Komorní filharmonie Pardubice vyhlásila soutěž pro žáky uměleckých škol

  1. 1
  2. 2
Komorní filharmonie Pardubice v současné složité době inovuje v mnoha oblastech své působnosti, ta edukativní není výjimkou. Nejnovějším důkazem se stal projekt Hraj online! určený pro žáky uměleckých škol napříč Pardubickým krajem. Vznikl díky úzké spolupráci s Mgr. Ing. Jaroslavem Šlaisem, který je toho názoru, že moderní dítě dnešní doby by mělo vědět, že chodit do základní umělecké školy či poslouchat vážnou hudbu není za trest.

Jaroslav Šlais (foto Komorní filharmonie Pardubice)
Jaroslav Šlais (foto Komorní filharmonie Pardubice)

Komorní filharmonie Pardubice vyhlásila v době velice nepříznivé pro jakékoliv kulturní a umělecké aktivity projekt Hraj online! Co bylo impulsem pro vznik soutěže?
Doba je nepříznivá a o to více nás tento fakt motivoval k přípravě a vyhlášení soutěže. Příkladem pro nás byly obdobné akce v zahraničí či naše celorepublikově známé Concertino Praga. V důsledku epidemiologické situace základní umělecké školy vyučují s krátkými přestávkami distančně již od loňského března. Jejich žáci se až do poloviny dubna vzdělávali na dálku, což mnohdy způsobovalo obtíže jak jim, tak jejich pedagogům. Když ve výuce vidím, že dítě křečovitě drží housle, upozorním ho na to, ruku uvolníme a hrajeme dál. Ale samo si poradí obtížněji. O technickém zázemí, problémech s připojením či kvalitou zvuku se možná ani zmiňovat nemusím.

Hlavním cílem a „hnacím motorem“ k přípravě soutěže je tedy podpora dětí, které se učí hře na hudební nástroj a sekundárně pak výchova budoucích posluchačů a možná i hráčů Komorní filharmonie Pardubice. Snažíme se děti tímto motivovat a přinést pomyslné světlo, protože nechceme, aby mladí talenti ztráceli zájem o hudební vzdělávání v důsledku platných opatření. A jelikož nejsou dovoleny ani veřejné koncertní aktivity, připravili jsme jim soutěž Hraj online!. 

Pro koho je soutěž určena a kdy začíná?
Hraj online! je určena pro žáky vybraných studijních oborů hry na nástroj základních uměleckých škol, které sídlí na území Pardubického kraje. 1. března tohoto roku jsme soutěž odstartovali a její ukončení je závislé na epidemiologické situaci. Závěr soutěže tak proběhne buď v červnu, nebo na podzim.

Průběžně mi chodí dotazy od rodičů i vyučujících, ale jeden byl opravdu úsměvný. Volala paní učitelka z královéhradecké základní umělecké školy, že by se také moc rádi přihlásili a moc je mrzí, že nemohou. Dokonce by se prý i přenesli přes fakt, že soutěž pořádá filharmonie z Pardubic. Pro mě to byl jeden z velkého množství pozitivních ohlasů a moc mě pobavil, protože já sám jsem z Hradce Králové.

Sukova síň v Domě hudby (foto Komorní filharmonie Pardubice)
Sukova síň v Domě hudby (foto Komorní filharmonie Pardubice)

Jaké kategorie a věkové limity jste jako pořadatelé stanovili?
Soutěž je rozdělena do osmi kategorií. Samostatně soutěží žáci ve hře na smyčcové nástroje, dechové dřevěné nástroje, žesťové nástroje a klavíristé. Tyto čtyři kategorie pak dělíme do dvou podkategorií dle cyklu studia, případně věku. Základní podmínkou je, že soutěžící musí být žákem Základní umělecké školy na území Pardubického kraje a musí navštěvovat první nebo druhý cyklus studia.

Z názvu vyplývá, že soutěž bude probíhat distančně. Co tedy musí účastník splnit?
Soutěžící má v první části Hraj online! za úkol nahrát na video jednu koncertantní skladbu dle svého výběru v minimální délce tří minut. (Nejmladší děti, které hrají kratší skladbičky, mohou nahrát více kusů). Video pak vloží jako neveřejný odkaz na YouTube, který společně s elektronickou přihláškou odešle. Ta je společně s kompletními informacemi k soutěži umístěna na webových stránkách Komorní filharmonie Pardubice. Přihlášky přijímáme do 15. května, poté budou výkony v jednotlivých kategoriích hodnotit členové porot.

Z hodnocení pak budou v každé z osmi kategorií vybráni tři nejlepší interpreti, kteří se o pořadí na prvních místech „utkají“ prezenčně v Domě hudby v Pardubicích. Pevně věříme, že toto finálové kolo budeme moci realizovat v červnu.

Každého aktéra jistě zajímá i způsob hodnocení výkonů. Kdo zasedne v porotě?
Porot je více, jsou rozděleny v rámci jednotlivých nástrojových kategorií, protože hlavními aktéry jsou v tomto případě hráči Komorní filharmonie Pardubice či vyučující pardubické konzervatoře. Ti hodnotí zaslaná videa, bodují je a stanovují pořadí. Jak již bylo řečeno, tři nejlepší pak stanou před finálovou pětičlennou porotou, ve které mimo našich hráčů bude i velmi významná osobnost české hudební scény, ale tu bychom si chtěli nechat zatím jako překvapení.

Většina klání má své vítěze. Čím budou v tomto případě odměněni ti nejlepší?
V pořadí 2. a 3. v každé kategorii získá věcné ceny od Komorní filharmonie Pardubice a dalších partnerů, pozvánku do Domu hudby v Pardubicích na prohlídku zákulisí spojenou s účastí na vybrané generální zkoušce orchestru. Ten, kdo svou kategorii vyhraje, získá 2x 60minutový masterclass s hráčem filharmonie za přítomnosti svého pedagoga zaměřený na přednes své vybrané skladby. Tu pak natočí buď za doprovodu orchestru, nebo sólově (záleží na zvolené skladbě) a audiovizuální nahrávka bude umístěna na oficiálním YouTube kanále KFP.

V rámci Hraj online! jste navázali spolupráci se stipendijním programem MenArt. V čem spočívá?
MenArt je naším partnerem v oblasti propagace soutěže, zapojit se mohou i jeho stipendisté. Na druhou stranu může naše soutěž dodat odvahu dětem ze ZUŠ k tomu, aby se do stipendijního programu přihlásili.

Kateřina Kněžíková (zdroj MenART)
Kateřina Kněžíková (zdroj MenART)

Plánujete pokračování soutěže i v příštích letech?
Určitě ano! V současné situaci jsme cítili povinnost podpořit vzdělávání na základních uměleckých školách, protože musely dlouhou dobu fungovat distančně a z mého profesního úhlu pohledu byly při rozhodování a zavádění různých opatření často opomíjeny. Veřejné kulturní akce též zatím nejsou povoleny, děti tak nemají možnost koncertovat ani veřejné produkce navštěvovat. Je třeba mít na paměti, že do „ZUŠek“ děti chodí proto, že chtějí, nikoli musí. Budeme se snažit, aby soutěž mohla probíhat i nadále, do budoucna můžeme uvažovat o spojení s již tradičními soutěžemi (krajská kola nástrojové hry ZUŠ atp.), kterým v žádném případě nechceme konkurovat.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


5 2 votes
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments