Na svém novém CD se Anna Paulová zaměřila na díla Karla Husy

Anna Paulová, česká klarinetistka, se soustředí na hudbu českých autorů. Pro své nové CD vybrala díla Bohuslava Martinů a Karla Husy.
Anna Paulová (zdroj Klášterní hudební slavnosti)
Anna Paulová (zdroj Klášterní hudební slavnosti)

Sonatina pro klarinet a klavír (H 356) je jediná klarinetová skladba Bohuslava Martinů (1890–1959). Klarinet byl evidentně nástroj, jehož zákonitosti projevu a požadavků znal a ovládal, je to kompozice zralého autora. Nemáme vědomí objednavatele, je to dílko čirého kompozičního potěšení, radosti.

V plném nasazení znalosti a potěšení toto dílo také Anna Paulová s klavíristou Ivo Kahánkem interpretují. Jednovětá Sonatina s klasickým trojdílným rozvrhem Moderato, Andante, Poco allegro hraná attaca prozrazuje svého autora už prvými sólovými takty klavírního preludia, melodikou zpěvu domoviny pro Martinů tak typickou. Pouhými osmi takty navodí Ivo Kahánek měkce, hebce, tajemně naši pravou zvědavou dychtivost poznávání. V souznění klarinetu s pianem všechny rytmické figurace, synkopická souhra, důmyslná, takřka rondová opakování, návraty k původnímu tématu tak charakteristické pro autora, vynikají v dokonalé interpretační symbióze hráčů, v jejich bohatém dialogu a jednotě představivosti. Poutavá je bravura všech klarinetových trylkových pasáží, vábí zpěvná nostalgie Andante i svižné Poco allegro i jásavá gradace závěru.

O tom, jak silnou výpovědí hudba je, svědčí klarinetové skladby Karla Husy (1921–2016). Anna Paulová zde uvádí všechny. K nahrávce tří dechových kvintetů, Serenády, Rozpomínání a Pěti poem jednou zajisté, při jejím zaujetí pro dílo Karla Husy, dojde též.

Évocations de Slovaquie for Clarinet, Viola and Cello, tedy Slovenské evokace pro klarinet, violu a violoncello jsou z roku 1951, z času Husova pařížského studijního pobytu, z času vědomého a bolestného rozhodnutí, že se domů, do komunistického Československa, nevrátí. Čtvrthodinová skladba obsahující části 1. La Montagne (Hora. Exaltando. Ritmico), 2. La Nuit (Noc. Tranquillo possibile), 3. La Danse (Tanec, Ritmico) je velmi sugestivní vzpomínání na domov, vyjádřené ryzí folklorní inspirací.

Anna Paulová (foto Martin Suchánek)
Anna Paulová (foto Martin Suchánek)

Nostalgii domoviny zpívají nejen ty takřka fujarové kaskády klarinetu, zaslechnete ji neméně v tónech violy a violoncella. Domov nejvíce volá větou druhou, Noc, citací písně Dobrú noc má milá. Budete žasnout nad kompoziční promyšleností dílka a silně znaleckou interpretací hráčů. S klarinetistkou Annou Paulovou hraje Kristina Fialová (viola) a Vilém Vlček (violoncello) a jejich souhra je empaticky dokonalá.

Ryzí folklorní inspiraci nesou též Four Bohemian Sketches for Clarinet and Piano/Čtyři české skici pro klarinet a klavír (1. Ouverture, 2. Chanson mélancolique, 3. Marche funèbre, 4. Rondeau). Jsou z času, kdy se skladatel přestěhoval do Ameriky i se svou rodinou a začal působit na univerzitě v Ithace. Původní podoba Skic byla pro čtyřruční klavír a měly edukační poslání, tyto Čtyři skici je výběr z roku 2010, z času, kdy domovinu již mohl navštěvovat. Klavírní part je klarinetu (případně hoboji) rovnocenným partnerem a v této rovnocennosti je Anna Paulová s Ivo Kahánkem také sugestivně představují.

Velkou naši pozornost si zaslouží Deux préludes for Flute, Clarinet and Bassoon/Dvě preludia pro flétnu, klarinet a fagot (1965) (1. Adagio misterioso, 2. Allegro). Spojení flétny s klarinet a fagotem je velmi zajímavé, objevně lahodné, flétnu hraje Oto Reiprich, na fagot Jan Hudeček. Opět, jako jsme v komorním přednesu Anny Paulové uvyklí, vyznívá dokonalá souhra v jednotné vizi interpretace, švitoření, trylkování, jasný nákres a vyjádření krásy.

Propad do zážitku napínavé koncertantní komorní hudby umožňuje Sonata à tre for Violin, Clarinet and Piano/Sonáta à tre pro housle, klarinet a klavír (1982) – 1. With Intesity (S důrazem), 2. With Sensitivity (S citem), 3. With Velocity (S rychlostí). Interpretace Anny Paulové, houslisty Jana Fišera a klavíristy Ivo Kahánka poskytuje opravdový zážitek. Tato velmi novátorská kompozice má klasický rozvrh vět: rychle-pomalu-rychle. Objednávatelé, Verdehr trio, má v díle dokonce svůj kód, kryptogramy jmen. Každá věta dává prostor virtuozitě každého nástroje, With Intensity patří houslím, With Sensitivity klavíru, With Velocity klarinetu. Partitura by nám prozradila všechny předepsané návody a finesy pro hru pozoruhodného znění, každopádně skvělá práce nahrávacího týmu dává možnost okusit i akustickou zvláštnost a jemnost klarinetu při hře do strun klavíru v sóle třetí věty.

PKF – Prague Philharmonia; S5 Francie: Pierre Boulez a Olivier Messiaen, 16. května 2023 – Anna Paulová (foto Milan Mošna)
PKF – Prague Philharmonia; S5 Francie: Pierre Boulez a Olivier Messiaen, 16. května 2023 – Anna Paulová (foto Milan Mošna)

Jako finální skladba CD byla zvolena Three Studies for Solo Clarinet/Tři studie pro sólový klarinet (2007). Ty napsal Karel Husa na objednávku Pražského jara jako povinnou skladbu pro Mezinárodní hudební soutěž Pražského jara 2008 a věnoval ji Jiřímu Hlaváčkovi k jeho 60. narozeninám. Jednotlivé věty zdůrazňují a vyžadují vysokou virtuozitu hráče nejenom brilancí hry, ale také odkrývají škálu jeho výrazového umění hry a vytěžují zároveň maxima zvukových možností nástroje od nejhlubších tónů po čtyřčárkovanou oktávu – 1. věta zdůrazňuje expresi, 2. hraní legata, 3. výraz staccata, klarinet předvádí různé druhy trylků, glissando, tremola a čtvrttóny, bohatou dynamiku. Rozvržení vět je neobvyklé: pomalu, pomalu, rychle. Záměr a inspiraci díla napovídají názvy: 1. Mountain Bird (Horský pták, With Exaltation), 2. Poignant Song (Tklivá píseň, With Sensitivity), 3. Relentless Machine (Neúprosný stroj, With Virtuosity).

Tři kontrastní části nadmíru virtuózní skladby naplno koncentrují vyzrálý skladatelský um. Anna Paulová má Tři studie dokonale nastudované už od roku 2016, od absolutního vítězství v Soutěži Nadace Bohuslava Martinů a samozřejmě ta důvěrná znalost, suverénní promyšlení a vypracování je zřetelná devíza, projev velkého umění. Už prvá věta dokládá důsledně promyšlenou práci s dechem, zejména v chromatických bězích melodie i radostně výrazném fine. Pozorný poslech nám nabídne postřehnout i delikátní vibrato, třetí věta Relentless Machine oslní svou jakoby polyfonií, svými motorickými návraty základního tématu, svými jazzovými názvuky. Skladbu, jež zúročuje všechny mimořádné tvůrčí danosti Karla Husy i jeho zálibu v ptačím zpěvu, hraje s úchvatnou lehkostí a porozuměním, jako by byla její vlastní improvizací a přednesem nejefektnějších klarinetových fines, emotivních krás hudby, která těší a zušlechťuje.

Anna Paulová se chvalně zaměřuje na tvorbu českých autorů. Už dříve nahrála na CD Sonátu pro cello, klarinet, housle a klavír Viktora Kalabise a věřme, že brzy přibydou nahrávky další. Skladby Karla Husy jsou bohaté, objevné. Stále máme tohoto ušlechtilého, citlivě binacionálního skladatele v mysli tak leda Hudbou pro Prahu. Ovšem jeho tvorba, kterou bychom měli lépe znát, je rozsáhlá. Velká chvála všem, kdo tuto nahrávku uskutečnili. Jistě se dočká i profesního soutěžního ocenění.

Klášterní hudební slavnosti, 14. května 2023 – Anna Paulová (foto Pavel Hotárek)
Klášterní hudební slavnosti, 14. května 2023 – Anna Paulová (foto Pavel Hotárek)

Karel Husa, Bohuslav Martinů: Music for Clarinet – Anna Paulová
CD – Supraphon SU – 4327–2

Bohuslav Martinů: Sonatina for Clarinet and Piano H 356 (1956)
Karel Husa: Évocations de Slovaquie for Clarinet, Viola and Cello (1951)
Karel Husa: Four Bohemian Sketches for Clarinet and Piano (2010)
Karel Husa: Deux préludes for Flute, Clarinet and Bassoon (1965)
Karel Husa: Sonata a tre for Violin, Clarinet and Piano (1981)
Karel Husa: Three Studies for Solo Clarinet (2007)

Interpreti
Anna Paulová – klarinet
Ivo Kahánek – klavír
Jan Fišer – housle
Kristina Fialová – viola
Vilém Vlček – violoncello

Oto Reiprich – flétna
Jan Hudeček – fagot

Nahráno ve dnech 1.֪–5. února a 18. února 2023 v Sále Martinů HAMU

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat


0 0 votes
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments