Nejsvobodnější způsob komponování v dílech P. J. Vejvanovského

„Styllus fantasticus“ aneb nejsvobodnější a naprosto neomezený způsob komponování v dílech Pavla Josefa Vejvanovského si vychutnají posluchači zahajovacího koncertu 8. sezony cyklu Bacha na Mozarta! v Brně. Díla dodnes ležela ukrytá v kroměřížském hudebním archivu a byla vyzvednuta speciálně pro soubor Czech Ensemble Baroque. Většina tedy zazní v novodobé světové premiéře. Soubor zve k poslechu těchto barokních lahůdek ve středu 18. září 2019 do barokního kostela sv. Michala. Koncertem přítomné provedou skladatelé Bach a Mozart, kteří pohotově glosují počiny svých kolegů komponistů a uvádějí je do historických kontextů. Hudba klasiků je tak podávána nejen na špičkové interpretační úrovni, ale také zábavnou formou, takže cyklus je mezi lidmi čím dál tím oblíbenější. Letos dokonce ještě před zahájením sezony hlásí nárůst abonentů.
Czech Ensemble Baroque (foto Dalibor Válek)

Brněnští posluchači mají díky koncertnímu cyklu Bacha na Mozarta! jedinečnou možnost slyšet hudbu období baroka a klasicismu v progresivním a svěžím podání. Na koncertech poznají, že vážnou hudbu je možné úspěšně prezentovat „jinak“. Srozumitelně, uvolněně, poutavě a s nadhledem. Pavel Josef Vejvanovský patří díky zvukomalebnému jménu mezi nejznámější české barokní skladatele, ale jeho hudbu zná paradoxně doposud málokdo, což se Czech ensemble Baroque nyní rozhodl změnit.

Každý soubor staré hudby by se měl jednou za čas vnořit do archívů a pro dnešní svět objevit nějaký zcela zapomenutý hudební poklad. My jsme po letech bádání v zahraničí (Štrasburk, Paříž, Benátky) zavítali také do jednoho z největších archívů na Moravě, do Hudebního archívu Kroměřížského zámku, s cílem uvést v život některé z děl Pavla Josefa Vejvanovského.  Zaujaly nás jeho Offertoria, které pro nás odborně spartoval PhDr. Tomáš Hanzlík, PhD., z Univerzity Palackého v Olomouci“ zve zase na zahajovací koncert sezony dirigent Roman Válek. Kromě obvyklých partů se v Kroměříži zachovaly i partitury a skici, které někteří badatelé považují často jen za náčrty a fragmenty. Některé „fragmenty“ zazní právě na tomto koncertě, jehož program je sestaven převážně z vokálně instrumentálních skladeb.

V 8. koncertní sezoně nebudou chybět léty prověření a posluchači oblíbení Bach a Mozart. První jmenovaný se svými kantátami pro sóla, sbor a orchestr a druhý se slavným Requiem, které zazní v katedrále na Petrově. Samostatným koncertem s netradičním programem se bude prezentovat vokální ansámbl. „Chceme ukázat, jak romantičtí skladatelé jako Schubert nebo Mendelssohn navazovali na odkaz a tradici mistrů Purcella, Händela či Schütze. Bude to zajímavá konfrontace,“ popisuje dramaturgii koncert sbormistryně Tereza Válková.

Slibovanou netradiční formu a unikátní pojetí můžou posluchači vychutnat na prvním koncertě roku 2020, kdy se plánuje provedení Telemannových suit ozvláštněné nefalšovanou barokní módní přehlídkou.

Mohlo by vás zajímat