Kdo je Lucidor?

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Kto je Lucidor? Pýta sa Youri Vàmos (*1946) vo svojom balete. Je to mladík? Je to žena prezlečená za mladíka? Je to žena, ktorá hrá divadlo? Kto je skutočná Lucile? Pre Vàmosa je príznačné, že nerozpráva iba epický dej, ale kladie otázky. Nevytvára len choreografické a javiskové tableaux, ale inscenuje divadelnú drámu a nastoľuje znepokojivé otázky. Kto je Lucidor? Je to žena, ktorá splnila príkaz matky? Ktorá splnila rozmar matky? Ktorá zachránila rodinu pred bankrotom? Ktorá obetovala svoje osobné šťastie? Mnoho a mnoho otázok. Nebudem prezrádzať dej, to by bola veľká škoda, pretože bude zaujímavé pre každého návštevníka, aby si toto neznáme dielo vyložil sám. Nepriezračnosť bludnej, úzkostnej i úskočnej púte privádzajúca Lucidora s osudovou neodvratnosťou v ústrety trápne banálnej smrti diváka znepokojuje rovnako, ako obťažne zodpovedateľná otázka, kým je. Už v Hofmannsthalovej predlohe Lucidor, podobne ako v jeho iných krátkych prózach napríklad Kyrysnický príbeh či Rozprávka 672. noci, je spoločný motív vytrhnutia – v dvojitom zmysle slova, jednako vytrhnutie hrdinu z jeho každodenného stereotypu a taktiež vytrhnutie v zmysle vizionárskej extázy. Vàmos napísal vlastné libreto, v ktorom sprehľadnil mnoho prvkov a symbolov z literárnej predlohy Huga von Hofmannsthala (1874-1929). Pre Hofmannsthala je „pravý jazyk“ jazykom „nemých vecí“. V eseji Javisko ako snový obraz (1903) žiada od divadla, aby „vytvorilo obraz, v ktorom nie je ani kúsok bez významu.“ Telá a predmety sa menia na jazyk, zatiaľ čo slovný jazyk stráca svoje sémantické kvality. Podobne sa rozprávania zmocní aj Vàmos. Na javisku má všetko význam. „Čo sa zmenilo v Lucidorovi skoro tridsať rokov od svetovej premiéry? “ pýtal som sa choreografa. Pre novú verziu Lucidora som ho skrátil z troch dejstiev na dva.  Veľké zborové scény a Pas de deux zostali nedotknuté, iba scénický dej je skrátený.“ Vàmos veľmi správne postrehol zmenu doby a rýchle smerovanie divadelného i tanečného umenia. Dĺžka baletu je teraz ideálna a zároveň večer nestratil nič na svojej magickej atmosfére Viedne počiatku dvadsiateho storočia, ktorú sám Hofmannsthal nazval ako „veľké schátralé skalné hniezdo, rajské trosky, mesto s troškou strážnikov“.

Čo vás zaujíma na tejto téme? Ste uznávaný choreograf dejových baletov. Od známych literárnych predlôh ako Shakespearov Sen noci svätojánskej až po novú verziu Šípkovej Ruženky. Je Hofmannsthalova poviedka vhodným libretom pre balet? Čo môže povedať divákovi 21. storočia?

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Hodnocení

Vaše hodnocení - Lucidor a Arabella -Vámos (ND Brno)

[yasr_visitor_votes postid="30687" size="small"]

Mohlo by vás zajímat