Před dvěma sty lety se narodil Karel Sabina

Karel Sabina, který se narodil před dvěma sty lety, 29. prosince 1813, byl básníkem, spisovatelem, dramatikem, libretistou a novinářem. Druhdy populárnímu autorovi libreta ke Smetanově opeře Prodaná nevěsta se stalo v roce 1872 osudným odhalení, že byl donašečem rakouské tajné policie. Do té doby přitom Sabina platil za vlastence, který pro národ trpěl ve vězení, kam byl uvržen za účast na revolučním hnutí v letech 1848 až 1849.K udavačství přivedla Sabinu podle jeho slov především bída. Pod krycím jménem Roman od roku 1859 dodával zprávy o činnosti české vlastenecké společnosti. Narychlo ustavený čestný soud jej 30. července 1872 prohlásil vinným a vyobcoval z národa. Důkazy byly nezvratné. Podařilo se totiž získat úřední akta zcizená ze spisovny pražského policejního ředitelství. Veřejnost se o Sabinově přiznání dozvěděla o několik dní později a zprvu se mu zdráhala uvěřit. 

Literát zemřel 9. listopadu 1877 – v bídě a zapomenut někdejšími přáteli i obdivovateli. 

Foto archiv

Napsat komentář