Letní operní panorama Heleny Havlíkové (127)

  1. 1
  2. 2

– Letní slavnosti staré hudby – zatím 3x: 
Theatrum sacrum
Cappella – Sistina i Mariana
Vzdělávací lekce o italském hudebním trecentu
– Inspirace na dny příští 
*** 

Letní slavnosti staré hudby – zatím 3x 

Již 14. ročník mezinárodního hudebního festivalu Letní slavnosti staré hudby nese název Roma aeterna. Celkem sedm koncertů s nápaditou dramaturgií, jak je u tohoto festivalu již zavedeným pravidlem, provede posluchače nejen téměř čtyřmi staletími hudby tohoto „věčného města“, ale zasadí klíčové historické momenty i do kontextu vlivu, který měli v Římě působící skladatelé na celou Evropu. V provedení našich i zahraničních souborů, které se etablovaly na poli tak zvané historicky poučené interpretace, zazní sonáty sólové i triové, písně, serenaty, concerti grossi, oratoria, kantáty, mše rané renesance od počátků 15. století přes vrcholnou polyfonii Palestrinovy slavné Missa Pape Marcelli pro Sixtinskou kapli k baroku s virtuózem instrumentální hudby Arcangelem Corellim nebo Alessandrem i Domenikem Scarlattim až ke Georgu Friedrichu Händelovi a Antoniu Vivaldimu.Dalším, již tradičním „bonusem“, který dodává tomuto festivalu jedinečnost, je pečlivý výběr míst konání koncertů tak, aby co nejvěrněji odpovídala prostorám, kde byla díla při svém vzniku uváděna. Koncerty jsou situovány nejen do kláštera sv. Anežky České, na Novoměstskou radnici či do Trójského zámku, který se stane náměstím Forum Romanum s pomyslným „Zlatým milníkem“ pro siestu s kontratenoristou Carlosem Menou, ale budou se odehrávat i v Břevnovském klášteře, Rudolfově galerii nebo ve Španělském sále, který představoval nejen oratoře, ale na závěr festivalu zastoupí římské Palazzo della Cancelleria pro velkolepou barokní hudební slavnost.

Programy koncertu zasvěceně komentuje festivalová brožura s nejnovějšími muzikologickými poznatky, které jsou zasazeny do širších kontextů.
*** 

Theatrum sacrum

Zahajovací koncert v provedení německého souboru staré hudby Cantus Cöln byl věnován barokním oratoriím a kantátám kolem poloviny 17. století z doby, kdy dosahovaly velké popularity. Název koncertu Theatrum sacrum vystihoval jeden z charakteristických rysů tohoto žánru jako alternativy ke světské opeře v postních časech, kdy platil striktní zákaz katolické církve pro provozování opery. A historické nebo mytologické náměty divadelních produkcí při uvádění v kostele nahrazovaly latinské nebo italské dialogické texty ze života Krista a dalších biblických postav, často s „rolí“ vypravěče jako průvodce. Skladby mistrů tohoto žánru – Marca Marazzoliho o nevěřícím Tomášovi nebo Giacoma Carissimiho s dramatickým příběhem Jiftáchova vítězství, kterému musel obětovat svou jedinou dceru, ale i jejich německých následovníků Johanna Caspara Kerlla a Johanna Rosenmüllera zazněly v komorním provedení pouze s doprovodem varhan, loutny, violoncella a lirone. Soustředění na sezpívanost různých kombinací šestice zpěváků a jejich vokální techniku a do posledního detailu vypracované fráze melodizovaného „vyprávění“ textu byly nespornými devízami tohoto koncertu pod vedením Konrada Junghänela. Ten stál koncem osmdesátých let minulého století u počátků interpretační „revoluce“ staré hudby, ale jako by snaha po dokonalosti převážila až tak, že se vytrácela muzikantská radost, která by do provedení vnesla větší míru emocí. „Klubaly se“ z oslavy Svaté Boží Rodičky v provedení tří mužských hlasů, takže se Mater Jerusalem Johanna Rosenmüllera s rytmickou variabilitou stala vrcholem večera.
Hodnocení autorky: 75 %
***

Cappella – Sistina i Mariana

Na druhém koncertu Letních slavností staré hudby festivalové téma 14. ročníku – Roma aeterna – reprezentovala jedna z tradic, kterou se toto „věčné město“ zapsalo významně do hudební historie – Schola Cantorum Romana, označovaná dle svého účelu také jako cappella pontificia, papežský sbor. Tato pravděpodobně nejstarší hudební instituce pak zajišťovala hudbu pro papežské obřady v Sixtinské kapli, známé také díky Michelangelovým freskám, ale i jako místo pořádání konkláve.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - Cantus Cölln (LSSH 2013 Praha)

[yasr_visitor_votes postid="63480" size="small"]

Vaše hodnocení - Cappella Mariana (LSSH 2013 Praha)

[yasr_visitor_votes postid="64473" size="small"]

Vaše hodnocení - Currentes (LSSH 2013 Praha)

[yasr_visitor_votes postid="64476" size="small"]

Mohlo by vás zajímat