Liverpoolská filharmonie na Janáčkově máji

Mimořádný ohlas sklidil očekávané čtvrteční vystoupení Liverpoolské filharmonie s šéfdirigentem Vasilijem Petrenkem. Orchestr, který vystoupil také na Pražském jaru, zahrál před vyprodaným sálem Domu kultury města Ostravy. Jako sólista se představil britský klavírista Paul Lewis.Liverpoolští filharmonikové zahráli v první půli programu Koncert pro klavír orchestr č. 1 d moll, op. 15, Johannesa Brahmse. Dílo, které vznikalo za pohnutých okolností Schumannova tragického konce, bylo původně zamýšleno jako sonáta pro dva klavíry. V průběhu roku 1854 však Brahms koncepci změnil na čtyřvětou symfonii. Nakonec se rozhodl ponechat pro zamýšlený klavírní koncert pouze první větu, další dvě věty přikomponoval a vznikla finální podoba třívětého koncertu s větami Maestoso, Adagio a Rondo (Allegro non troppo). Ač koncert patří k Brahmsovým raným orchestrálním kompozicím, prozrazuje už geniální osobitost v řadě individuálních rysů: skladatel povýšil sólový part klavíru a učinil z něj rovnocenného partnera orchestru, virtuózní pasáže a časté trylky mají melodickou, nikoli (jak bylo dříve zvykem) pouze ornamentální funkci, v harmonické struktuře se objevují místa nezvykle moderní. Ne nadarmo prohlásil o koncertu Alfred Brendel, že patří mezi jeho největší hudební lásky.

Paul Lewis nepatří v klavírním světě k žádným nováčkům. Letos třiačtyřicetiletý britský pianista však neměl z počátku na růžích ustláno. Pocházel z poměrně chudých poměrů a jeho prvním nástrojem nebyl klavír ale violoncello. Klavírní studia završil u Ryszarda Baksta, Joan Havill a již zmíněného Alfreda Brendela. Velkou pozornost vyvolalo Lewisovo provedení všech dvaatřiceti Beethovenových sonát na turné po Spojených státech amerických a Evropě. Před pěti lety jako první pianista zahrál všech pět Beethovenových koncertů v jedné sezoně.Brahmsův klavírní koncert začal překrásně modelovanou první větou, kde se v plné míře objevuje tragičnost a zvláštní smutek. Lewis od počátku mistrně koreloval dynamickou hladinu svého partu v dokonalé zvukové vyváženosti s orchestrem. Jeho přednes byl hluboce niterný, ponořený do díla, v němž doslova čaroval s klavírními témbry. Jeho měkký, kulatý úhoz byl sluchově konkrétní i při nejsubtilnějších pianissimech, v dynamicky vyostřených partiích naopak nikdy nepřekročil únosnou mez hraničící s patosem. Lewisovu hru zdobí precizní artikulace, výsostně intelektuální pojetí, které však ctí tektonickou výstavbu díla ve všech hudebních složkách. Dlužno dodat, že také skvělý orchestr a vynikající vedení Petrenka se velkou měrou zasloužilo o grandiózní vyznění první skladby večera. Noblesní dirigování ruského dirigenta bylo spolehlivé v udávání nástupů, velmi přirozeně si Petrenko také „vytáhl“ z orchestru gradační plochy.Symfonie č. 1 As dur, op. 55 Edwarda Elgara byla neméně vzrušujícím hudebním zážitkem. S Brahmsem tohoto britského skladatele přitom pojí podobné hudební myšlení a složitá cesta některých skladeb na svět. Původní Elgarův záměr počítal s velkou symfonií oslavující generála Charlese Gordona (podobnost s Beethovenovou Eroicou, věnovanou nejprve Napoleonu Bonaparte, je více než zřejmá). Od poněkud zavádějícího programního prvku Elgar později ustoupil a po deseti letech práce byla symfonie v roce 1908 dokončena. Dílo dosáhlo okamžitého úspěchu a zejména díky své překrásné volné větě Adagio patří k trvalým součástem symfonického repertoáru.

Petrenko s liverpoolskými filharmoniky přítomné posluchače dokonale uchvátil. Vynikající interpretační výkony jednotlivých nástrojových skupin v čele se sólovými kreacemi koncertních mistrů houslí a violoncella, ale také nádherně měkká (a přesná v nasazeních!) pianissima žesťových nástrojů, dokonalá souhra dřev a preciznost bicí sekce. Liverpoolská filharmonie přesvědčila také virtuozitou smyčců a příjemnou témbrovou sytostí všech nástrojových skupin. Petrenkovi patří dirigentská budoucnost s orchestry první desítky. Koncert lze bez uzardění řadit k největším hudebním zážitkům roku.
Hodnocení autora recenze:
100 %

Janáčkův máj 2015
Dirigent: Vasilij Petrenko
Paul Lewis (klavír)
Královská filharmonie Liverpool
4. června 2015 Společenský sál – Dům kultury města Ostravy

program:
Johannes Brahms: Koncert pro klavír a orchestr d moll č. 1 op. 15
Edward Elgar: Symfonie č. 1 As dur op. 55

www.janackuvmaj.cz

Foto Petr Grimm

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Hodnocení

Vaše hodnocení - Royal Liverpool Philharmonic -V.Petrenko & P.Lewis (Janáčkův máj 2015)

[yasr_visitor_votes postid="169619" size="small"]

Mohlo by vás zajímat