Kořeny vánoční duchovní hudby

  1. 1
  2. 2

České vánoční písně a koledy velmi dobře známe, rádi je zpíváme a mnohé z nás je učily už maminky, když jsme začali rozum brát. Přestože zpívání koled je stejně jako u nás, tak v okolních zemích střední a západní Evropy, jeden z prastarých zvyků, který jsme přebrali od svých předků, nejsou koledy jediným zdrojem vánoční hudby. Jsou, jako ostatní vánoční hudba, hudbou duchovní a dnešním generacím nejbližší. Zastavme se tedy u nich na chvíli.

Nejstarší záznamy o vánoční hudbě, v takzvaných Mariánských chválách, pocházejí z 11. až 12. století a najdeme je v rukopisu z knihovny Metropolitní kapituly pražské. Vánoční koledy můžeme v historii zařadit do 13. století. Tehdy ještě nešlo o čistě vánoční koledy, ale zpívaly se písně s křesťanskými náměty. Ve 14. století, v době gotiky a středověkého důrazu na křesťanskou čistotu duše se začaly v době adventu zpívat písně s náboženskými motivy. V takových písních byla především opěvována sláva Panny Marie a jejího neposkvrněného početí. Uměle tvořené latinské texty byly podmalovány bohatou melodií a byly bez výjimky hrané i zpívané dnes by se řeklo, profesionály. Časem mnoho z těchto na náboženskou objednávku vzniklých textů zlidovělo a prostí lidé z těchto textů vyšli a začali zpívat lidové nápěvky – koledy. Tyto koledy se učily hlavně děti, a tak také ti nejchudší z chudých, když chodili dům od domu a prosili o podarování – výslužku. Tato tradice se v některých zemích dochovala dodnes a koledníci obcházejí domácnosti na druhý svátek vánoční – na svatého Štěpána.Ve středověku již vánoční písně a koledy šíří Evropou potulní žáci, tovaryši, krajánkové a další poutníci. Potulní žáci si jejich předváděním vydělávají na živobytí během adventu, vánočních svátků i o Novém roku. Koledám všichni všude rozumí, protože jejich námět a význam je ve všech jazycích stejný – oslava narození Spasitele. Nejznámější koledy a písně se časem začaly zpívat v mnoha jazycích a dnes se pomalu neví, odkud ta která původně pochází.

Jaká je historie těch nejznámějších koled? V 15. století, v období husitském, se začal na úkor latiny upřednostňovat český jazyk a vánoční písně byly prvními písněmi v češtině. Tím, že se mezi prostými lidmi mluvilo česky, padla jazyková bariéra a obyvatelstvo českých zemí se přičinilo o to, aby se koledy začaly zpívat i v těch nejzazších koutech Čech a Moravy. Z tohoto období pochází známé písně Stala se jest věc divná, Panna syna porodila, beze vší strasti tělesné (jejíž zápis je v Kodexu vyšehradském), Narodil se Emanuel (zapsána v rukopisu Mikuláše Kozla z roku 1417), Ježíš náš spasitel a mnoho jiných.

 

V 16. a 17. století nechala Jednota bratrská (už pomocí knihtisku) vytisknout české kancionály a snažila se je rozšířit mezi lidi. Značná část písní byla věnována adventu a vánočním dnům. Patří sem i všeobecně známá a dodnes zpívaná píseň Narodil se Kristus Pán, veselme se.

Renesance začala zviditelňovat skladatele jako individuální tvůrčí osobnosti a ti se pod své skladby začali podepisovat. Objevila se jména jako Václav Kolářovic, Jiří Rychnovský, Jan Simonides Montanus či Jan Crispus Přeštický. Mnozí z nich se věnovali i tvorbě vánoční. Pozdní renesance pak pro českou hudbu objevuje Jana Campana Vodňanského, jehož Panna syna porodila se stává hitem. Za typického představitele vánoční hudební poezie je označován Adam Václav Michna z Otradovic (1600 – 1676). Tento skladatel, básník a varhaník (ale i hospodský) z Jindřichova Hradce reprezentuje v české hudbě baroko. Je autorem mnoha vánočních čtyřhlasých písní, z nichž nejznámější,Chtíc aby spal, zlidověla. Další jeho vánoční písně v našich kostelech postupně zcela zdomácněly a dnes je najdeme ve všech katolických zpěvnících. K nejznámějším patřila jeho vánoční mše Missa super – Již Slunce z hvězdy vyšlo z roku 1654, která se dochovala ve většině dobových kancionálů. 


Do pozdně barokního období se datuje vznik českých pastorel – skladeb pro sóla a sbor s doprovodem nástrojů. Neobešly se bez nich žádné vánoční mše. Vycházely většinou z per českých kantorů a byly jakousi hudební školou pro tehdejší žáky. Dodnes se zpívá například pastorela Ondřeje Poddaného z Rožmitálu Sem, sem pastýři nebo vánoční ukolébavka Josefa Antona Sehlinga Přeju tobě dobrou noc.

