Musica Florea a Václav J. K. Tomášek: Několik otázek pro Petru Matějovou

Tento týden uvádí orchestr Musica Florea premiérový koncert, který připomíná 250. výročí narození klavíristy a skladatele Václava Jana Křtitele Tomáška. V Třebíči 10. ledna 2024 a v Praze 11. ledna 2024 zazní pod taktovkou dirigenta Marka Štryncla Klavírní kvartet op. 22, který je základem programu a ilustruje skladatelovu genialitu a skvělou obeznámenost s tehdejšími možnostmi raně romantických klavírů. Hostem orchestru Musica Florea bude excelentní klavíristka Petra Matějová, které jsme položili před koncertem několik otázek.
Petra Matějová (zdroj Musica Florea)
Petra Matějová (zdroj Musica Florea)

Jaké máte interpretační zkušenosti se skladatelem Tomáškem, jehož skladby na koncertu zazní? Tomáškovu hudbu hraji asi patnáct let, v koncertních programech uvádím jeho sólové klavírní skladby, písňovou a komorní tvorbu. Většinu jeho klavírních sonát a písně na Schillerovy texty jsem nahrála pro Český rozhlas a tři sonáty vyšly na CD ve vydavatelství Supraphon.

Jak vnímáte rozdíl mezi Tomáškem a jeho žákem Voříškem (Jan Václav Hugo Voříšek), o kterém jste psala disertační práci?
Voříšek, přestože se o něm vždy (pokud vůbec) píše jako o Tomáškově žákovi, pravděpodobně u Tomáška studoval jen v řádu měsíců a jejich společná hudebně-vzdělávací práce pokryla jen úplné základy. Co se týče klavíru, měli ale každý úplně jiná východiska: Tomášek byl více méně samouk, Voříšek oproti němu virtuóz, zázračné dítě podnikající od útlého věku koncertní cesty. Voříšek se například během krátkého studia zřejmě seznámil s Tomáškovými Rapsodiemi – kratšími skladbami v da capo formě, většinou s nějakým výrazným technickým aspektem. Své vlastní Rapsodie op. 1 ale naplnil opravdovým dramatickým hudebním obsahem hodným významu názvu skladby. Každému skladateli byl ale osudem vyměřen velmi rozdílně dlouhý čas k tvorbě, takže je těžké cokoli porovnávat.

Hammerklavír a smyčce v hudbě 18. století – Petra Matějová, 24. listopadu 2022 (zdroj Musica Florea)
Hammerklavír a smyčce v hudbě 18. století – Petra Matějová, 24. listopadu 2022 (zdroj Musica Florea)

Co si má posluchač představit pod slovy „raně romantický klavír“, která použil Marek Štryncl, když popisoval dramaturgii koncertu? Probíhala v době hudebního romantismu nějaká technologická změna?
Názvy jako barokní, klasicistní, romantický atp. jsou naše současné termíny pro velmi vágní označení některých období v dějinách hudby. Ale kvality, které máme s těmito názvy podvědomě spojené, se v hudbě vyskytují i v úplně jiných obdobích. Velmi romantický je například Empfindsamer Stil, neboli tzv. Berlínská škola okolo Carla Philippa Emanuela Bacha v polovině 18. století. Ale vy máte asi na mysli kladívkový klavír ze začátku 19. století, který na koncertě zazní. V té době, tedy řekněme v poslední dekádě 18. a první dekádě 19. století, se nijak zvlášť neměnila technologie výroby klavíru, ale bouřlivě se rozšiřoval jeho rozsah, zatím vždy jen v diskantu (vysokých tónech): z 5 oktáv přes 5 oktáv a 2–3 tóny navíc, dále přes 5,5 oktávy, až k 6 oktávám někdy po roce 1810.

Jak dlouho spolupracujete s orchestrem Musica Florea?
S Musicou Floreou spolupracuji celou dobu, odkdy mám vlastní klavír, tedy asi patnáct let. S Markem Štrynclem se totiž známe od společných studií na pražské AMU. Studovala jsem hru na klavír, Marek obor dirigování. Naše spolupráce se rozvinula zcela přirozeně a na koncertních programech orchestru Musica Florea se podílím skoro každý rok.

Hammerklavír a smyčce v hudbě 18. století – Petra Matějová, Simona Tydlitátová, 24. listopadu 2022 (zdroj Musica Florea)
Hammerklavír a smyčce v hudbě 18. století – Petra Matějová, Simona Tydlitátová, 24. listopadu 2022 (zdroj Musica Florea)

Koncert pod názvem Znamenitý klavírista Václav Jan Křtitel Tomášek se v Třebíči uskuteční 10. ledna 2024 od 19:00 hodin v Kamenném sále Muzea Vysočiny, v Praze 11. ledna 2023 od 19:30 hodn v Obřadní síni Vysočanské radnice. Kromě Tomáškova díla tu však zazní také skladby Wolfganga Amadea Mozarta: Klavírní koncert č. 13 C dur ve verzi se smyčcovými nástroji, která umožňuje provedení v komorním programu, a rovněž jeho adagio a fuga c moll pro smyčcové nástroje, které se vedle barokního bachovského stylu nevyhýbá romantické dramatické náladě.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat


0 0 votes
Ohodnoťte článek
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments