Letošní Letní škola barokní hudby s Andreasem Schollem a Tamar Halperin

Letní škola barokní hudby v Holešově otevírá cestu k poučené interpretaci staré hudby – 18. ročník nese podtitul Duchovní versus světské v díle J. S. Bacha a exkluzivním hostem je světově proslulý kontratenorista Andreas Scholl.
Letní škola barokní hudby Holešov (zdroj CEB)

Zpěváci a instrumentalisté, kteří již mají zkušenosti s interpretací staré hudby, i noví zájemci – ti všichni jsou zváni na 18. ročník Letní školy barokní hudby, kterou od 7. do 16. srpna hostí zámek Holešov. Oblíbený a mladými umělci vyhledávaný mezinárodní hudební workshop, jehož pořadatelem je Czech Ensemble Baroque, je jedinečnou příležitostí získat cenné teoretické i praktické zkušenosti, intenzivně pracovat pod vedením prvotřídních lektorů z celé Evropy. Vrcholem budou tradičně tři velké společné závěrečné koncerty, na nichž zazní kantáty J. S. Bacha: Wachet auf, ruft uns die Stimme (BWV 140) a Tönet, ihr Pauken! (BWV 214). Přihlášky na Letní školu barokní hudby 2020 jsou k dispozici do 1. června na webu www.baroknihudba.cz.

Letní škola barokní hudby (LŠBH) se právem těší velkému zájmu odborné i laické veřejnosti. Praktická výuka je rozšířena o řadu přednášek a podnětných rozhovorů o lidech a s lidmi pohybujícími se v oblasti staré hudby a její poučené interpretace. Vyučují se všechny umělecké kategorie podílející se na realizaci děl (sbor, sóla, ansámbly, varhanní pozitiv, cembalo, housle, hoboj, violoncello, flétna a další). Kromě toho, že frekventanti absolvují sólové hodiny u svých lektorů, je pro ně neocenitelnou zkušeností společný nácvik díla. Pokročilejší studenti mají kromě nastudování hlavní skladby svůj vlastní studijní plán, jehož výsledky mohou spolu se svými pedagogy prezentovat na dvou studentských koncertech, a především v interpretační soutěži o výstup s orchestrem a kontrakt s Hudebním festivalem Znojmo.

„Letošní 18. ročník LŠBH je poctou Johannu Sebastianu Bachovi. Chce studentům a posluchačům přiblížit nejen známé dílo barokního velikána v rovině duchovní, ale ukázat, že Bach byl skutečným mistrem i v oblasti dramatického umění. Kantáta 214 je ukázkou toho, jak by to asi vypadalo, kdyby Bach napsal nějakou operu,“ popisuje zaměření letošního ročníku dirigent Roman Válek, který LŠBH v roce 2003 založil a dodnes se koná pod jeho supervizí.

Letošním obrovským úspěchem organizátorů je získání špičkového pěvce, možná nejžádanějšího kontratenoristy na světě, Andrease Scholla a jeho manželky, cembalistky Tamar Halperin, která na téma J. S. Bach obhájila dizertaci a získala doktorát na Juilliard School v New Yorku. Pro zájemce o studium u těchto lektorů bude otevřená „Masterclass“, do které budou vybrání na základě nahrávky jen ti nejlepší uchazeči.

Výrazný podíl na úspěchu Letní školy barokní hudby má mimořádně inspirativní místo konání – nádherný raně barokní zámek v Holešově s dlouhou hudební tradicí a neopakovatelným geniem loci. A samozřejmě mezinárodní tým lektorů, jehož členy jsou spolu s Romanem Válkem (orchestrální třída) také Anastasia Baraviera (violoncello), Luise Haugk (hoboj) a Dagmar Šašková (zpěv), Petr Zajíček a Josef Žák (barokní housle), Jakub Kydlíček a Michaela Koudelková (zobcová flétna), Tereza Válková (sbor) a další respektovaná jména.

Komorní a kantátové koncerty v rámci Letní školy barokní hudby 2019:
9. 8. 2020, 20:00 – Koncert lektorů, Zámek Holešov
11. 8. 2020, 20:00 – 1. studentský koncert – Duchovní, Kostel sv. Anny Holešov
12. 8. 2020, 20:00 – 2. studentský koncert – Zámecká noc, Zámek Holešov
14. 8. 2020, 19:30 – Závěrečný koncert, Zámek Holešov
15. 8. 2020, 19:00 – Závěrečný koncert, kostel sv. Petra a Pavla Kelč
16. 8. 2020, 16:00 – Závěrečný koncert, Kroměříž skleník Květné zahrady

Všechny koncerty jsou přístupné veřejnosti. Předprodej vstupenek od 1. 8. 2020 v Městském informačním centru – nám. Dr. E. Beneše 17, Holešov, 573 395 344 nebo prostřednictvím SMSticket. Prodej také na místě hodinu před koncertem.

Mohlo by vás zajímat