
– Poslední noc
– Miss O. Blues
– Senátor
– Autointerview
– Vox mea
– Školení H & S

Foto archiv

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Hodnocení

Vaše hodnocení - Marek: Portrait – melodramy (Radioservis 2014) (CD)

[yasr_visitor_votes postid="147710" size="small"]

Mohlo by vás zajímat