Počátky festivalu Smetanova Litomyšl: Dokumenty, které je třeba znát

Národní festival Smetanova Litomyšl právě zveřejnil program letošního 61. ročníku. Je vhodné vzpomenout počátky festivalu, jak je zaznamenává kniha Počátky festivalu a Smetanova Litomyšl.
Martin Boštík, Stanislav Vosyka: Počátky festivalu Smetanova Litomyšl 2018 (obálka knihy)

Vskutku zajímavá kniha nabitá fakty, nikoli literární čtivo. Martin Boštík a Stanislav Vosyka předkládají fakta, která sledují vznik a nárůst zájmu Smetanovy Litomyšle o svého rodáka Bedřicha Smetanu. Interest, který v dnešku dorostl do Národního festivalu Smetanova Litomyšl, tedy jednoho z našich největších a nejpopulárnějších festivalů, po Pražském jaru také nejstarším. Jako prvý litomyšlský impuls zájmu se udává nadšené amatérské provedení Prodané nevěsty už v roce 1876, poté v roce 1880 se za účasti Mistra připomínalo padesát let od jeho mladistvého vystoupení v domovině. Aktivní léta prvé republiky i léta válečná znamenala nejenom koncerty, ale také výstavy a sledovala smetanovská výročí 1924-1944.

Zásadní iniciátorskou roli v tradici smetanovských oslav hraje už od roku 1922 postava Zdeňka Nejedlého (1878-1962) litomyšlského rodáka, při jeho problematičnosti jak jinak než s mnohými strastmi a potížemi. Rok 1946 měl odstartovat první ročník mezinárodního hudebního festivalu jako hudebního střediska střední Evropy, inspirační ideou byl populární Bayreuth, na plánu se hojně podíleli místní kulturní kapacity, též Svaz skladatelů a ministr školství Zdeněk Nejedlý. Název festivalu se různě konzultoval – třeba Všeslovanský hudební festival či Litomyšlské hudební léto. Startem festivalu se tehdy v roce 1946 staly dva červnové koncerty České filharmonie pod taktovkou Rafaela Kubelíka. (Dirigentův exil způsobil, že se později tyto koncerty nepřipomínaly.)

Propagační diapozitiv Smetanových oslav určený pro promítání v kinech vytvořil referent litomyšlského MNV Ing. arch Otakar Šouta

Neuvěřitelně a ostře se do historie festivalu vsunula komunistická zvůle padesátých let: monstrproces s litomyšlskými občany, též mládeží, obžalobou nařčených, že „napomáhají podněcovatelům atomové války“. Intervenci ministr Nejedlý nepřijal, Smetanova Litomyšl se v roce 1951 nekonala. Dnešní festival má tedy hodně pohnuté začátky, ale tak jako v začátku byly dva koncerty České filharmonie s Rafaelem Kubelíkem, stala se dnešní Česká filharmonie právě i s ohledem na historii partnerem festivalu nejenom letos, ale též do dalších let.

Kniha stručná, text, který se v podstatě nedá komentovat jinak, než vděkem za objevená a zveřejněná fakta. Dnešní festival – jmenuje se Národní festival Smetanova Litomyšl – má bohatou a inovační dramaturgii díky řediteli Janu Piknovi a uměleckému řediteli Vojtěchu Skříteckému. Obliba a popularita festivalu rok od roku vzrůstá a osmatřicet pořadů v roce 2019 – číslo úctyhodné. Kniha je vybavena obsáhlým detailním podčarovým aparátem, mnoha dobovými fotografiemi, včetně článků regionálního denního tisku, které objasňují mnohá dobová stanoviska a fakta. Jako výtvarná rarita je kultovně velikášský portrét Zdeňka Nejedlého, nedokončené dílo malíře Josefa Matičky (1893-1976). Ozdobou knihy pak plakát festivalu Karla Svolinského, který je v různé obdobě stále užívaný.

Nedokončený portrét Zdeňka Nejedlého od Josefa Matičky (60. léta 20. století, olej na plátně, 92×65 cm, Městská galerie Litomyšl)

Martin Boštík, Stanislav Vosyka: Počátky festivalu Smetanova Litomyšl
U příležitosti 60. ročníku Národního festivalu Smetanova Litomyšl vydala 2018 Smetanova Litomyšl, o.p.s., 67 stran. Vydání první.

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na