Plzeň se dohodla s Hochtiefem, Nové divadlo se otevře 1. září

Plzeň podepsala se stavební firmou Hochtief dodatek ke smlouvě na stavbu Nového divadla za osm set sedmdesát milionů korun. Termín otevření 1. září platí. Hochtief, který zatím neúspěšně nárokuje ještě přes dvacet milionů korun za vícepráce za odvoz zeminy, zatím město nezažaloval.„Memorandum potvrzuje stav z letošního března, kdy se rozhodovalo o tom, jestli se zemní práce zaplatí, nebo ne. Hochtief řekl, že dokončí divadlo i bez jejich zaplacení,“ uvedl náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS).

Podle Šindeláře je v zájmu města Plzně a Hochtiefu dokončení a uvedení stavby Nového divadla do provozu 1. září. Proto se obě strany dohodly na uzavření memoranda, jehož návrh předložila stavební firma 9. června. „Vzhledem k tomu, že obsahuje pouze informace mezi stranami nesporné a ověřitelné, nevyplývají pro město z jeho uzavření co do případného budoucího sporu rizika,“ řekl náměstek.

Hochtief 8. března městu napsal, že zastaví práce „kvůli neposkytnutí součinnosti ze strany města“. Požadoval dodatek ke smlouvě, který vyřeší postup dostavby a zaplacení víceprací za divadelní technologii a dalších, obsažených ve změnových listech. Zastupitelé 13. března úhradu zemních prací neschválili. Hochtief se ale s vedením města dohodl, že je provede a že sporný nárok na jejich zaplacení uplatní případně žalobou tak, aby spor neovlivnil dokončení stavby.

„O tom, zda podají žalobu nebo zda budou žádat znovu o projednání tohoto bodu v zastupitelstvu, jsme nemluvili. Žaloba na stole není a není ani předžalobní upomínka,“ uvedl. Podle Šindeláře ani při podepisování memoranda nezaznělo, že ji firma chystá.

„Práce běží podle harmonogramu a není tam problém; 13. června byl schválen zkušební provoz budovy, tedy v termínu podle smlouvy. Běží práce na parkovacím domě pro dvě stě vozů a 10. července má Hochtief požádat o předčasné užívání,“ řekl Šindelář. Město už zaplatilo sedm set milionů korun.

Nové divadlo v Plzni je hotové. Přestěhována už je téměř polovina rekvizit, kostýmů i části nábytku. Herci se tam mají objevit až na počátku července, kdy začnou nové prostory zabydlovat a zkoušet v nich.

Foto Helika, a. s.