Před 170 lety se narodil Jan Hřímalý

Jedním z řady českých hudebníků, kteří slavili úspěch v carském Rusku, byl houslista Jan Hřímalý. Tento rodák z Plzně se usadil v Moskvě, kde se stal profesorem na konzervatoři a téměř třicet let byl prvním houslistou v Kvartetu carské hudební společnosti. Významný hudební pedagog, jehož houslové umění vysoce oceňoval například Petr Iljič Čajkovskij, se narodil před sto sedmdesáti lety, 13. dubna 1844.Syn plzeňského varhaníka Vojtěcha Hřímalého absolvoval hru na housle na Pražské konzervatoři a krátce poté získal místo koncertního mistra opery v Amsterodamu, kde působil do roku 1868. Rok poté odešel do Moskvy vyučovat hru na housle a komorní hru na carskou konzervatoř. Zde se seznámil s vynikajícím českým houslistou Ferdinandem Laubem, který byl profesorem na konzervatoři. Hřímalý se oženil s jeho dcerou a v roce 1874 převzal Laubovo místo profesora. Profesorem moskevské konzervatoře zůstal až do své smrti 11. ledna 1915.

Foto archiv