Ksenia Kogan: vizitka na vystoupení v Rudolfinu nestačí

Tak jako londýnský Wigmore Hall, je i pražská Dvořákova síň Rudolfina sálem mimořádným. Pozvat neprověřeného umělce do tak prestižního cyklu, jako je Světová klavírní tvorba FOK, a na takové pódium, je velkým riskem. Vizitka zdůrazňující koncerty pro královské rodiny, vystoupení s vítězem Eurovize ani titulní stránky módních časopisů na Rudolfinum jednoduše nestačí.

Ksenia Kogan (foto webové stránky umělkyně)
Ksenia Kogan (foto webové stránky umělkyně)

Navíc volba monstrózního programu již na první pohled navodila otázku, zda subtilní klavíristka celý program zvládne. Výsledek a vlastní pocit umělce musel být, přes zřetelnou únavu krytou líbivými úsměvy, nepříjemný. Bohužel, takový výkon by neobstál ani v prvním kole jakékoliv soutěže. Lazar Berman by zajisté řekl: „Víte, co hrajete?“

Absolventka Moskevské konzervatoře má sice solidní techniku a úhozovou kvalitu, smysl pro krásu tónu a muzikalitu, ale to je vše. Zahájit koncert Schumannovou vizionářskou Fantasií op. 17, jejíž hloubka a velikost jsou předurčeny jen a pouze omezenému počtu titánů klavíru, kteří umějí proniknout do mystiky díla, bylo více než odvážné. Provedení nemělo ani celistvost, ani lehkost, ani plynulost. Navíc volná věta trpěla tempovou rozkolísaností. O Arabesce op. 18 ani nemluvě. Nic z veškeré poezie jednoduché tóniny C dur a jemných figur propojené s melancholickou touhou Schumannovy duše nebylo slyšet.

Dantovou alegorií pekla s pláčem vášnivé Beatrice se Ksenia Kogan prolistovala s velkým množstvím technických nepřesností v maximálně dvou- nebo čtyřtaktových úsecích bez vzájemné vazby. Provedení trpělo nedůslednou pedalizací znějící často do další fráze. Les Cloches de Genève ani nebyly ukolébavkou, ani k uchu posluchače neproniklo vzdálené a mlhavé zvonění zvonů.

Závěrečná Uherská rapsodie č. 2 i Rachmaninův přídavek ukázaly, že se jednalo o přecenění sil. Řada jiných mladých klavíristů by k takové příležitosti přistoupila s větší odpovědností a pokorou.

Ksenia Kogan (foto archiv)
Ksenia Kogan (foto archiv)

Douška na závěr: Duch Florestana a Eusebia provázející celý večer mě nabádá: Podepiš se pod recenzi jejich jménem.

Fiktivní postavy Florestana, Eusebia a Meister Raro vytvořené Schumannem 8. června 1831 se staly spisovateli a redaktory článků v jeho Neue Zeitschrift für Musik. Tyto osobnosti mu pomohly zvládnout a efektivně dokončit práci bez strachu z odvety, když dal špatné hodnocení díla. Eusebius byl uložen k odpočinku v roce 1836, Florestan až v roce 1842.

Hodnocení autora glosy: 40 %

FOK – Světová klavírní tvorba
Ksenia Kogan (klavír)
Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK
12. prosince 2015 Rudolfinum – Dvořákova síň Praha

program:
Robert Schumann: Fantasie C dur op. 17
Robert Schumann: Arabeska C dur op. 18
Franz Liszt: Léta putování, část II. – Itálie S 161/7 – Aprés une lecture du Dante, Fantasia quasi sonata
Franz Liszt: Léta putování, část I. – Švýcarsko S 160/9 – 
Les Cloches de Genève
Franz Liszt: Uherská rapsodie č. 2 cis moll S 244/2

www.fok.cz

Hodnocení

Vaše hodnocení - K.Kogan (Praha 12.12.2015)

[yasr_visitor_votes postid="195454" size="small"]

Mohlo by vás zajímat