Regenschori Aleš Nosek: V náhody nevěřím!

  1. 1
  2. 2
Regenschori katedrály sv. Bartoloměje v Plzni a diecézní regenschori Aleš Nosek se dramaturgicky podílí na organizaci právě probíhajícího Plzeňského varhanního festivalu, ale také organizuje festival Rakovnické varhanní léto. O těchto projektech, stejně jako plzeňských a rakovnických varhanách jsme si povídali v následujícím rozhovoru.

Aleš Nosek (zdroj archiv umělce)

Aleši, začnu trochu netradičně, postihla Tě během krizových opatření omezení koncertní činnosti?
Martine, během Korony jsem přišel o veškeré veřejné koncertní příležitosti, stejně jako ostatní hráči na hudební nástroje. Naštěstí těch několik málo koncertů, které jsem měl na jaře mít, se podařilo přesunout na pozdější termín. Uvidíme ale ještě, co přinese podzimní období…

Jak dlouho již působíš v Plzni? Můžeš čtenářům představit pojem „katedrální regenschori“ a v čem spočívá Tvá práce?
V Plzni působím poměrně krátce, od 1. ledna 2019, tedy rok a tři čtvrtě. Katedrální, potažmo diecézní regenschori má v prvé řadě za úkol pečovat o hudbu v hlavním diecézním chrámu, v dómu sv. Bartoloměje na Náměstí republiky v Plzni. Přívlastek diecézní regenschori znamená určitý přesah mého působení do celé diecéze, spočívající hlavně v metodickém vedení všech uchazečů o varhanický kurz, který tradičně biskupství plzeňské pořádá, a se kterým mi pedagogicky pomáhá paní Markéta Schley-Reindlová z Bamberku. Následuje účast na každoročním setkání sborů z celé diecéze, letos v Klatovech, nebo péče o hudbu při diecézní pouti v Teplé. Předpokládá se tedy celkové povědomí o kostelních hudebnících v diecézi, a to jak o varhanictvu tak o sborech. Vrátím se ale do katedrály v Plzni: mám na starosti časté hraní při bohoslužbách, koordinaci pomocných varhaníků a sborů, jiných hudebníků a celkově plánování a organizaci veškeré hudby zde provozované.

Kromě liturgické služby se dramaturgicky podílíš na organizaci Plzeňského varhanního festivalu. Kolikaletou má festival tradici?
Dne5. května 2008 se v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje rozlehly tóny vůbec prvního koncertu Plzeňského varhanního festivalu. Zahajovacího koncertu se ujal Pavel Kohout. Posluchačům zahrál program z děl Johanna Sebastiana Bacha, Carla Philippa Emanuela Bacha, Josefa Kličky, Bedřicha Antonína Wiedermanna a Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Dne 21. května se konal druhý ze tří připravených koncertů. Tentokrát se za varhany posadil Pavel Černý, který si pro své posluchače vybral něco z kompozic Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho a Ference Liszta. První ročník festivalu pak zakončila 2. června Irena Chřibková. V jejím programu mohli posluchači slyšet skladatele jako Johann Sebastian Bach, Jan Zach, Leon Boëllmann, Leopold Mozart či Charles-Marie Widor. Celý festival byl doprovázen výstavou fotografií zajímavých varhan plzeňské diecéze. Celý festival doplnila 12. května přednáška profesorky Jitky Chaloupkové o varhanách a varhanní literatuře.

Aleš Nosek (zdroj archiv umělce)

Katedrální varhany jsou v rekonstrukci renomovanou firmou Kánský – Brachtl. Co vše budou restaurovat a kdy se můžeme těšit na jejich kolaudaci?
Z původních 46 registrů dostanou varhany celkem 57 rejstříků, spolu s jednou extenzí a jednou transmisí tedy budou mít 59 rejstříků.

Snahou restaurování a restaurátorské rekonstrukce bude obnovení zvuku původního nástroje Emanuela Štěpána Petra z roku 1894 s respektem k pozdějším rozšířením nástroje ve 20. století. Některé snahy předchozích stavitelů, především v období 1954-1967, nevedly k intonační vazbě a pojivosti s původním nástrojem. Naopak původní hodnotný nástroj zničili a přetvořili podle tehdejší varhanářské praxe. Bude tedy zachováno pojetí rozšířeného symfonického nástroje doplněného o hlasy, které vycházejí z nástrojů přelomu 19. a 20. století. Tato obnova umožní autentické vyznění původního píšťalového fondu doplněného o hlasy, které se k němu hodí a zároveň neruší jeho intonaci. Právě velké třímanuálové nástroje E. Š. Petra jsou zejména vhodné k interpretaci děl 19. a 20. století. Po rejstříkovém rozšíření bude odkaz tohoto nástroje využit v plné hodnotě. Umístění doplňujících hlasů bude na společných vzdušnicích s původními rejstříky. Konstrukce a menzury vycházejí ze vzorů v době vzniku Petrova nástroje. Materiál bude zcela zapadat do koncepce osmistopé a čtyřstopé velikosti (zinek) od dvoustopé (cín), podle ostatních vzorů. Na kůru bude instalován nový hrací stůl, novodobá replika Petrova hracího stolu, se vším moderním vybavením včetně spojek či paměťových kombinací Setzer. Varhany mohou posluchači slyšet nejpozději začátkem léta 2021, pravděpodobně 6. června na první nedělní mši, která se bude v katedrále konat po rekonstrukci. Dohotovení nástroje bylo kvůli pandemii koronaviru opožděno.

Na jaké varhany tedy festival letos probíhá? Můžeš nám představit letošní program a interprety?
I tento rok připravuje Plzeňský varhanní festival Biskupství plzeňské a obecně prospěšná společnost Ars Christiana. Posluchači se opět mohou těšit na varhanní koncerty i výstavu o varhanách. Festival se z důvodu rekonstrukce katedrály sv. Bartoloměje koná v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici a v Korandově sboru na Anglickém nábřeží. Původní akce je přeložena na letošní podzim.

Třináctý ročník Plzeňského varhanního festivalu otevřela 7. září v 19:00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici varhanice Michaela Káčerková, zaznělo dílo Johanna Sebastiana Bacha, Ference Liszta, Otomara Kvěcha, Leoše Janáčka a Felixe Mendelssohna-Bartholdyho.

Dalším interpretem byl mladý absolvent brněnské JAMU, varhaník Jiří Kovář. V pondělí 21. září uvedl od 19.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie skladby Nicolause Bruhnse, Georga Böhma, Johanna Sebastiana Bacha a Johanna Ludwiga Krebse.

Třináctý ročník Plzeňského varhanního festivalu uzavře 5. října v 19:00 hodin v kostele Korandova sboru v Plzni (na Anglickém nábřeží 13) Karel Martinek. Uslyšíme skladby Johanna Sebastiana Bacha, Eugène Gigouta, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, Petra Ebena, Louise Vierna a jeho vlastní improvizaci.

Festival letos bude mít jen tři koncerty. Čtvrtým interpretem měl být Martin Bernreuther (SRN), dómský varhaník katedrály Panny Marie, sv. Willibalda a Salvátora v Eichstättu. Tento koncert byl bohužel letos zcela zrušen. Pan Bernreuther ale přijede za rok.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


1 2 votes
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments