Právě dnes: F.L.Věk má svůj nový hudební festival

  1. 1
  2. 2

Nestává se každý den, aby – zvlášť u nás a najmě v této době – vznikl nový hudební festival, věnující se vážné muzice. Právě dnes se ale tento malý zázrak stane ve východních Čechách skutečností.

Kostel svatého Ducha Dobruška

Při dnešním zahajovacím koncertě nového festivalu, v Dobrušce v kostele svatého Václava, přijal roli sólisty a současně i také jednoho z festivalových patronů přední houslista Václav Hudeček. Do malebného východočeského městečka Dobrušky je situováno všech šest večerů prvního festivalového ročníku, rozložených v čase do začátku prosince. Duchovním otcem Mezinárodního hudebního festivalu F.L.Věka a jeho uměleckým ředitelem je mladý, teprve čtyřiadvacetiletý varhaník Pavel Svoboda.

 


V den startu prvního ročníku Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka nelze začít jinak, než otázkou, čí to byl vůbec nápad založit tento festival? Jak dlouhá doba uběhla od samotného rozhodnutí až k letošnímu prvnímu festivalovému ročníku? A alespoň ve stručnosti: co všechno bylo potřeba pro vznik takového festivalu udělat a pro kolik lidí to byla práce?

Již roky se podílím na pořádání kulturních akcí v Dobrušce a celou tu dobu jsme s přáteli přemýšleli, jak to udělat, aby ty akce byly finančně zajištěné. Musím říct, že u toho trochu převládal takový v dobrém slova smyslu amaterismus – pozvánky kopírované v informačním centru na černobílý papír, vstupné dobrovolné, žádná kontinuita atd. Z toho plynul malý zájem médií a z toho vyplývající návštěvnost. To samozřejmě nikdo nebude dlouhodobě podporovat.

Na podzim 2010 jsem sestavil předběžnou dramaturgii na následující rok, sepsal rozpočet, začal zajišťovat podporu a shánět pořadatele. Rozhodně je důležité obklopit se schopnými lidmi, což se myslím podařilo – ve festivalovém výboru je nás dvanáct, organizační tým se skládá z pěti lidí.

Festivalový výbor
Nechci být šťoura, ale váš festival nese označení „mezinárodní“. Nejsou to pro začátek přece jen příliš velké ambice?

S názorem, že festival si na mezinárodní jen hraje, jsem se již setkal, ale není tomu tak. Samozřejmě jsme se na začátku rozhodovali mezi různými názvy . například Věkova Dobruška nebo Hudební festival F. L. Věka, ale po zvážení všech argumentů, vyhrálo slůvko „mezinárodní“.

Jednak je mým cílem držet laťku skutečně hodně vysoko a v následujících letech to jak já říkám „vylevlovat“ a zvát špičkové zahraniční interprety. Druhý důvod je ještě prostší – na příští rok počítáme s festivalovými koncerty v Opočně a v Novém Městě nad Metují, poté i s rozšířením za hranice do nedalekého Polska.

Navíc se během příprav začaly objevovat maloměstské mezilidské problémy, do kterých nevidím a nechci vidět. Domů do Dobrušky se vracím jen málokdy a mám to tam rád, tak věřím, že i to slůvko „mezinárodní“ tam vnese trochu nadhledu a rozšíří to lidem obzory. Doporučuji k přečtení Veliký pátek od Františka Vladislava Heka (1769 – 1847), jak zjistíte, skutečná žijící předloha F. L. Věka měla úplně stejné problémy – je to stále aktuální téma. Ale musím dodat, že všichni pochopili rozměr téhle akce, zasedli k jednomu stolu, pracují společně a nakonec je to i sblížilo. Z toho mám radost a těch lidí si vážím.

Označení „mezinárodní“ ale předpokládá také členství v Asociaci hudebních festivalů – je to tak?

Členství v Asociaci hudebních festivalů ČR určitě není povinné, ale máme to v plánu. Pokud vím, můžeme tam až v roce 2016, protože je k tomu potřeba pořádat festival pět let pod stejným názvem. To souvisí i s předchozí otázkou, protože jakmile máte takové plány a jdete si název festivalu zaregistrovat k Úřadu průmyslového vlastnictví, nemůžete ho po pár letech zase měnit.

Podrobněji k programu prvního ročníku: Podle čeho jste jej sestavovali, a to včetně výběru míst konání jednotlivých koncertů?

Letošní dramaturgie není zaměřena na žádné výročí, primárně jde o to, nabídnout lidem pestrý, kvalitní a přístupný program. Zazní ale i premiéra soudobé skladby Meditace na téma a putování F. V. Heka od skladatele Luboše Sluky nebo improvizace varhaníka Jaroslava Tůmy na chorál Soudce všeho světa, Bože, což je ústřední melodie seriálu F. L. Věk.

Tři koncerty se odehrají ve velkém kostele svatého Václava, kde se představí zejména houslista Václav Hudeček a soubor Barocco sempre giovane, za doprovodu historických varhan z roku 1727 vystoupí japonská sopranistka Michiyo Keiko nebo houslistka Iva Kramperová. V ostatních koncertech trochu experimentujeme – pro recitály harfenistky Kateřiny Englichové a violoncellisty Jiřího Bárty jsme se rozhodli využít prostory, kde se koncerty dosud nikdy nepořádaly. Jedná se o nově zrekonstruovanou novogotickou synagogu, která byla po požáru znovu postavena v r. 1867 a renesanční kostelík svatého Ducha, u kterého se mimo jiné točil seriál F. L. Věk. Závěrečný koncert festivalu se na přání města Dobrušky odehraje ve Společenském centru, kde vystoupí Komorní filharmonie Pardubice s hornistou a dirigentem Radkem Baborákem.

Kostel svatého Václava Dobruška
Jak to vypadá s rozpočtem prvního ročníku? Kdo se vůbec podílí na financování vašeho festivalu a jak těžké bylo příslušné zdroje sehnat?

Skutečností je, že se během jednoho roku podařilo zněkolikanásobit rozpočet na klasickou hudbu ve městě se sedmi tisíci obyvateli a po letech podfinancování je to teď na odpovídající úrovni. Pořadatelem je občanské sdružení, jehož hlavní činností je rozdělování dotací z Ministerstva zemědělství, ale pořádání festivalu je pro ně vítané rozšíření aktivit. Na první pohled je název pořadatele zvláštní: MAS Pohoda venkova, ale skrývá se za ním profesionalita a ta spolupráce prostě funguje.

Když jsou dobře připravené a profesionálně zpracované podklady, není problém finance zajistit. Momentálně ještě jednáme se soukromými subjekty o sponzorování, z velké části ale počítáme s příjmy ze vstupného, finančně se podílí Město Dobruška, Královéhradecký kraj a nějaké menší granty.

Máte již představu o ambicích festivalu a dramaturgii dalších ročníků?

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


Reakcí (2) “Právě dnes: F.L.Věk má svůj nový hudební festival

Napsat komentář