Ptali jste se: Jakub Hrůša

  1. 1
  2. 2

V našem volném cyklu přinášíme odpovědi dalšího umělce, kterému jste pokládali otázky přímo vy, čtenáři Opery Plus: jednoho z předních českých dirigentů mladé generace Jakuba Hrůši.
Pořád se nemůžu zorientovat v tom, proč nakonec sešlo z Vašeho angažmá v Kodani. Vždyť jste už měl v ruce jmenovací dekret, nebo ne? (Dan)

Děkuji za tuto otázku, Dane. Hlavním důvodem pro to, abych přijal nabídku šéfovství v Kodani, byla perspektiva uměleckého směřování divadla za vyšší kvalitou. Měl a chtěl jsem být hybatelem a garantem tohoto směřování. Abych jím ale mohl být, musel bych býval mít podpůrné spolupracovníky a dostatečný rozpočet, respektive takový, který by neohrožoval divadlo v jeho statu quo. Mým hlavním spolupracovníkem měl být britský režisér Keith Warner, nový intendant opery. Velice jsem si s ním porozuměl. Jak on, tak já jsme ale rychle zjistili, že organizační struktury domu, v čele s jeho ředitelem, nechtějí připustit jakoukoli podstatnější změnu, a podporují tak uvažování té části ansámblu, která v zásadě není ochotna na sobě nijak pracovat a jakkoli výrazněji se vyvíjet. Do této situace přišel razantní škrt dánské vlády, který by býval byl zvládnutelný, ale jedině tehdy, když by vedení divadla bylo projevilo flexibilitu a nelpělo pouze na zavedených schématech provozu. Keith Warner po několikaměsíčních urputných názorových bojích se svými nadřízenými seznal, že nemůže v divadle za daných okolností setrvat, protože nemá na dění tam vlastně vliv; jeho nadřízení mu doslova „házeli klacky pod nohy“. Já jsem pak podmínil své setrvání udržením Warnerovy osobnosti, neboť s jeho odchodem by principiálně zvítězila ta část divadla, s kterou jsem nemohl mít společnou řeč. Zprvu to vypadalo, že se všechny složky divadla vzepnou k Warnerově podpoře, začaly se sepisovat petice a probíhat mnohá jednání, ale nakonec zvítězily „staré pořádky“, především z obavy o ztrátu zaměstnání v případě „rebelů“ či kvůli nejrůznějším jiným druhům vyhrožování ze strany vedení. Výsledkem bylo, že jsme se dohodli na mém „nenastoupení do funkce“. Vlastně jsem je z vlastní vůle inicioval, poté co jsem zanalyzoval situaci. Měl jsem tak jako tak zahájit své šéfovství až na podzim 2013, takže tato dohoda přišla výrazně s předstihem před termínem zahájení mé práce tam. Pochopitelně mě to nejdřív mrzelo, dnes to však vnímám jako správný vývoj. Díky nenastoupení v Kodani se mi otevřela spousta jiných možností a perspektiv a mezinárodní umělecká obec mé rozhodnutí komentovala s respektem a podporou. To mi samozřejmě velice pomohlo.

Proč už nepokračuje Vaše spolupráce s Národním divadlem v Praze? Neprojevilo divadlo snad zájem? (Marie Faistová)

Vaše otázka je dobrá, paní Faistová – a má dvě odpovědi. Jedna rovina je mé zaneprázdnění (v operní oblasti výhradně v cizině), druhá to, co píšete: Nedohodli jsme se na žádné spolupráci, neboť ze strany divadla nepřišel impulz, abychom začali o další spolupráci vážně jednat.

1/ Říká se, že PKF v posledních letech tak trochu zlenivěla a také podražila. Jak to vidíte Vy? 2/ Kolik času v této sezoně PKF věnujete? 3/ Jak dlouho ještě chcete u PKF působit? Do té doby, než se naskytne něco „lepšího“, jako byla třeba Kodaň? (Václav Kostohryz, Praha)

Děkuji za Vaše otázky, pane Kostohryzi. 1/ Nevím, kdo „říká“, že PKF zlenivěla a podražila. Já vnímám činnost PKF jako pracovně vypjatou a většinu koncertů hranou s úžasným nasazením a nepolevující profesionalitou a zájmem o věc. Ekonomická situace, ve které pracujeme, je ovšem velice složitá a PKF musí v jejím rámci úspěšně fungovat. Je tedy možné, že její honoráře se v poslední době zvedly. Nevidím to sice jako dobré, ale ani hodné kritiky. Je to nevyhnutelné. 2/ PKF letos věnuji přibližně stejně času jako doposud: 7 koncertů v abonentní sezoně, vícero akcí u nás, pár turné v zahraničí. 3/ V PKF budu jako šéfdirigent působit do konce sezony 2014/15, na tom jsme dohodnuti. Jistě budu ale ze své strany chtít jednat o tom, abychom se s PKF poté nepřestali pravidelně umělecky setkávat.

Dobrý den, ráda bych se zeptala na Váš názor na počet orchestrů v Praze. Není jich vzhledem k tomu, jak jsou vytíženy a jaký je o ně zájem, přece jen příliš? (JS)

Děkuji Vám za otázku, ale přiznávám, že na ni neumím definitivně odpovědět. Počet orchestrů je jistě přímo úměrný politické a společenské vůli je podporovat. Ve světě lze vidět jak situaci, ve které má město srovnatelného významu podobně velký počet orchestrů, tak stav, kdy město podobné velikosti kulturně obhospodařuje orchestr jediný. Neexistuje objektivně správná odpověď. Dovolte mi ale říct toto: Že se otázka počtu orchestrů v poslední době trvale diskutuje, mi připadá přirozené a správné. Nejsem ovšem v žádném případě zastáncem jakýchkoli unáhlených řešení bez dobrého rozmyslu.

Dear Mr. Jakub, do You know for some auditions for tenors in Czech Republic and Slovakia? Thank You for responding! Greetings!! (Nenad Savic)
(Drahý Jakube, víte o nějakých možnostech předzpívání pro tenory v české republice a na Slovensku? Děkuji za odpověď a zdravím!)

Dear Mr Savic, I’m sure all existing theatres are available for such auditions if you contact them. All depends on a personal contact and its form, I suppose. Best wishes and greetings, too, Jakub.
(Vážený pane Saviči, jsem si jistý, že ve všech divadlech vás vyslechnou, pokud je budete kontaktovat. Samozřejmě to závisí na osobních kontaktech a formě oslovení. Tak držím palce a zdravím také.)

Jak vypadají Vaše další závazky v Glyndebourne? Děkuji a přeji hodně dalších úspěchů. (Marek Pechar)

Milý pane Pechare, nejsem si jist, jestli mohu prozrazovat, co ještě nebylo oficiálně oznámeno v tisku, ale mohu asi říct, že má spolupráce s Glyndebourne bude pokračovat, a to dokonce v podobě několika titulů. Začneme sezonami 2015 a 2016. Do (a také od) té doby budu pracovat v opeře v jiných zemích, konkrétně ve Francii (Paříži), Finsku (Helsinkách) a Německu (Frankfurtu).

Jak hodně býváte za hranicemi mimo domov? A jak to snášíte Vy a vaše rodina? (MD, Olomouc)

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


Komentujte

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na