Les Arts Florissants vážně i komicky

V rámci letošního Pražského jara se uskutečnilo (a ještě se uskuteční) několik koncertů zaměřených na „starou hudbu“. Jednou z nejvýznamnějších událostí z této programové sekce byl jistě příjezd dirigenta Williama Christieho a jeho souboru Les Arts Florissants. V pondělí 27. května 2019 představili v Dvořákově síni pražského Rudolfina haydnovský program, „okořeněný“ letošním jubilantem, Leopoldem Mozartem.
William Christie, Les Arts Florissants (foto Zdeněk Chrapek)

Vokálně-instrumentální soubor Les Arts Florissants, tentokrát vzhledem k programu složený pouze z nástrojové sekce, se pyšní téměř čtyřicetiletou zkušeností s mnoha světovými pódii. Jeho předností je tedy perfektní sehranost hráčů, schopnost docílit kompaktního zvuku a muzikálně spolutvořit. Zároveň se ale jedná také o soubor, který jde do každé přednášené věty se zápalem, nadšením a maximální koncentrací. Jejich souznění je organické, přestože dirigent a zároveň zakladatel tohoto souboru William Christie orchestr diriguje od cembala (nemůže tak tedy gesticky postihnout všechny nástupy a výrazovost). Dobové pojetí interpretace (včetně používání dobových nástrojů, specifický způsob artikulace, nezvyklá portamenta) se pak díky tomuto faktu blíží maximu.

Na koncertě 27. května představili Les Arts Florissants dvě z takzvaných Pařížských symfonií, které psal Joseph Haydn na objednávku pro Francii, konkrétně č. 82 C dur (Hob. I:82) „Medvěd“ a č. 83 g moll (Hob. I:83) „Slepička“. Z původního plánu uvést na začátek koncertu „Medvěda“ a „Slepičku“ přesunout za přestávku až na úplný závěr se nakonec upustilo a skladby si v programu vyměnily svá místa – pravděpodobně z dramaturgických důvodů („Medvěd“ přináší „strhující zemité finále“, jak popisuje Dina Šnejdarová v programové brožuře, zatímco „Slepička“ představuje mimo jiné laškovnou a hravou polohu); vzhledem ke Christieho smyslu pro humor by se však posluchač nedivil, kdyby byl záměr výměny přetvořit první část koncertu do přestávky v jakousi „drůbeží“ sekci. Hned po „Slepičce“ byl totiž proveden Haydnův Koncert pro violoncello a orchestr č. 2 D dur (Hob. VIIb:2)  v sólovém podání mladého cellisty Cyrila Pouleta („poulet“ = francouzsky slepička).

Cyril Poulet, William Christie, Les Arts Florissants (foto Zdeněk Chrapek)

Cyril Poulet se tohoto koncertu, původně napsaného pro jednoho z nejlepších violoncellistů své doby Antonína Krafta, zhostil se ctí. Občasné intonační nepřesnosti mnohanásobně převýšilo jeho precizní vystavění hudebních myšlenek a pak především libost zvuku, linoucího se z jeho originálního nástroje z konce 18. století. Taktéž je třeba ocenit zařazení vlastních – a interpretačně velice náročných – kadencí do první a druhé věty. Škoda jen, že dynamické možnosti Pouletova violoncella mnohdy nedokázaly zvukově obstát před – byť úmyslně potlačujícím se – souborem.

S ohledem na další program dnešního koncertu je třeba kromě naznačených kvalit souboru jako celku vyzdvihnout také dechovou sekci, zvláště pak hobojová sóla Piera Luigiho Fabrettiho ve druhé větě Sinfonie in B Leopolda Mozarta, která byla do programu zařazena z důvodu třístého výročí Mozartova narození, stejně jako komické „kvokání“ ve „Slepičce“.

William Christie, Les Arts Florissants (foto Zdeněk Chrapek)

Hezkou tečku za příjemným večerem pak poskytl Menuet z Malé noční hudby, který Christie vybral jako přídavek. Tento sympatický dirigent je však také obdařen citem, kdy už je dobré skončit: při posledním klanění si dovolil malý vtípek, kdy legračně imitoval jednoho diváka při sledování hodinek a naznačil orchestru, že je čas sejít z pódia. I toto jsou drobnosti, které posluchač vnímá. Festival nabízí širokou škálu kvalitních koncertů špičkových souborů nejvyšší úrovně. Každé vybočení z řady a každá nečekaná přidaná hodnota, byť třeba drobná, je vítaným podnětem při rozhodování, na který z těchto brilantních uskupení si zakoupit lístek.

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na