Před 140 lety se narodil Adolf Wenig

Témata:Adolf Wenig

Spisovatel, libretista a překladatel Adolf Wenig, který se narodil před sto čtyřiceti lety, 13. srpna 1874, napsal řadu knih pro děti (kupříkladu Zvířátka a loupežníci), na jeho libreto Čert a Káča složil Antonín Dvořák známou operu. Wenig, jenž posbíral a sepsal řadu českých pověstí a bájí (Kocourkov, Blaník, Staré pověsti pražské či Moravsko-slezské pověsti), byl bratrem výtvarníka Josefa Weniga a otcem výtvarníka Adolfa Weniga.

Wenig pocházel z učitelské rodiny ze Staňkova u Horšovského Týna. Vystudoval Pražský učitelský ústav a pak začal učit. Ve volném čase se věnoval spisovatelské činnosti, především knihám pověstí, na nichž spolupracoval i se svým bratrem Josefem, který k nim vytvářel ilustrace. Většina rukopisů byla psána ručním tiskacím krasopisem, psací stroj začal používat teprve na sklonku života.

Wenig byl blízkým přítelem slavné pěvkyně Emy Destinnové, za ženu si vzal její sestřenici Pavlu. Zemřel v březnu 1940 v Praze.Foto David Sedlecký