Když má buditel své pokračovatele

  1. 1
  2. 2

Před třemi lety to vypadalo jako malý zázrak, když v podhůří Orlických hor vznikl nový festival, věnující se vážné muzice. Bylo přitom docela příznačné, když se svým názvem rozhodl připomínat osobnost Františka Vladislava Heka, dobrušského rodáka, osvíceného vlastence a hudebního skladatele, kterému se dostalo lekcí i od Mozarta. Hned během prvních tří let stihla celá řada našich i zahraničních špičkových interpretů udělat z Mezinárodního festivalu F. L. Věka událost, o které se mluví, která si získává stále větší respekt a která dokázala hudbu přivést i do míst dlouhá léta muzikanty přehlížených. Právě v těchto dnech jsou v plném proudu přípravy již čtvrtého festivalového ročníkuPořadatelsky a organizačně je festival zajišťován především spolkem s dosti neobvyklým názvem: MAS POHODA venkova. Jeho dlouholetým předsedou je Luboš Řehák.

Můžete vaši organizaci přiblížit? Říci, co znamená ona zkratka v názvu – MAS?

Naše původně občanské sdružení vzniklo v srpnu roku 2005 za účelem rozšíření meziobecní spolupráce, kterou v regionech zajišťují především dobrovolné svazky obcí. Místní akční skupiny, tedy zkráceně MAS, postupně vznikly v České republice po vzoru Local Action Groups v západní Evropě za účelem propagace „metody leader“ a spolupráci v daných regionech rozšířily právě o zástupce dalších dvou sektorů – sektoru podnikatelského a sektoru neziskového, občanského. MAS POHODA venkova vznikla především díky aktivním starostům Dobrovolnického svazku obcí Region Orlické hory a působí i na územích měst našeho venkovského regionu, na území Dobrušky, Opočna a Nového Města nad Metují.

Když jste připravovali první ročník festivalu, na jaké problémy jste narazili? Nebo snad šlo všechno hladce?

Problémem jsou asi vždy mírné obavy z financování festivalu, což je právě moje hlavní festivalová role! Na straně příjmů i výdajů jsou vždy velké neznámé až do poslední chvíle. A první ročník vyžadoval navíc větší výdaje na propagaci – web, nastavení originální grafiky a tak dále.

Co šlo hladce? No, z mého pohledu to díky dramaturgovi Pavlu Svobodovi, kterého jsme jmenovali i uměleckým ředitelem festivalu, bylo sestavení a zajištění fantastického programu. Ono to samozřejmě nebylo snadné, ale s myšlenkou uspořádání Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka přišel právě Pavel a měl tuto vizi dobrušského festivalu dokonale propracovanou a připravenou: udělování Ceny Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka, získávání abonentů, oslovení i mladšího publika, atraktivní koncertní prostory, každoroční vznik nové skladby na objednávku festivalu a uvedení její premiéry … A nápady Pavel sype z rukávu dodnes.

Dalším kladným prvkem bylo poměrně hladké sestavení party nadšenců – výkonných pořadatelů, kteří vzešli především z Dobrušské klasiky – neformálního spolku přátel hudby.Uplynulé ročníky festivalu F. L. Věka byly úspěšné…

Ano, uplynulé ročníky jsou skutečně hodnoceny velmi kladně, a to ze strany posluchačů, členů i příznivců MAS. Sledujeme, že nás zatím vesměs stále chválí i odborná veřejnost. Díky festivalu náš region navštívilo již mnoho skvělých interpretů, velice si toho vážíme, snažíme se, aby se i oni u nás cítili velmi dobře.

S kým festival spolupracuje, kdo jsou vaši partneři?

Spolupráce? Tak samozřejmě MAS je na principech spolupráce závislá a z mého pohledu bylo od prvopočátku cílem tyto principy v regionu upevnit, samotný festival je tomu příkladem. Velice si vážíme podpory ze strany města Dobrušky, ale i Opočna a Nového Města nad Metují. Finančně se nás snaží částečně podporovat i Královéhradecký kraj. Důležitými partnery jsou také místní římskokatolické farnosti, a tady bych velice rád vyzdvihl i důležitou roli otce Vincenta Zontáka, který nám nejednou v Dobrušce připravil i výborné pokoncertní zázemí! A přibývají další … Například zámek v Novém Městě nad Metují.

Podílí se na financování projektu ještě někdo další?

Prozatím jsme závislí na dotačních titulech. Zatím pokaždé se nám podařilo získat hlavní finanční podporu z dotace Ministerstva kultury České republiky, dále se na financování podílejí již zmiňovaní partneři. Je však samozřejmé, že je třeba se již více soustředit na podporu z oblasti podnikatelského sektoru.

Jak obtížné je sehnat potřebné peníze? A jak vám vyhovuje systém grantů?

Obtížné? Jako předseda MAS mám zkušenosti se získáváním, vyúčtováním a následnými kontrolami využití finančních prostředků z nejrůznějších grantů… Dotace vnímám jako soutěž! Je však třeba se v budoucnu skutečně zaměřit na stabilní podporovatele a sponzory festivalu. Grantová politika je totiž také velká loterie! Náš festival probíhá vždy v podzimním období, přičemž se ve stejné době podávají žádosti o granty na další ročník a dle výsledků vyhodnocení našich žádostí se téměř až do července sestavuje a upravuje finanční plán. To má vliv na připravenou dramaturgii a k neskutečnému tlaku na potvrzení finálního programu. Vyvolává to pak spíše mírnou nestabilitu celé akce.

Pořádáte také divadelní festival. Je v tom rozdíl?

Ano, to je. Já i starostuji v malé obci Val, kde se místní spolek Beseda snaží o udržení jedné z tradic našeho regionu, a tím je divadelnictví. V areálu Přírodního divadla Val pořádáme festival Divadelní POHODA, kde se každoročně v červnu představí několik divadelních souborů. Financování a ta práce kolem festivalu je obdobná, ale jedná se o menší rozpočet, tedy menší rizika, a navíc celá akce je spíše regionálního významu.

Mezinárodní hudební festival F. L. Věkana na sebe velice upozornil již v průběhu úvodního ročníku a tu laťku kvality neustále posouvá nahoru ve všech oblastech. Narůstá počet abonentů, návštěvníci jezdí ze stále vzdálenějších destinací – Hradecka, Pardubicka, ale i z Prahy nebo polského Kladska!Když jdete na festivalový koncert, na co myslíte, na co dáváte pozor…?

Přeji si vždy to samé… Aby byli všichni spokojeni, posluchači i interpreti, a abychom si to všichni společně užili!

A Na které koncerty ZATÍM nejvíce vzpomínáte?

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat