Pražské jaro v novém programu láká na 23 koncertů

  1. 1
  2. 2
Mezinárodní hudební festival Pražské jaro oznámil upravený program svého 76. ročníku, jenž se odehraje mezi 12. květnem a 3. červnem. Festival láká diváky na 23 koncertů.

Pražské jaro (foto Pražské jaro)
Pražské jaro (foto Pražské jaro)

„Připravili jsme dvacet tři koncertů, které v nejvyšší možné míře naplňují očekávání od našeho festivalu – vystoupení špičkových umělců domácí i mezinárodní scény, hostování zahraničních orchestrů a ansámblů, představení mladých talentů. Za situace, kdy se v podstatě zastavil kulturní život, a to nejenom v České republice, považujeme tento program za zdravě odvážný,“ uvádí ředitel festivalu Roman Bělor.

„V uplynulých měsících jsme pečlivě sledovali vývoj pandemické situace, byli v každodenním kontaktu s umělci, s příslušnými úřady, vytvořili nespočet nejrůznějších scénářů. Projekty formátu Pražského jara, se silnou mezinárodní účastí a složitou logistikou, nelze zastavit či uvést v běh v řádu dnů. Měsíc před zahájením festivalu považujeme za správné i ve vztahu k divákům představit jasnou vizi. Program, který předkládáme, je průsečíkem toho nejlepšího možného, co nám dovolují protiepidemická opatření platná nejenom v České republice, ale s ohledem na hostování zahraničních umělců i v zahraničí, a ekonomických možností festivalu při enormním výpadku tržeb ze vstupného, které pokrývají až třetinu našich nákladů,“ upřesňuje Bělor.

Všechny koncerty se odehrají s diváky v sálech, pokud to platná opatření umožní. Všech dvacet tři koncertů budou moci diváci zároveň bezplatně zhlédnout v přímém přenosu na webu Pražského jara. Tyto koncerty se uskuteční, i kdyby se mělo jednat pouze o přímé přenosy bez přítomnosti obecenstva v sálech. Vybrané koncerty zároveň zprostředkuje Česká televize a Český rozhlas.

Z iniciativy ministra kultury Lubomíra Zaorálka připravuje Pražské jaro v součinnosti s ministerstvem kultury a ministerstvem zdravotnictví pilotní projekt přibližně čtyř koncertů, které by se na základě speciálního režimu a výjimečných opatření odehrály za přítomnosti diváků v sále i v situaci, kdy by to obecně platná protiepidemická opatření neumožňovala. Na pilotním projektu Pražské jaro spolupracuje rovněž s Českou filharmonií.

Držitelé vstupenek budou v předstihu informováni, zda se daný koncert uskuteční za přítomnosti obecenstva v sále. Počet diváků stanovený příslušnými orgány státní správy bude naplněn držiteli vstupenek chronologicky, tedy dle data zakoupení.  

Pražské jaro garantuje, že vstupné za neuskutečněné koncerty, stejně tak i za vstupenky, které nebude možné využít v důsledku omezené kapacity sálů či jejich úplného uzavření, bude refundováno v plné výši. Proces refundace (i za koncerty již nyní zrušené či odložené na příští ročníky festivalu), bude zahájen 4. června 2021.

„Děkujeme všem našim podporovatelům, ať už se jedná o sponzory, veřejné instituce, mecenáše či držitele vstupenek. Vážíme si toho, že nám zachovávají přízeň i v těchto nepředvídatelných časech,“ uzavírá ředitel festivalu Roman Bělor.

Aktualizovaný program

Koncerty, které se uskuteční – ať už za přítomnosti diváků v sále a současného přímého přenosu, nebo pouze jako přímý přenos.

Některé koncerty oproti původně ohlášenému programu doznaly změn v dramaturgii, u některých koncertů došlo ke změně termínu.

12. 5.

20.00, Obecní dům
ZAHAJOVACÍ KONCERT
Collegium 1704
Václav Luks – dirigent

Bedřich Smetana
Má vlast

13. 5.

20.00, Obecní dům
Collegium 1704
Václav Luks – dirigent

Bedřich Smetana
Má vlast

13. 5.

18.00, Rudolfinum
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ SOUTĚŽ PRAŽSKÉ JARO 
FINÁLE, SMYČCOVÉ KVARTETO

Jedno z následujících děl:
Leoš Janáček
Smyčcový kvartet č. 1 z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty

Bedřich Smetana
Smyčcový kvartet č. 2 d moll

Ludwig van Beethoven
Jeden z následujících kvartetů:
Smyčcový kvartet č. 7 F dur op. 59 č. 1
Smyčcový kvartet č. 8 e moll op. 59 č. 2

14. 5.

18.00, Rudolfinum
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ SOUTĚŽ PRAŽSKÉ JARO
FINÁLE, KLAVÍR
Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK
Marek Šedivý – dirigent

Jedno z následujících děl:
Ludwig van Beethoven
Koncert pro klavír a orchestr č. 4 G dur op. 58

Petr Iljič Čajkovskij
Koncert pro klavír a orchestr č. 1 b moll op. 23

Antonín Dvořák
Koncert pro klavír a orchestr g moll op. 33

Fryderyk Chopin
Koncert pro klavír a orchestr č. 1 e moll op. 11

Sergej Rachmaninov
Koncert pro klavír a orchestr č. 2 c moll op. 18

15. 5.

20.00, Pražská křižovatka
Huelgas Ensemble
Paul Van Nevel – umělecký vedoucí

Josquin Desprez
Inviolata, integra et casta es Maria
Comment peult avoir joye
Missa “L’homme armé super voces musicales”: Agnus Dei
Ut Phoebi radiis
Et trop penser
Praeter rerum seriem

Ludwig Daser
Missa “Praeter rerum seriem”: Sanctus

Josquin Desprez
La plus des plus
Ecce tu pulchra es
Missa “Maheur me bat”: Agnus De

16. 5.

20.00, Rudolfinum
Garrick Ohlsson – klavír

Karol Szymanowski
Sonáta pro klavír č. 3 op. 36

Sergej Prokofjev
Sonáta pro klavír č. 8 B dur op. 84

Leoš Janáček
Klavírní sonáta 1. X. 1905 „Z ulice“

Alexandr Nikolajevič Skrjabin
Preludium op. 59 č. 2
Poema Fis dur op. 32 č. 1
Sonáta pro klavír č. 5 op. 53

17. 5.

20.00, Obecní dům
Symfonický orchestr Českého rozhlasu 
Ilan Volkov – dirigent
Jan Bartoš – klavír

Alexander Zemlinsky
Sinfonietta op. 23

Sergej Prokofjev
Koncert pro klavír a orchestr č. 1 Des dur op. 10

Igor Stravinskij
Hra v karty, balet o třech rozdáních

18. 5.

20.00, kostel sv. Vavřince
Pražákovo kvarteto

Jindřich Feld
Smyčcový kvartet č. 4

Joseph Haydn
Smyčcový kvartet č. 67 F dur op. 77 č. 2

Igor Stravinskij
Dvojitý kánon “In memoriam Raoul Dufy”

Antonín Dvořák
Smyčcový kvartet č. 14 As dur op. 105

20. 5.

20.00, Obecní dům  
Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK
Ion Marin – dirigent
Ray Chen – housle

George Enescu
Rumunská rapsodie A dur op. 11 č. 1

Édouard Lalo
Španělská symfonie pro housle a orchestr op. 21

Igor Stravinskij
Pták Ohnivák, suita z baletu (verze 1945)

21. 5.

20.00, Obecní dům
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks
Jakub Hrůša – dirigent
Gerhild Romberger – alt                  

Antonín Dvořák
Biblické písně op. 99

Johannes Brahms
Symfonie č. 1 c moll op. 68

22. 5.

17.00, DOX+
Jörg Widmann – klarinet
Schumann Quartett

Joseph Haydn
Smyčcový kvartet č. 21 Es dur op. 17 č. 3

Jörg Widmann
Jagdquartett

W. A. Mozart
Kvintet pro klarinet, dvoje housle, violu a violoncello A dur KV 581

22. 5.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


0 0 vote
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments