Nová studie IDU mapuje uplatnitelnost umělců na trhu práce v oboru klasické hudby

Institut umění – Divadelní ústav vydává publikaci autorek Lenky Dohnalové a Lucie Pešl Šilerové, která analyzuje trh práce v oblasti klasické hudby a uplatnitelnost na něm. Studie shrnuje a vysvětluje zdroje různorodých informací u nás i v zahraničí a obsahuje i vlastní průzkum dokumentující trh práce v daném segmentu.
Lenka Dohnalová a Lucie Pešl Šilerová: Uplatnitelnost umělců na trhu práce v oboru klasické hudby v kontextu EU (zdroj Institut umění — Divadelní ústav)
Lenka Dohnalová a Lucie Pešl Šilerová: Uplatnitelnost umělců na trhu práce v oboru klasické hudby v kontextu EU (zdroj Institut umění — Divadelní ústav)

Publikace Uplatnitelnost umělců na trhu práce v oboru klasické hudby v kontextu EU přináší shrnutí různorodých informačních zdrojů, zabývá se jejich charakterem a kvalitou a vysvětluje je. Ve vlastním průzkumu dokumentuje kapacitu pracovních míst, soulad nabídky a poptávky (kvantitativní i kvalitativní) v ČR. „Jedná se z hlediska celkové ekonomiky České republiky sice o poměrně malou část trhu, ale z hlediska sledovaného oboru jde pravděpodobně o první takto podrobnou a široce dokumentovanou studii, která přináší nejen pečlivě sebraný souhrn existujících statistik a dat (velmi pečlivá heuristika informačních zdrojů) z ČR, ale i z prostředí EU a zahraničí. Má proto svůj velký význam! Nejen teoretický, ale i praktický,“ pojmenovává důležitost zkoumaného profesor Jiří Štilec.

Studie doplňuje výzkum o část strukturovaných pramenných rozhovorů. Ty dokreslují celistvý obraz situace dnešního hudebního umělce v oboru klasické hudby, který nejčastěji pracuje v portfoliové kariéře nejméně dvou činností – obvykle umělecké a pedagogické. Výzkum potvrdil, jak je síť Základních uměleckých škol důležitá, coby reálná záchytná síť pracovních příležitostí zejména pro absolventy hudby uměleckých škol. „Už jako pedagogové nyní cítíme, že většina studentů a budoucích absolventů směřuje k oné tak často zmiňované portfoliové kariéře a v praxi dokonce vidíme případy, že i profesionální instituce jako jsou některé orchestry, přímo počítají s tím, že jejich zaměstnanci například nechtějí pracovat odpoledne, protože se jaksi automaticky počítá s tím, že většina z nich odpoledne vyučuje na ZUŠ,“ komentuje situaci profesor Štilec.

Publikace vychází v rámci institucionální podpory výzkumu IDU Ministerstvem kultury. Vznik studie je motivován nejen návazností na předchozí výzkum Institutu umění, ale i prohlubující se praktickou potřebou věnovat se tématu více do hloubky z důvodu aktuálního stavu společnosti.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat


0 0 votes
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments