Regenschori Aleš Nosek: V náhody nevěřím!

  1. 1
  2. 2

Co se týče varhan, v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici se nacházejí třímanuálové varhany o 40 hlasech s koncertní dispozicí, které  byly zhotoveny v roce 1935 firmou Rieger z Krnova, a to vestavbou nových varhan do původní barokní skříně. 

V kostele Korandova sboru stojí dvoumanuálové varhany od  pražského varhanáře  Karla Urbana z  roku 1933. Restaurování provedla varhanářská dílna Dlabal – Mettler s.r.o. Práce probíhaly za významné finanční pomoci Plzeňského kraje od roku 2017. Završeny byly v pátek 13. září 2019.

Kromě varhanního festivalu pořádáte ještě adventní půlhodinky…
V prosinci každou neděli probíhají v kostele Nanebevzetí Panny Marie půlhodinové koncerty varhanní improvizace. Jedná se vždy o improvizaci na motivy adventních písní z kancionálu. Začátek těchto koncertů je vždy v 15:00 hodin. Letos vystoupí varhaníci Pavel Šmolík, Pavel Černý, Jakub Janšta a host z Německa Julian Beutmiller.

Aleš Nosek (zdroj archiv umělce)

Po absolvování konzervatoře v Českých Budějovicích jsme spolu studovali na pražské HAMU. Kam se pak ubírali Tvé cesty?
Po studiích na pražské HAMU jsem vycestoval do bavorského města Regensburg, kde jsem dělal dva roky magisterské studium na Vysoké hudební škole pro katolickou chrámovou hudbu, obor koncertní varhanní hra. Za tuto zkušenost jsem velmi vděčný, a kdybych se dnes rozhodoval, na kterou školu po Konzervatoři v Českých Budějovicích jít, tak by to byla rovnou právě ta v Řezně. Pracovně jsem pak zakotvil v mém rodném maloměstě v Rakovníku, kde jsem varhaničil, učil na místní ZUŠ a čekal jsem co budoucnost přinese, protože jsem zde nechtěl z pochopitelných důvodů zůstat.

V plzeňské katedrále i v Rakovníku jsou varhany jednoho z nejlepších českých romantických varhanářů Em. Š. Petra, shodou okolností jsou oba chrámy zasvěceny sv. Bartoloměji. Můžeš nám popsat rozdíly mezi těmito varhanami? Budou se restaurovat i varhany v Rakovníku?
Ano zní to jako náhoda, ale já v náhody nevěřím. Svatý Bartoloměj je můj biřmovací patron a tak možná on stojí za mým přesunem do Plzně. Jak píšeš: „Bartoloměj v Rakovníku, Bartoloměj v Plzni, Em. Š. Petr v Rakovníku, Em. Š. Petr v Plzni“, to je krása. Já totiž miluji varhany romantické éry a navíc Petrovy varhany dokážou velmi pěkně hrát francouzskou varhanní hudbu, kterou rád prosazuji. V Rakovníku jsem měl Petra s dvěma manuály, 20 registry a pneumaticko-mechanickou kuželkovou trakturou. Velmi pěkný, kulatý, plnotučný romantický zvuk. Člověk si naregistroval  všechny osmistopé registry a trojlodní relativně velký kostel byl zcela plný zvuku! Bohužel tyto varhany dosti nekvalitně v roce 1999 restauroval jeden nejmenovaný český varhanář. Nástroj prokazoval už v krátké době po rekonstrukci značné chyby a poruchovost. Výsledek je ten, že varhany v Rakovníku můžeme po dvaceti letech znovu generálně restaurovat. Založil jsem zapsaný spolek na obnovu těchto varhan, posbíral peníze na projekt a nyní je věc ve fázi menšího spánku, vlivem mého přesunu do Plzně. Ale projekt hodlám dotáhnout do konce.

Seznam prosím naše čtenáře s historií rakovnického festivalu…
V roce 2015 jsem spolu s Muzeem T. G. Masaryka v Rakovníku založil Mezinárodní varhanní festival s podtitulem Rakovnické varhanní léto. Starám se zde o dramaturgii, muzeum zase o finance. Od začátku do Rakovníka jezdí varhaníci z Německa, Holandska, Rakouska, Slovenska či Maďarska. Koncerty probíhají přímo v Rakovníku na výše zmíněné varhany od Petra, ale i na venkovských nástrojích, protože Rakovnicko má velmi pěkné varhany i zde. Za všechny jmenuji varhany především od F. Gutha, Pleyla, Schmidta, Rejny-Černého či firmy Rieger.

Letošní Mezinárodní festival Rakovník již proběhl, kde všude byly koncerty a jaké jsi pozval interprety?
Festival se koná tradičně na přelomu června a července. Letos hrál v Rakovníku pan profesor Jan Hora, Irena Chřibková, Peter Szelés (Maďarsko). V Jesenici  a v Petrovicích Aleš Nosek, v Lužné Adam Viktora, v Křivoklátě Bernhard Prammer (Rakousko).

Koncertuješ, staráš se o hudbu v plzeňské katedrále, organizuješ hudební festivaly, věnuješ se pedagogické činnosti, máš krásnou rodinu. Jak to všechno stíháš?
Stanovil jsem si jako prioritní svou rodinu, mám tři dcery a hodnou ženu, to si přece vyžaduje největší péči! Naštěstí moje pracovní doba je většinou pružná, takže si tu výše zmíněnou větu můžu dovolit. Moje žena je navíc také hudebnice, takže mi s prací i dost pomáhá a spolupracuje se mnou. Holky vozíme všude s sebou.

Děkuji za rozhovor a přeji vše dobré!

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


1 2 votes
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments