Letní hornové kurzy – hold hudbě, lesnímu rohu a Broumovsku

  1. 1
  2. 2
Každý večer od 4. do 8. srpna 2020 probíhaly koncerty účastníků hornových kurzů v broumovském klášteře. Dva koncerty byly součástí festivalu Za poklady Broumovska.

Letní hornové kurzy 2020 (foto Libor Dadák)

Když přicházíte k broumovskému klášteru přes klášterní zahrady a kamenný most, vidíte před sebou jeho nádheru v plné kráse. Jeho majestát ale neomračuje, není nepřístupný, láká a uchvacuje.  V prvním srpnovém týdnu dostala tato mimořádná stavba Kiliana Ignáce Dientzenhofera další rozměr. Klášter se rozezněl hudbou, která se stala jeho součástí a vítala mimoděk přicházející návštěvníky. Areál kláštera tak oživili nejen četní turisté, ale mohli jste zde potkat i mladé lidi, děti a studenty s nablýskanými lesními rohy v podpaží. A nosný zvuk lesních rohů se nesl do klášterních zahrad, zněl chodbami i nádvořím. Letní hornové kurzy, jejichž šestý ročník se zde konal, přivedly do klášterních prostor i do kostelů v okolí Broumova hornisty hned několika generací. Každý večer od úterý do soboty mohla široká veřejnost navštívit některý z koncertů účastníků hornových kurzů. Konaly se v klášteře samotném – v opatských sálech, ale i ve venkovních prostorách. Dva koncerty hornových kurzů byly součástí festivalu ´Za poklady Broumovska´. V kostele ve Vernéřovicích 5. srpna 2020 (viz článek Kouzlo lesních rohů pod širým nebem i kostelní klenbou) a závěrečný koncert lektorů v kostele v Martínkovicích v sobotu 8. srpna 2020.

Letní hornové kurzy 2020 (foto Libor Dadák)

Týden s lesním rohem
Uměleckým garantem a vedoucí kurzů byla Zuzana Rzounková, sólohornistka Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK a pedagožka JAMU v Brně. S frekventanty dále pracovali hornisté z nejlepších tuzemských orchestrů – sólohornista České filharmonie a pedagog HAMU v Praze Jan Vobořil, děkan Hudební fakulty brněnské JAMU a někdejší dlouholetý sólohornista Státní filharmonie Brno a České filharmonie prof. Jindřich Petráš a renomovaná pedagožka působící v Polici nad Metují a v Broumově, specialistka na výchovu nejmladších hornistů, Lenka Němcová. Účastníkům kurzů dávali lekce i zahraniční pedagogové – německý sólohornista Raimund Zell, působící na Univerzitě Antona Brucknera v Linci, a sólohornista, dirigent a pedagog Dariusz Mikulski z Akademie v Łódźi – kteří měli také zajímavé workshopy. R. Zell hovořil o mentálním tréninku a D. Mikulski o technice rozehrávání. V dalším workshopu prof. J. Petráš poutavě a s nadšením hovořil o historii lesního rohu, své vyprávění doplnil i ukázkami hry na historické nástroje. Na klavír celé kurzy doprovázely Jana Goliášová a Eva Macková, které byly hornistům velkou oporou, na koncertech se k nim přidal i Ladislav Šikut. Jednou z doprovodných akcí byla i výstava lesních rohů a příslušenství firmy Brass Studio Prague, vedené Mgr. Arnoldem Kinkalem.

Letní hornové kurzy 2020, Jindřich Petráš (foto Libor Dadák)

Téměř šest desítek frekventantů přijelo nejen z tuzemska, ale i z Rakouska, Německa, Polska, Slovenska a Maďarska. Setkali se tu hornisté nejen z několika zemí, ale i z různých generací. Nejmladšímu účastníkovi bylo šest let, nejstaršímu padesát. Své umění zde zdokonalovali a získali i příležitost k několika veřejným vystoupením. Sólovým i komorním. Koncerty se konaly každodenně a účastníci se na nich představili nejen jako sólisté, ale rovněž jako členové komorních souborů, které jednotliví lektoři sestavili přímo v Broumově. Ze zahraničních účastníků zaujali jako sólisté zejména hornisté z Maďarska a jako komorní soubor Quartett Cornissimo z Univerzity A. Brucknera.

Letní hornové kurzy 2020 (foto Libor Dadák)

Různá prostředí, která frekventanti při těchto produkcích poznávají, jsou dalším rozměrem, který broumovská akce má. Akustika open air, komorního sálu a kostela je samozřejmě diametrálně odlišná a seznámení s ní je pro nejmladší i mladé hráče cennou zkušeností. Účastníci se samozřejmě vzájemně inspirují, porovnávají vlastní výkony, skladby. A pro posluchače je takové srovnání nepochybně zajímavé také, neboť i zde platí, že datum narození nerozhoduje. Nejmladší účastnice, šestiletá Kateřina Nedomová, začala hrát na hornu teprve dva měsíce před začátkem kurzů. Na pátečním koncertě s dětskou bezprostředností zahrála nejen ´Ovčáky čtveráky´, ale i téma Beethovenovy Ódy na radost. Kateřina Nedomová a další nejmladší frekventanti letos v Broumově dokázali, že inspirativní a obdivuhodné výkony mohou posluchači očekávat od hráčů jakéhokoliv věku.

Bez ohledu na své stáří hráli někteří z frekventantů na koncertě v opatských sálech broumovského kláštera již druhý den kurzů. A první halali nastudované přímo na kurzech provedli pod vedením Jindřicha Petráše nejmladší účastníci už třetí den kurzů před kostelem sv. Michaela ve Vernéřovicích.  Sólové koncerty se konaly každý den až do soboty, posledního dne broumovského hornového týdne.  Během sobotního dopoledne rezonovaly lesními rohy vnější i vnitřní prostory kláštera. Kurzy vyvrcholily velkým reprezentativním halali před klášterem, které přilákalo početné publikum. Frekventanti pod vedením Lenky Němcové, prof. Jindřicha Petráše, Dariusze Mikulského a Raimunda Zella nastudovali několik ansámblových čísel, které se setkaly u posluchačů s nadšenou odezvou. Bezprostředně následující krátký sólový koncert v opatských sálech byl poslední produkcí účastníků před předáním certifikátů. Horny v broumovském klášteře utichly. 

Letní hornové kurzy 2020 (foto Libor Dadák)

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


0 0 vote
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments