Pětašedesáté výročí Slovenské filharmonie

  1. 1
  2. 2

Úvod začínajúcej sa šesťdesiatej šiestej koncertnej sezóny Slovenskej filharmónie 2014/2015 sa niesol v znamení jubileí. Po úspešnom uzatvorení päťdesiateho ročníka veľkolepých Bratislavských hudobných slávností ponúkla naša prvá koncertná inštitúcia 23. a 24. októbra oficiálne otváracie koncerty, ktoré boli venované šesťdesiatemu piatemu výročiu jej založenia. Zaradenie slávnostného koncertu na toto obdobie bolo viac než symbolické – 27. októbra totiž uplynulo presne šesťdesiat päť rokov od prvého koncertu filharmonického orchestra. Ten sa konal ešte v Historickej budove Slovenského národného divadla pod taktovkou profesora Ľudovíta Rajtera, v tom čase povereného vedením telesa spolu s českým dirigentom Václavom Talichom. Program vtedajšieho koncertu pozostával zo suity pre veľký orchester Dolu Váhom Alexandra Moyzesa a následne zo Symfónie č. 8 G dur op. 88 Antonína Dvořáka. Ten istý program symbolicky sledovala i dramaturgia slávnostných koncertov, ktorú navyše doplnil Koncert pre husle a orchester od Dezidera Kardoša ako hold skladateľovej storočnici.V podaní orchestra Slovenskej filharmónie pod vedením stáleho hosťujúceho dirigenta Rastislava Štúra presvedčivo odznela najskôr mohutne vystavaná a veľkolepá orchestrálna suita Alexandra Moyzesa Dolu Váhom.Kompozícia pochádza z roku 1945 a skladateľ sa v nej inšpiroval folklórnymi impulzmi rozličných regiónov Slovenska, ktorými naša najdlhšia rieka prechádza, pričom použitím jednotlivých prvkov efektne uplatnil svoje znalosti princípov slovenského folklóru a celej skladbe tak i pre poslucháčov prisúdil príťažlivý charakter. Pomerne nevšednou dvojčasťovou formou sa vyznačuje Kardošov Koncert pre husle a orchester. Ako sólista sa po boku filharmonického orchestra predstavil reprezentant mladej generácie slovenských umelcov Milan Paľa, ktorý si v ostatnom čase získava čoraz väčšiu pozornosť nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. V roku 2009 mu Hudobné centrum udelilo Cenu Ľudovíta Rajtera, od roku 2006 odovzdávanú každé tri roky výnimočnému mladému interpretovi.Milan Paľa sa už dlhodobo intenzívne venuje slovenskej tvorbe a výsledkom jeho iniciatívy rozsiahly a najmä jedinečný projekt nahrávok sólových husľových kompozícií slovenských autorov (šesťdesiatštyri skladieb od tridsiatich piatich skladateľov) pod názvom Violin Solo, pripravovaný a postupne realizovaný v rokoch 2009 – 2013. Nielen príťažlivý tón vo všetkých výrazových polohách a technická samozrejmosť, ale hlavne hlboké porozumenie a ponor do diela sa prejavili i v prednese Kardošovho koncertu. Hoci v sebe kompozícia nesie zopár kontrastných plôch, na rozdiel od Moyzesa ho charakterizuje skôr introvertnejšia a kontemplatívnejšia atmosféra, poskytujúca väčší priestor pre výrazovú drobnokresbu. V podaní Milana Paľu zaznel koncert s nadhľadom i názorom a s preňho charakteristickou odovzdanosťou. Zmenu nálady zasa vniesla radostne ladenými tónmi oplývajúca Dvořákova Symfónia č. 8. Zhrnuté a podčiarknuté – začiatok vyznel celkom sľubne.Čo všetko však ešte čaká divákov v novej koncertnej sezóne Slovenskej filharmónie? Dramaturgicky aj interpretačne pomerne pútavá ponuka na ploche trinásť koncertných cyklov, počas ktorých sa predstavia početní slovenskí i zahraniční umelci.

V rámci hlavných abonentných cyklov Slovenská filharmónia vystúpi pod taktovkou šéfdirigenta Slovenskej filharmńie Emmanuela Villauma na ôsmich dvojiciach koncertov. Orchester však bude účinkovať i pod vedením ďalších dirigentov – Rastislava Štúra a Leoša Svárovského ako stálych hosťujúcich dirigentov telesa, na koncertoch ho povedú i zahraniční hostia ako s orchestrom pravidelne spolupracujúci Petr Altrichter a Alexander Rahbari, ďalej bulharský dirigent Pavel Baleff, rakúsky dirigent Ralf Weikert, pod ktorého vedením filharmonické telesá už dlhšie pôsobia na wagnerovskom festivale vo Welse. Do Bratislavy pricestuje i syn legendárneho Kurta Sanderlinga, Thomas Sanderling. So Slovenskou filharmóniou sa debutovo predstavil v  sedemdesiatych rokoch na umeleckých zájazdoch orchestra, v bratislavskej Redute vystúpil s hosťujúcimi orchestrami  v rokoch 1977 a 1980. Debutovo sa v sezóne predstaví Dmitry Sitkovetsky, a to v dvojúlohe dirigenta i huslistu. Po dvoch rokoch bude v Slovenskej filharmónii hosťovať americký dirigent arménskeho pôvodu George Pehlivanian, ktorý teleso po prvýkrát dirigoval na záverečnom koncerte štyridsiateho ročníka Bratislavských hudobných slávností.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - Slovenská filharmonie -R.Štúr & M.Paľa (23./24.10.2014 Bratislava)

[yasr_visitor_votes postid="132030" size="small"]

Mohlo by vás zajímat