Ředitel Pražské konzervatoře Pavel Trojan: Mám velké kompoziční plány

Ředitel Pražské konzervatoře Pavel Trojan, který v srpnu oslavil šedesáté narozeniny, se chce po tomto životním jubileu více věnovat komponování hudby. Za největší úspěch školy, v jejímž čele stojí od roku 2004, považuje to, že stále přitahuje nové a talentované studenty. Trojan dnes v pražském kostele sv. Vavřince představil CD se svou tvorbou natočenou Českým rozhlasem.

Pavel Trojan sen. (zdroj vyznamneosobnosti.cz)
Pavel Trojan sen. (zdroj vyznamneosobnosti.cz)

„U mě se pedagogická činnost nedá oddělit od činnosti skladatelské,“ uvedl na setkání s přáteli, kolegy a žáky, jehož součástí byl i krátký koncert. „Pokud jde o konzervatoř, řekl bych, že hlavní budovatelské činy již nastaly. Myslím tím koncertní sál a divadlo. Pokud jde o mě, více než dosud bych se rád věnoval skladatelské práci. Mám ještě velké kompoziční plány,“ řekl. Těší ho, že se studenti jeho školy uplatňují v uměleckém i pedagogickém životě.

Pavel Trojan působí na Pražské konzervatoři od roku 1986. Nejprve vyučoval hudebně teoretické předměty, od roku 1991 učí skladbu. Jako ředitel prosadil stavbu nového koncertního sálu s kapacitou přes tři stovky diváků, vybudování Divadla Na Rejdišti a modernizaci prostorů pro výuku. Zavedl nové obory – saxofon, cembalo či zobcovou flétnu, dále založil barokní orchestr školy a orchestr zaměřený k interpretaci soudobé hudby Prague Conservatory Modern. V souvislosti s oslavou 200. výročí založení konzervatoře obnovil Jednotu pro zvelebení hudby v Čechách.

Pražská konzervatoř (foto archiv)
Pražská konzervatoř (foto archiv)

Absolvent Pražské konzervatoře u Ilji Hurníka a HAMU u Jiřího Pauera získal jako hudební skladatel řadu ocenění, například čestné uznání v soutěži Generace 84 za Houslovou sonátu nebo 2. cenu za skladbu Musica per archi. Jeho Koncert pro housle a orchestr byl vybrán do semifinále mezinárodní skladatelsko-interpretační soutěže v Londýně The Concerto Prize 1990, jíž se zúčastnil spolu s houslistou Jaroslavem Svěceným. Řada Trojanových skladeb zazněla na festivalech soudobé hudby, mnoho skladeb bylo povinnými kompozicemi interpretačních soutěží.

V Trojanových kompozicích z poslední doby se objevuje prorůstání tanečních prvků do vážné hudby. Skladatel pracuje též v oblasti filmu, je mimo jiné autorem hudby ke snímku Nepočestná režiséra Jiřího Krejčíka.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat