Mimořádná událost v Opeře Národního divadla: Pád Arkuna

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Národní divadlo přichystalo svým divákům vítané překvapení, dramaturgický počin, jímž je uvedení Fibichovy neznámé poslední opery Pád Arkuna. Přípravě inscenace věnovalo mimořádnou pozornost, k níž patřilo již to, že pozvalo ke spolupráci po zkušenostech s uvedením Wagnerova Prstenu Nibelungova a po velmi úspěšném Parsifalovi k její realizaci osvědčeného neobvykle empatického dirigenta Johna Fiora a k němu kompletní tvůrčí tým vedený režisérem Jiřím Heřmanem, který se s ním spolupodílel na posledně jmenované inscenaci.

Johnu Fioremu, který je v současné době hudebním ředitelem Norské opery v Oslo, hudba Zdeňka Fibicha učarovala hned při prvním seznámení s jeho poslední operou. Ano, netřeba zastírat (a John Fiore se k tomu hrdě hlásí), že právě Fibichovy charakteristické wagnerovské rysy byly Fioremu ihned blízké. Pod jeho vedením orchestr, sbor i sólisté podávají nejlepší výkony, jakých jsou vůbec schopni.

K opětovné spolupráci přizval náš významný operní režisér a budoucí šéf opery Janáčkova divadla v Brně Jiří Heřman své stálé spolupracovníky, scénografa Pavla Svobodu, autorku kostýmů Alexandru Gruskovou, autora světelného designu Daniela Tesaře a v neposlední řadě také dramaturga Ondřeje Hučína, kteří dovedou inscenaci připravit do všech detailů. Jako u nás zcela neobvyklý bonus natočil dirigent John Fiore v Národním divadle doslova kouzelný charismatický videoúvod k chápání hudební složky Pádu Arkuna s praktickými ukázkami, v němž upozornil na úzké spojitosti Fibichovy hudebně-dramatické metody s metodou Richarda Wagnera a uvedl paralely s jeho Prstenem Nibelungovým. Především dirigentův rozbor předehry k Dargunovi, opatřený dokonce českými titulky, může divákům pomoci se zorientovat v nelehkém a dosud neznámém díle.

Příprava inscenace Pádu Arkuna byla opravdu příkladná a je nezvratným důkazem skutečnosti, že sejde-li se v Národním divadle (nebo ve kterémkoli jiném divadle) tvůrčí tým, který spolupracuje se skutečným vnitřním zaujetím, můžeme očekávat mimořádné výsledky. Pád Arkuna považujeme za vlajkovou loď přístupu nového vedení opery Národního divadla k české opeře, navíc k opeře téměř neznámé a mající velkooperní parametry. Rovněž pěvecké a herecké výkony sólistů povětšině odpovídají kvalitě zvoleného inscenačního týmu. Nechvalme však všeobecně všechno, všimněme si blíže obsazení obou premiér, klaďme otázky a snažme se nalézt některé odpovědi.Především se domnívám, že interpretace kompletního či téměř kompletního díla, které ve své době skladatel vytvořil, není nezbytnou podmínkou uvedení kterékoli opery. Zdeněk Fibich si jistě nebyl vědom slabin libreta jeho milované Anežky Schulzové, jíž věnoval mnoho let svého tvůrčího života. Jeho zhudebnění libreta je mnohem silnější než libretní předloha, která je mnohomluvná, nevyrovnaná v pohledu na předmět dramatu a někdy i nedůsledná v charakteristice postav. I na tyto vlastnosti opery Pád Arkuna poukazuje ve svém, jako vždy do hloubky propracovaném, písemném úvodu k inscenaci dramaturg Ondřej Hučín. Domnívám se, že pokud by byl Fibichův Pád Arkuna podroben citlivé dramaturgické úpravě, bylo by to inscenaci a především konkrétně jejímu režisérovi jen a jen pomohlo. Inscenátoři nechali dílo projít jen téměř zanedbatelnými korekcemi textu a ponechali mu „wagnerovskou délku“, která klade i na diváky enormní nároky. Cílem případné dramaturgické úpravy mohlo být dosažení podobné kompaktnosti, k jaké Zdeněk Fibich dospěl v již zmíněné předehře k druhé části opery Pád Arkuna s názvem Dargun.Nicméně výtvarná spolupráce a především neuvěřitelně detailní práce Johna Fiora na hudební přípravě inscenace dala režisérovi Jiřímu Heřmanovi možnost k vytvoření jevištního díla, na němž bylo, jak bývá jeho zvykem, ihned patrné jeho silné osobní zaujetí. Pokusme se učinit několik poznámek k inscenaci a klást otázky v případě, kdy její podobě ne zcela rozumíme.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Hodnocení

Vaše hodnocení - Fibich: Pád Arkuna (ND Praha)

[yasr_visitor_votes postid="128419" size="small"]

Mohlo by vás zajímat


0 0 vote
Ohodnoťte článek
2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments