Pražský komorní balet: Jak dál?

  1. 1
  2. 2

Nelze přehlédnout, že současná, už 48. sezóna Pražského komorního baletu se úspěšně rozjela. Při příležitosti oslavy pětaosmdesátých narozenin profesora Pavla Šmoka soubor pro svého zakladatele a ikonu české baletní a taneční scény uvedl na prknech Stavovského divadla slavnostní a emotivní večer Fenomén Šmok. V právě uplynulých týdnech Pražský komorní balet také úspěšně vystupoval v zahraničí, v Ludwigshafenu a Tbilisi. Jak se zdá, soubor je nyní v dobré kondici a jde takzvaně dál. O tom je i rozhovor s manažerkou souboru a ředitelkou neziskové společnosti Balet Praha o.p.s. Ladislavou Jandovou.

Jak se souboru s téměř padesátiletou tradicí opravdu dnes daří, v jaké je kondici?

Souboru se nyní daří dobře. Od loňského září máme za sebou mnoho práce a zásadních změn. Ve velmi krátké době jsme byli nuceni z větší části změnit repertoár Pražského komorního baletu. Odešla umělecká vedoucí Lucie Holánková a s ní odešli i někteří tanečníci a větší část repertoáru. Na doporučení profesorky Ivanky Kubicové jsme nabídli spolupráci nadějné mladé choreografce Haně Turečkové, která nabídku přijala a výsledek se dostavil v podobě kvalitní choreografie Mono no Avare. Mimochodem s touto choreografií jsme se před dvěma týdny úspěšně prezentovali v Ludwigshafenu na 7. ročníku Mezinárodní choreografické soutěže „no ballet“, kde jsme byli vybráni z více jak tří stovek přihlášených choreografií z téměř padesáti zemí světa. Dostat se v rámci mezinárodní soutěže mezi osmnáct nejlepších choreografií je pro nás velkým úspěchem.V gruzínské metropoli jsme následně reprezentovali Českou republiku a hlavní město Praha v rámci Českých dnů kultury v Tbilisi. V rámci dvou představení v Rustaveli State Academic Theatre jsme gruzínskému publiku představili tři nadčasové choreografie z tvorby Pavla Šmoka Stabat, Trio g moll a Sinfoniettu. Co tomuto úspěchu předcházelo?

Předcházela tomu zásadní změna v repertoáru souboru, ale také v uměleckém vedení. Pražský komorní balet za téměř půl století existence měl de facto pouze čtyři umělecké šéfy: Pavla Šmoka, velmi krátce Libora Vaculíka, krátce také Pavla Ďumbalu a poté Lucii Holánkovou, která se s Pražským komorním baletem rozloučila uprostřed loňské sezony a nebyl to právě příjemný rozchod… Lucie Holánková nepředložila žádnou uměleckou vizi a koncepci souboru na další období a odmítla realizovat předem plánovanou premiéru choreografie, ačkoliv Pražský komorní balet na tuto inscenaci obdržel grant.

Pražský komorní balet za poslední dva roky umělecky stagnoval a přestal se vyvíjet. Zásadní změna byla pro soubor nutná. Po těchto zkušenostech a po dohodě s profesorem Pavlem Šmokem jsme se rozhodli oddálit výběr budoucího uměleckého šéfa Pražského komorního baletu. Na nového uměleckého šéfa si soubor prozatím ještě chvilku počká. Věříme, že najdeme talentovaného umělce s přirozenou autoritou, organizačními schopnostmi, přehledem o vývoji tance ve světě, ale také s pokorou k šmokovskému odkazu a české kulturní tradici. Hledáme osobnost, která se dokáže naladit se souborem na jednu vlnu, přijme jeho hodnoty a současně bude hledat pro Pražský komorní balet bez „opisování“ novou cestu k dalším tvůrčím úspěchům. Abychom získali čas, raději jsme ustavili uměleckou radu souboru složenou z předních osobností v oblasti současného tance, do které byly jmenovány profesorka Ivanka Kubicová, Markéta Perroud -rozená Plzáková – a mladá choreografka Hana Turečková.

Ti, co vás aspoň sledují, si také nemohli v nedávné době nevšimnout, že došlo k usmíření Pavla Šmoka s Jiřím Opělou a tím k opětovnému sjednocení Pražského komorního baletu. Určitou dobu se totiž spekulovalo o jisté „schizofrenii“ Pražského komorního baletu, když údajně existovali pod jednou ochrannou známkou tři soubory. Jeden v  rámci nešťastného spojení Pražského komorního baletu se Státní operou Praha pod vedením Pavla Ďumbaly, další složka  pod vedením Lucie Holánkové a také třetí, pod vedením Jiřího Opěly. Můžete prosím vysvětlit, jaký má Pražský komorní balet vlastně současný právní statut?

Skutečně došlo ke strategické a vzájemné dohodě mezi Pavlem Šmokem, Jiřím Opělou a novým hospodářským vedením Pražského komorního baletu. Založením obecně prospěšné tedy neziskové společnosti Balet Praha, o.p.s. byl v roce 2010 dokončen transformační proces a vznikla tím nová instituce provozující umělecký soubor. Podle zákona o obecně prospěšných společnostech má svou tříčlennou správní radu ve složení Kateřina Dedková–Franková, David Stránský a Petr Kolář a šestičlennou dozorčí radu, složenou z původních „pachatelů“ – profesora Pavla Šmoka, Jiřího Opěly a profesora Vladimíra Vašuta, a dále doplněnou o Markétu Starou, akademického malíře Jaroslava Kláta a akademického architekta Petra Nesládka. Nové vedení také převzalo veškeré komerční závazky Pražského komorního baletu, kompletní fundus souboru, autorská práva a práva k ochranným známkám Balet Praha a Pražský komorní balet. Získalo také obchodní podíly Pavla Šmoka a Jiřího Opěly z původní společnosti Pražský komorní balet, s.r.o. Založením společnosti Balet Praha, o.p.s. – jakožto výhradního provozovatele a vlastníka uměleckého souboru Pražský komorní balet – byl pověřen JUDr. Ivan Dunovský a ředitelkou jmenována dosavadní výkonná manažerka souboru Ladislava Jandová, tedy já.Kolik tanečníků se na současné činnosti Pražského komorního baletu podílí?

Soubor prošel v současné době generační obměnou tanečníků. Jedná se o přirozený proces. V září jsme realizovali konkurz na nové tanečníky Pražského komorního baletu ve studiu Comtemporary v Národním domě na Vinohradech, kde máme nyní k dispozici stálou zkušebnu. O angažmá se ucházelo více jak čtyřicet tanečníků z ČR i zahraničí. Po vyhlášení výsledků konkurzu má teď Pražský komorní balet  k dispozici osm stálých a šest hostujících sólistů. To je pro činnost souboru dostatečný počet umělců, jak pro stávající repertoár, tak i pro nově připravované premiéry.

Můžete prosím přiblížit plány Pražského komorního baletu pro nejbližší rok, dva?

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na