Rozhlasové symfoniky čeká jubilejní 90. sezona, zahájí ji Beethovenem

Symfonický orchestr Českého rozhlasu čeká už zítra vykročení do devadesáté sezony. Rozhlasoví symfonici, kteří začali psát své dějiny před devadesáti lety, 1. října 1926, si svou uměleckou úrovní a spoluprací s významnými dirigenty i sólisty vydobyli významné postavení v koncertním životě a dnes patří k předním českým orchestrálním tělesům.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu a Ondrej Lenárd (foto archiv SOČR)
Symfonický orchestr Českého rozhlasu a Ondrej Lenárd (foto archiv SOČR)

Za dirigentským pultem orchestru, který je financován především Českým rozhlasem, se v minulosti vystřídalo mnoho významných hudebních osobností, například Otakar Jeremiáš, Karel Ančerl, Václav Smetáček, Václav Talich či Václav Neumann. V roce 1985 se ujal místa šéfdirigenta SOČRu Vladimír Válek a v této funkci působil do roku 2011. Poté jej v čele orchestru vystřídal Lenárd, který byl třináct let šéfdirigentem Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu v Bratislavě a v devadesátých letech vedl deset let Slovenskou filharmonii.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu je v současnosti jediným rozhlasovým orchestrem v Česku. Dřívější menší tělesa v Ostravě, Brně či Plzni zanikla po roce 1989. Pod vedením Vladimíra Válka se SOČR vypracoval k vysoké úrovni koncertního tělesa, které úspěšně konkuruje oběma respektovaným pražským orchestrům – České filharmonii a Symfonickému orchestru hlavního města Prahy FOK, a má značnou mezinárodní prestiž. Jeho charakteristickým znakem zůstala i nadále ekonomičnost a pohotovost při nahrávání a přípravě koncertů.

Historie rozhlasových symfoniků začala prakticky s počátky vysílání na českých rozhlasových vlnách. Už v roce 1923 byla hudební vystoupení součástí pravidelného vysílání z legendárního stanu v Kbelích. Hudební produkce včetně prvních vstupů České filharmonie a přenosů z Národního divadla měly u koncesionářů velký ohlas. Stoupající umělecké a programové záměry nového média si záhy vyžádaly potřebu vlastního hudebního tělesa.

První rozhlasový orchestr, tehdy dvacetičlenný, byl založen 1. října 1926 jako Orchestr Radiojournalu. Název se ovšem během desetiletí několikrát proměnil přes Symfonický orchestr pražského rozhlasu až po dnešní Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Prvním šéfem orchestru se stal známý operní dirigent Jožka Charvát. Zprvu malý počet hudebníků neumožňoval provádět náročnější díla, dramaturgie se zaměřovala na odlehčený žánr a umělecky závažné programy byly přebírány z koncertů filharmoniků. Postupně se orchestr rozšiřoval – v roce 1939 už měl třiasedmdesát členů – a zkvalitňovala se i jeho interpretační úroveň, stejně jako umělecký program, který akcentoval rozhlas jako šiřitele uměleckých hodnot. Nyní má orchestr přes sto členů.

Historii SOČRu lemovala jména velkých hudebních osobností, které se vystřídaly v jeho čele (Otakar Jeremiáš, Karel Boleslav Jirák, Karel Ančerl, Alois Klíma či Jaroslav Krombholc), nelze ale pominout ani řadu dalších dirigentů, jako byli Václav Talich, Václav Smetáček, Břetislav Bakala, Alois Jiráček, Josef Hrnčíř, Jiří Stárek anebo Václav Neumann či Libor Pešek, kteří s tělesem spolupracovali.

Za dirigentským pultem stanuli i hosté ze zahraničí, mezi jinými Charles Munch, Franz Konwitschny, Serge Baudo či Charles Mackerras. Své skladby provedli se SOČRem třeba Sergej Prokofjev, Arthur Honegger, Aram Chačaturjan či Krysztof Penderecki.

Orchestr se od roku 1949 začal podílet na programech festivalu Pražské jaro a začal také vyjíždět za hranice. Na větší evropská turné však mohl SOČR pomýšlet až od začátku šedesátých let. Významné bylo v sedmdesátých letech i šestileté období pod Krombholcovou taktovkou, kdy orchestr nově nahrával české klasiky. Po jeho odchodu v roce 1979 stanul v čele SOČRu operní praktik František Vajnar.

Seznam nahrávek SOČRu zahrnuje obrovskou repertoárovou šíři. Stěžejní díla české i světové orchestrální literatury v jeho podání pak právem patří do zlatého fondu zvukového archivu. Prostřednictvím mezinárodní hudební výměny v rámci Evropské vysílací unie se nahrávky SOČRu dostávají ke statisícům posluchačů v celé Evropě i zámoří. Rozhlasoví symfonikové pravidelně hostují téměř v celé Evropě, vystupují v Japonsku, Jižní Koreji, Číně, na Tchaj-wanu a v USA.

Ve své devadesáté sezoně k dosavadním koncertním řadám Klasika je vášní a Nové horizonty přidá třetí s názvem Tady žije SOČR, která plánuje prolnout světový i český repertoár a představit významné sólisty a dirigenty. Dramaturgie orchestru je rozkročena od klasiků typu Beethovena či Brahmse až po současné fúze například s kapelou Tata Bojs nebo experimenty typu big band a symfonický orchestr. Loni orchestr, v jehož čele je od roku 2011 Ondrej Lenárd, absolvoval třítýdenní japonské turné. Na svém pondělním zahajovacím večeru SOČR se svým šéfdirigentem zahraje Beethovena – předehru Coriolan, Houslový koncert D dur s Janem Mráčkem a Třetí symfonii. Koncert Český rozhlas přenáší na webu SOČRu.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat