Pětašedesáté výročí Slovenské filharmonie

  1. 1
  2. 2

Úvod začínajúcej sa šesťdesiatej šiestej koncertnej sezóny Slovenskej filharmónie 2014/2015 sa niesol v znamení jubileí. Po úspešnom uzatvorení päťdesiateho ročníka veľkolepých Bratislavských hudobných slávností ponúkla naša prvá koncertná inštitúcia 23. a 24. októbra oficiálne otváracie koncerty, ktoré boli venované šesťdesiatemu piatemu výročiu jej založenia. Zaradenie slávnostného koncertu na toto obdobie bolo viac než symbolické – 27. októbra totiž uplynulo presne šesťdesiat päť rokov od prvého koncertu filharmonického orchestra. Ten sa konal ešte v Historickej budove Slovenského národného divadla pod taktovkou profesora Ľudovíta Rajtera, v tom čase povereného vedením telesa spolu s českým dirigentom Václavom Talichom. Program vtedajšieho koncertu pozostával zo suity pre veľký orchester Dolu Váhom Alexandra Moyzesa a následne zo Symfónie č. 8 G dur op. 88 Antonína Dvořáka. Ten istý program symbolicky sledovala i dramaturgia slávnostných koncertov, ktorú navyše doplnil Koncert pre husle a orchester od Dezidera Kardoša ako hold skladateľovej storočnici.V podaní orchestra Slovenskej filharmónie pod vedením stáleho hosťujúceho dirigenta Rastislava Štúra presvedčivo odznela najskôr mohutne vystavaná a veľkolepá orchestrálna suita Alexandra Moyzesa Dolu Váhom.Kompozícia pochádza z roku 1945 a skladateľ sa v nej inšpiroval folklórnymi impulzmi rozličných regiónov Slovenska, ktorými naša najdlhšia rieka prechádza, pričom použitím jednotlivých prvkov efektne uplatnil svoje znalosti princípov slovenského folklóru a celej skladbe tak i pre poslucháčov prisúdil príťažlivý charakter. Pomerne nevšednou dvojčasťovou formou sa vyznačuje Kardošov Koncert pre husle a orchester. Ako sólista sa po boku filharmonického orchestra predstavil reprezentant mladej generácie slovenských umelcov Milan Paľa, ktorý si v ostatnom čase získava čoraz väčšiu pozornosť nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. V roku 2009 mu Hudobné centrum udelilo Cenu Ľudovíta Rajtera, od roku 2006 odovzdávanú každé tri roky výnimočnému mladému interpretovi.Milan Paľa sa už dlhodobo intenzívne venuje slovenskej tvorbe a výsledkom jeho iniciatívy rozsiahly a najmä jedinečný projekt nahrávok sólových husľových kompozícií slovenských autorov (šesťdesiatštyri skladieb od tridsiatich piatich skladateľov) pod názvom Violin Solo, pripravovaný a postupne realizovaný v rokoch 2009 – 2013. Nielen príťažlivý tón vo všetkých výrazových polohách a technická samozrejmosť, ale hlavne hlboké porozumenie a ponor do diela sa prejavili i v prednese Kardošovho koncertu. Hoci v sebe kompozícia nesie zopár kontrastných plôch, na rozdiel od Moyzesa ho charakterizuje skôr introvertnejšia a kontemplatívnejšia atmosféra, poskytujúca väčší priestor pre výrazovú drobnokresbu. V podaní Milana Paľu zaznel koncert s nadhľadom i názorom a s preňho charakteristickou odovzdanosťou. Zmenu nálady zasa vniesla radostne ladenými tónmi oplývajúca Dvořákova Symfónia č. 8. Zhrnuté a podčiarknuté – začiatok vyznel celkom sľubne.Čo všetko však ešte čaká divákov v novej koncertnej sezóne Slovenskej filharmónie? Dramaturgicky aj interpretačne pomerne pútavá ponuka na ploche trinásť koncertných cyklov, počas ktorých sa predstavia početní slovenskí i zahraniční umelci.

V rámci hlavných abonentných cyklov Slovenská filharmónia vystúpi pod taktovkou šéfdirigenta Slovenskej filharmńie Emmanuela Villauma na ôsmich dvojiciach koncertov. Orchester však bude účinkovať i pod vedením ďalších dirigentov – Rastislava Štúra a Leoša Svárovského ako stálych hosťujúcich dirigentov telesa, na koncertoch ho povedú i zahraniční hostia ako s orchestrom pravidelne spolupracujúci Petr Altrichter a Alexander Rahbari, ďalej bulharský dirigent Pavel Baleff, rakúsky dirigent Ralf Weikert, pod ktorého vedením filharmonické telesá už dlhšie pôsobia na wagnerovskom festivale vo Welse. Do Bratislavy pricestuje i syn legendárneho Kurta Sanderlinga, Thomas Sanderling. So Slovenskou filharmóniou sa debutovo predstavil v  sedemdesiatych rokoch na umeleckých zájazdoch orchestra, v bratislavskej Redute vystúpil s hosťujúcimi orchestrami  v rokoch 1977 a 1980. Debutovo sa v sezóne predstaví Dmitry Sitkovetsky, a to v dvojúlohe dirigenta i huslistu. Po dvoch rokoch bude v Slovenskej filharmónii hosťovať americký dirigent arménskeho pôvodu George Pehlivanian, ktorý teleso po prvýkrát dirigoval na záverečnom koncerte štyridsiateho ročníka Bratislavských hudobných slávností.

  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - Slovenská filharmonie -R.Štúr & M.Paľa (23./24.10.2014 Bratislava)

[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na