Klavírní soutěž Broumovská klávesa se odkládá na říjen

Mezinárodní soutěž pro mladé klavíristy Broumovská klávesa mění datum svého konání. Z původního termínu 24. až 26. dubna se soutěž přesouvá na 2. až 4. října 2020, a to z důvodu vyhlášeného nouzového stavu v souvislosti s šířením viru COVID-19. Na soutěž bezprostředně naváže Slavnostní koncert laureátů v pražském Rudolfinu.
Broumovská klávesa v Rudolfinu (foto Jaroslav Winter)

Jubilejní 10. ročník soutěže se uskuteční v broumovském klášteře. Nová registrace již byla spuštěna na webu soutěže. Registrovat se mohou mladí klavíristé do 17 let, kterým je soutěž určena. Organizátoři se rozhodli, vzhledem k mimořádné situaci, že zachovají věk soutěžících pro zařazení do jednotlivých kategorií k původnímu termínu konání soutěže. Rozsah i jednotlivé kategorie soutěže zůstanou zachovány, změní se pravděpodobně pouze složení poroty, která původně měla být mezinárodní.

„Přesunutím soutěže na podzimní termín jí dáváme šanci na uskutečnění v původním rozsahu. Samozřejmě teprve budoucnost ukáže, jaké budou okolnosti a zda se soutěž odehraje v mezinárodním či pouze národním formátu (v případě, že budou stále uzavřené hranice). Abychom maximálně vyšli vstříc všem, kdo se chtěli na Klávesu přihlásit již na jaře, rozhodli jsme se, že budeme počítat jejich věk pro zařazení do kategorií k původnímu dubnovému termínu. Těším se, že i navzdory nepřízni osudu se přece jen letos v Broumově potkáme,“ říká umělecký ředitel soutěže klavírista Ivo Kahánek. Na soutěž mimořádně bezprostředně naváže i každoroční Slavnostní koncert laureátů, konaný v pražském Rudolfinu. Představí se na něm ti nejlepší ze svých kategorií.

Broumovská klávesa je mezinárodní soutěž pro mladé klavíristy ve věku do 17 let. V posledních čtyřech letech se soutěže účastnilo přes 230 soutěžících z České republiky, Polska, Slovenska, Maďarska a Ukrajiny. Cílem Broumovské klávesy je pořádání soutěže pro děti a mládež s patřičnou odbornou platformou v široké mezinárodní působnosti. Celá idea se opírá o osvědčený systém dětského hudebního vzdělávání a dlouholetou tradici dětských soutěží v ČR. Mladí hudebníci mají nejen možnost vzájemné konfrontace na mezinárodní úrovni, ale také kontaktu se špičkovými osobnostmi českého i zahraničního klavírního umění a představiteli stěžejních hudebních institucí. Specifikem soutěže jsou ocenění pro vybrané laureáty čítající živá vystoupení na významných kulturních akcích.

Mohlo by vás zajímat