Orchestr Musica Florea zahájí nový rok dílem Františka Ignáce Tůmy

Musica Florea do nového roku vstupuje s koncertantní hudbou F. I. Tůmy. Nový program orchestr odehraje 19. ledna v nymburském evangelickém kostele od 19 hodin a posléze v neděli 21. ledna od 19:30 v Praze v Českém muzeu hudby.

František Ignác Tůma (1704–1774), je dnes znám spíše jako tvůrce chrámových kompozic. Byl to však i vynikající varhaník, gambista, zpěvák a skladatel. Ve svých symfoniích a sonátách ukazuje brilantní použití techniky „concerta grossa“. Concerto grosso je založené na střídání hry malé skupiny (dvou sólových houslí, violoncella nebo violy) s větší orchestrální skupinou. F. I. Tůmu bychom mohli označit za průkopníka této techniky v Čechách.

Tůmu řadíme mezi velmi oblíbené autory, o čemž svědčí i fakt, že jeho dílo se hojně šířilo v opisech již za jeho života. Tyto dobové opisy se zachovaly nejenom u nás, ale i v dalších velkých evropských městech jako například Berlín, Drážďany, Řím či Vídeň. Jeho dílo se objevuje i za oceánem, konkrétně ve Washingtonu.

Do programu svého koncertu Musica Florea zařadila kromě dosud badatelsky nezpracovaných děl F. I. Tůmy i nedávno znovuobjevené skladatele působící zejména v Praze, na Moravě a ve Vídni V. M. Gureckého nebo G. Chr. Wagenseila.

František Ignác Tůma – Koncertantní hudba
19. 01. 2018, Evangelický kostel Nymburk, 19:00 | Vstupenky 100 / 50 Kč
21. 01. 2018, České museum hudby Praha, 19:30 | Vstupenky 300 / 150 Kč
Musica Florea, umělecký vedoucí Marek Štryncl

Co čeká Musicu Floreu dál v roce 2018?

V únoru a březnu se bude Musica Florea věnovat pašijovému oratoriu českého barokního skladatele Jana Anselma Fridricha. Na tomto koncertě se představí orchestr Musica Florea spolu se sborem Collegium Floreum a sólisty.

Mnoho skladeb vzniklo v období baroka tak, že byly nejdříve interpretovány a až následně zapsány do not. Umění hudební improvizace bylo považováno za nezbytný předpoklad každého kvalitního hudebníka. V dubnu proto Musica Florea chystá dva koncerty s názvem Vliv improvizace na hudbu 17. a 18. století.

Červnový program orchestru tvoří melodrama na scéně Florea Theatrum, Circé od autora Václava Praupnera. Zajímavostí díla je především to, že samotný rukopis je doplněn konkrétními scénickými poznámkami, které svědčí o tom, že autor přemýšlel o naprosté celistvosti díla.

Historickou výjimku, kdy se na jedné opeře podíleli tři skladatelé, s názvem Muzio Scevola, uvede Musica Florea v červenci. Jeho autory jsou F. Amadei, G. Bononcini a G. F. Händel. Tento jedinečný projekt spolu s Musicou Floreou uvede taneční soubor Hartig Ensemble – Tance a balety tří století v čele s choreografkou Helenou Kazárovou a v režii Lorenza Charoye.

V podzimních měsících se mohou fanoušci orchestru těšit na objevnou duchovní hudbu J. K. Vaňhala, který při svém působení ve Vídni hrál na violoncello spolu s W. A. Mozartem nebo J. Haydnem. Dalším podzimním počinem bude nové nastudování Dvořákovy 4. symfonie. Romantický skladatel Antonín Dvořák, představující jednu z nejváženějších českých hudebních osobností, bude posluchačům představen v původním znění a na dobové nástroje. Musica Florea tak dál pokračuje v nastudování jeho díla.

Reklama

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na