Souběžně s pastorely se vyvíjí i česká vánoční mše. Nejznámějším představitelem tohoto žánru je Jakub Jan Ryba. V Čechách i zahraničí se uvádí ponejvíce jeho dnes již slavná Česká mše Hej mistře, vstaň bystře. Od ostatních liturgických skladeb se liší svým jásavým tónem, harmonickou koncepcí a rytmickým švihem.

Tradice vánoční hudby pokračovala i koncem 19. a počátkem 20. století. Při každém chrámu existoval soubor se školenými zpěváky, který zpíval mše a pastorely. Podle hlasových možností souboru vybíral vhodné skladby regenschori, což byl nejčastěji kantor místní školy. Právě kantoři – regenschori (dnes bychom řekli sbormistři) a varhaníci byli nejčastějšími autory vánočních mší a oratorií, například Vánoční noc Jaromíra Hrušky (1880 – 1954), Missa Bohemica Josefa Foerstera (1833 – 1907, otce Josefa Bohuslava Foerstera) a další.

Jejich nástupci, skladatelé první poloviny 20. století, už měli interpretační nároky daleko vyšší. Zrodily se skladby, které se vracejí k základům vánoční hudby, totiž ke koledám. Josef Suk napsal skladbu pro klavír O štědrém večeru, Bohuslav Martinů klavírní cyklus Vánoce, Vítězslav Novák Písně zimních nocí (Píseň vánoční noci) a mnoho dalších.

Vánoce tématicky nevynechali ani novodobější autoři. Petr Eben napsal Vánoční knížku pro klavír, jež je určena dětem. Podobně i Ilja Hurník věnoval vánočním svátkům Pastorelu pro dětský sbor a komorní soubor. Moderní autoři pak spojili melodičnost a rytmičnost vánočních koled s novodobými texty. A tak si dnes prozpěvujeme písně jako Vánoce, vánoce přicházejí (autorů Josefa Vomáčky a Zdeňka Borovce), Rolničky, rolničky (americká lidová s českým textem Vladimíra Dvořáka) a další vám jistě dobře známé.

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


6
Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment
6 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozornit na
Austrian

Díky za tohle pěkné připomenutí předvánočního adventního času.

Zejména vánoční koncert tří tenorů, ze kterého tu máte ukázky, a na kterém jsem byl osobně, byl pro mne nezapomenutelným zážitkem. Zážitkem na celý život. War is over – tohle silné memento mi doteď zní v hlavě a vhání slzy do očí, kdykoli vidím neutěšené denní zprávy.

Kéž by svět dokázal spasit sám sebe a lidé mysleli na spasení nejen o vánocích.

Vlasta

Děkuji za krásný článek i hudební ukázky a za přímo poetické navození adventního času.

Všem vám přeji, aby se vám podařilo aspoň v tomto předvánočním čase /když už to nejde natrvalo / pozastavit,pokorně se sklonit a nechat naplnit duši klidem, smírem, dobrou vůlí,láskou ….

Anonymous

Pěkný den,
škoda že tento článek, po věcné stránce v rámci možností celkem pěkně shrnující dané téma, po stránce jazykové dost pokulhává. Nechci kritizovat, snad jen říci, že si přeci jen raději poslechnu hudbu Campana Vodňanského než "Campanuse" a potěším se s pastorelami, nikoli s "pastorely". To jen jako příklad z mnohých. Co se týče stylistiky, také by nebylo od věci příště si s textem dát víc práce.
Když už se tento server věnuje kvalitní hudbě a vůbec umění na vysoké úrovni, měla by si i jeho prezentace zachovat takovou úroveň.
Jinak Vám fandím a přeji hodně sil.

Jana

Anonymous

Pro Janu.
Nedostatky v článku pana Brázy se daly mlčky přejít nebo na ně upozornit diskrétněji.Má na stránkách svoji adresu .Jeho články jsou vždy kvalitní,napsané s citem, mají duši.Mrzí mne to i za něho.
Š.Dudová

Aleš Bráza

Dobrý den,

na nedostatky je dobré upozorňovat.
Dělá to tu mnoho lidí ve vztahu k výkonům umělců a shlédnutým produkcím, tak proč ne ve vztahu k autorům.

Chyby, na které Jana upozornila, jsem se snažil odstranit. Bohužel nejsem češtinář a portál nemá korektora ani jazykového redaktora, a tak mě i ostatním autorům, se sem tam nějaká chyba vloudí.

Za to se omlouvám za sebe i ostatní autory a doufám, že chybějící čárka, špatná transkripce či jiné jazykové chyby vás od návštevy tohoto portálu neodradí:-).

Krásný advent!

Anonymous

Paní Š. Dudová,

máte pravdu, mohla jsem na nedostatky upozornit diskrétněji. Nepopírám, že mne to nenapadlo, ale, přiznám se, využít možnosti "Přidat komentář" za účelem přidání komentáře k článku bylo přece jen rychlejší a má kritika nebyla mířena nijak osobně ani ve zlém, šlo spíše o doporučení. Doufám, že jsem u pana Brázy tím neupadla v nemilost a neznemožní mi na tento server přístup…
Všem přeji pěkný čas.

Jana