PKF provede světovou premiéru skladby umělé inteligence

To není sci-fi, to je přítomnost. PKF — Prague Philharmonia uvede vedle Brittena, Musorgského či Satieho světovou premiéru skladby složené umělou inteligencí
PKF Prague Philharmonia (foto Martin Divíšek)

Českou republiku čeká výjimečná událost. Dne 15. listopadu 2019 zazní v Rudolfinu v rámci třetího koncertu Orchestrálního cyklu PKF — Prague Philharmonia vedle skladeb světových klasiků také světová premiéra díla složeného umělou inteligencí AIVA s názvem From the Future World na motivy fragmentu skladby Antonína Dvořáka. Projekt je založen na studiu všech dokončených opusů Antonína Dvořáka umělou inteligencí, jež si z nich vytvořila algoritmy vystihující podstatu Dvořákova kompozičního stylu. „Já osobně kreativitu vnímám jako zatím výsostně lidskou kvalitu. Proto jsem byl opravdu velmi zvědav, jak si s tímto úkolem UI poradí. Bylo velmi fascinující celý proces sledovat a výsledky jsou více než zajímavé. Každý se samozřejmě ptá, jestli je nová skladba skutečně nový Dvořák? S tímto projektem se nám ale otevřela celá škála možná daleko důležitějších témat. Jednoznačně jsem se díky němu donutil k úvahám o mysteriu lidské kreativity, o naší odpovědnosti pečovat o umění a o nevyhnutelnosti rozvíjet umělou inteligenci s rozvahou,“ říká šéfdirigent PKF, Emmanuel Villaume, který v pátek 15. listopadu povede orchestr PKF — Prague Philharmonia.

Koncert v Rudolfinu je vyvrcholením více než roční intenzivní spolupráce tří partnerů projektu AIVA/Dvořák: From the Future World: Komerční banky, agentury Wunderman Thompson, jejíž kreativní ředitelé Richard Stiebitz a Filip Humpl stojí za jeho vznikem, a PKF — Prague Philharmonia. První část skladby zazněla 7. května v provedení klavíristy Ivo Kahánka na slavnostní prezentaci Národní strategie České republiky v rámci globálního eventu s názvem „EU as a Leader in AI“ v Bruselu. Druhou část prezentovala PKF v rámci festivalu Rock for People, kde jí nadšeně aplaudovali tisíce fanoušků. Třetí část zazní ve světové premiéře v podání smyčcové sekce PKF právě v Rudolfinu. O projektu referoval vedle nejvýznamnějších českých médií také cenami ověnčený britský portál vice.com. „Projekt ukázal, že moderní technologie nemusí hrát prim pouze v hudbě populární, ale mohou nalézt své místo i v té klasické. A to především při dotváření kompozic, jako v případě díla Antonína Dvořáka. Velmi mě proto těší, že tento ojedinělý projekt je spojený se jménem Komerční banky,“ dodává Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky.

V rámci koncertu, který výsostně naplňuje téma letošní sezony — evoluci, destrukci a přeměnu děl starších skladatelů svými následovníky — zazní také mimořádně zajímavá Symfonie č. 37 G dur, která spojuje části zkomponované W. A. Mozartem a Michaelem Haydnem, populární Musorgského Obrázky z výstavy v mistrné instrumentaci Maurice Ravela, Stravinského hudba k baletu pro padesát slonů a padesát tanečníků Circus Polka, jedna z Gymnopédies Erika Satieho v instrumentaci Clauda Debussyho, a především Iluminace Benjamina Brittena v podání tenoristy Petra Nekorance. „Britten je naprostým skladatelským unikátem a jeho hudba má svou velmi osobitou krásu. Objevil jsem ho až ve svých 22 letech během svého působení ve studiu Bavorské státní opery, kde jsem nastudoval roli Alberta Herringa. Rimbaudovy básně vyžadují k pochopení velmi volnou, myšlenkově otevřenou vizualizaci, nejsou to lehké texty. A Brittenovi se je podařilo naprosto skvěle vystihnout. Iluminace budu zpívat poprvé ve své kariéře a zároveň budeme mít vzájemný debut s dirigentem Emmanuelem Villaumem. Jsem velmi zvědav a pln očekávání, jak si sedneme hudebně,“ říká Petr Nekoranec, který si za ztvárnění titulní role v Brittenově opeře Albert Herring odnesl Bavorskou státní cenu a jak tedy sám říká: „Brittena už mi nikdo neodpáře.“

Koncert bude přenášet přímým přenosem Český rozhlas Vltava. Stream závěrečné části skladby From the Future World bude po skončení koncertu k dispozici v archivu Českého rozhlasu.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky