Operní panorama Heleny Havlíkové (200)

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Týdny od 5. do 18. ledna 2015
* Šostakovičovo bytové divadlo
* Opereta podle Met
* Inspirace na dny příští
***

Šostakovičovo bytové divadlo
Pražské Národní divadlo uvedlo 17. prosince 2015 v jednom večeru dvě opery Dmitrije Šostakoviče Orango a Antiformalistický jarmark – prakticky vzápětí po opeře Nová země Aloise Háby, dvou skladatelských souputníků dvacátého století. Nabídlo tak zajímavou konfrontaci dvou pohledů na komunismus a „zušlechťování lidstva“ skrze kolektivizaci – viděné Hábou „zvenčí“ a Šostakovičem „zevnitř“ systému. Zatímco Hába vábení nástupu nového světového řádu ve třicátých letech podlehl, Šostakovič už z každodenní praxe znal, jak toto sociální inženýrství funguje a jak děsivé jsou jeho následky. Název Orango je odvozen od jména opice podobné člověku, kterou v Šostakovičově díle Bavič předvádí jako atrakci sboru v roli diváků. Je parodií na „vědecké“ pokusnictví, kterým proslul hlavně Lysenko, jehož bláznivé teorie ale na desítky let paralyzovaly skutečný vědecký výzkum nejen v Sovětském svazu. Šostakovič Oranga komponoval v době přechodu k socialistickému realismu v roce 1932 pro moskevské Velké divadlo k patnáctému výročí Říjnové revoluce, ale nakonec fragment pouhého prologu opery vyhodil, jistě si vědom toho, že šance na uvedení takové opery, parafrázující Engelsův „Podíl práce na polidštění opice“, je nulová. Vyhozený rukopis, který byl zachráněn díky hospodyni u Šostakoviče, podplacené jedním z Šostakovičových přátel, aby mu vyhozené rukopisy nosila, byl nalezen až v roce 2004.

Antiformalistický jarmark satiricky nahlíží na podobné pokusnictví v kultuře, kde se lysenkovské role ujal sám Stalin a jeho nohsledi jako Ždanov nebo generální tajemník Svazu skladatelů Chrennikov. Antiformalistický jarmark je Šostakovičovou poválečnou soukromou reakcí na režimní „utahování šroubu“ ve svobodě umělecké tvorby, násilně usměrňované do unifikované podoby socialistického realismu. Šostakovič takto psal „do šuplíku“ – jistě si byl dobře vědom, že kdyby tato svá dílka zveřejnil, skončil by v gulagu nebo u zdi. Přizpůsobil se poměrům a získal Leninův řád, Státní cenu SSSR, Stalinovu cenu a další ocenění sovětského režimu. Tato dvojlomnost soukromého a veřejného pohledu na život v totalitním režimu vypovídá o tehdejší době snad výrazněji než samotná umělecká hodnota těchto Šostakovičových snah se nějak s touto schizofrenií vyrovnat. Jarmark Šostakovič psal pro uvádění v soukromí své domácnosti jako takzvané bytové divadlo, jak tento typ známe u nás z období normalizace – Šostakovič ovšem disident nebyl.

Národní divadlo se tato Šostakovičova dílka nepříliš šťastně rozhodlo umístit na Novou scénu. Obě inscenace se hrají pouze s klavírním doprovodem a po zkušenostech s tamní akustikou byly nazvučeny. Tím ovšem Národní divadlo Jarmark ochudilo o klíčovou atmosféru bytového divadla, která by „slušela“ i fragmentu Orango. Navíc obě opery obsahují veliké množství narážek, hudebních citací a jinotajů, které jsou pro dnešního diváka bez podrobných znalostí poměrů v SSSR jen obtížně dešifrovatelné. Zřetelně se tak obnažilo, že obě dílka nejsou zlomová nebo nadčasová, jakkoli oba klavíristé odvedli maximum možného – Martin Levický v Orangu a Jan Kučera v Antiformalistickém jarmarku, díky použitým brýlím vtipně svou vizáží připomínající Šostakoviče.

Režií byla pověřena performerka Sláva Daubnerová, která spolupracovala s výtvarnicí Marijou Havran. Řešení je efektní – Orango „cituje“ Planetu opic v kombinaci s jakýmisi maketami mrakodrapů na hlavách sboru – evokují grandiózní sovětské stavby, které mají „dohnat a předehnat“ ty americké. Antiformalistický jarmark pak vtipně nechává protagonisty „zkamenět“ do budoucí podoby svých činovnických bust.

Ocenění si zaslouží všichni sólisté i členové Kühnova smíšeného sboru (recenzována repríza 6. ledna 2015) – do svých rolí promítli požadovaný satirický odstup – Roman Janál jako Bavič i Hlas Oranga, Václav Sibera jako Zoolog, Pavel Švingr, Oleg Korotkov a Ivo Hrachovec jako propagandisté stalinsko-ždanovovské hudební estetiky. Až mrazivě působil v Orangovi výstup Jade Clayton v roli tanečnice Nasti Terpsichorové, který přesně ilustroval schizofrenii v režimu. Především Jevhen Šokalo si i díky své ruštině, jak v Orangovi, skvěle vystřihl úvodní basové sólo, v němž s přesnou dávkou ironizující směšnosti s rudou hvězdou kolem tváře hlásal agitaci rozmetání otrockého prokletí práce nesvobody, tak v Antiformalistickém jarmarku jako předseda jednání řídil „schůzi“ o boji realistických tendencí v hudbě s formalistickými tendencemi. Uvedení Šostakovičových oper zejména vedle Hábovy Nové země je jistě zajímavým nahlédnutím do peripetií kulturního vývoje dvacátého století. Věřme, že podobou pozornost bude Národní divadlo věnovat i české produkci a klíčovým světovým dílům soudobé opery, vůči nimž má naše první scéna stále tak velký dluh.

Hodnocení autorky: 75 %
***

Opereta podle Met
Newyorská Metropolitní opera vyslala 17. ledna 2015 v přímém přenosu do kin celého světa (včetně dvaceti šesti našich) jako spolehlivý tahák jednu z celosvětově nejoblíbenějších operet – Veselou vdovu Franze Lehára, navíc s hvězdným obsazením. Zdálo by se, že tato sázka na jistotu musí vyjít. Nestalo se tak.Hodnotím-li inscenaci na základě přenosu (což je v tomto případě zřejmě ještě větší rozdíl oproti jejímu sledování přímo v hledišti v Met, než tomu je u operních přenosů), pak nastudování Veselé vdovy spíše rozkrylo vztahy a odlišnosti mezi jednotlivými žánry hudebního divadla – operou, operetou a muzikálem. A potvrdilo zkušenost zkušených operetních mazáků, že opereta je svébytný a inscenačně mimořádně náročný žánr. Předpoklad, že skvělý operní nebo muzikálový pěvec nebo dirigent, natož sbor zvládne umělecky „méněcennou“ operetu levou zadní, v divadelní praxi funguje zřídkakdy.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Hodnocení

Vaše hodnocení - Šostakovič: Orango/Antiformalistický jarmark (ND Praha)

[yasr_visitor_votes postid="141980" size="small"]

Vaše hodnocení - Lehár: The Merry Widow (Met New York)

[yasr_visitor_votes postid="146035" size="small"]

Mohlo by vás zajímat