Rozkvetlou hudební fantazii pro milovníky květin nabídly Letní slavnosti staré hudby

Letní refektář Strahovského kláštera hostil další koncert Letních slavností staré hudby. Hobojistka Saskia Fikentscher, violoncellistka Kristin von der Goltz a cembalistka Flóra Fábri spojily pro tematický händelovsko-telemannovský program síly s mladou německou sopranistkou Annou-Lenou Elbert. I přes nesporné kvality všech aktérek a hráčské nasazení Kristin von der Goltz dojem z koncertu po všech stránkách zcela přesvědčivý nebyl.

Giardino fiorito – Flóra Fábri, Kristin von der Goltz, 28. července 2022 (foto Petr Chodura)
Giardino fiorito – Flóra Fábri, Kristin von der Goltz, 28. července 2022 (foto Petr Chodura)

Georga Friedricha Händela s Georgem Philippem Telemannem spojuje leccos. Oba byli zběhlí studenti práv, ale též velmi plodní, všestranní a uznávaní skladatelé s velkou melodickou invencí. A oba ve svých dílech zhudebňovali mimo jiné texty oblíbeného německého básníka a libretisty Bartholda Heinricha Brockese. Skutečností, že Telemann našel zálibu v pěstování květin, v čemž mu byl na dálku počátkem padesátých let osmnáctého století nápomocen i jeho přítel Händel, se inspirovala dramaturgie pátého koncertu Letních slavností staré hudby. Vokální části programu tak dominovala díla opěvující krásy přírody, zvláště pak květeny.

První skladbou programu byla árie Das zitternde Glänzen der spielenden Wellen (Chvějící se třpyt dovádivých vln) na text Bartholda Heinricha Brockese, zařazená posthumně do kompletu Devíti německých árií z let 1724–1727, HWV 202–210. Zatímco sopranistka Anna-Lena Elbert s nadhledem vystihla náladu kusu, v partu hoboje poněkud scházela hravost a lehkost. Následoval výběr pěti písní z Telemannova cyklu, který sám autor vydával pro širší veřejnost jako svého druhu praktická cvičení ve hře generálbasu. Skladatel zde v líbivé jednoduchosti ukazuje svoji schopnost hudební charakterizace. Interpretky nabízené možnosti dobře využily: sopranistka si zde dávala záležet na náležitém frázování, Saskia Fikentscher zase měla příležitost vystřídat několik druhů zobcových fléten s hobojem. Tato klidnější část programu však nicméně spíše naladila publikum na věci příští.

V náročné Telemannově Sonátě pro violoncello a basso continuo D dur, TWV 41:D6 předvedla Kristin von der Goltz, hrající zpaměti, velkou vervu a zaujetí. Ve větším, zemitém zvuku jejího nástroje se však poněkud vytrácela zpěvnost a elegance tvarování frází. První půli uzavřela Händelova kantáta Venus and Adonis na text Johna Hughese. Pěvkyně v tomto půvabném díle (jedná se vlastně o rekonstruované torzo, protože dochované jsou jen dvě árie) poněkud nepříjemně překvapila ne právě precizní výslovností anglického textu v rychlých pasážích.

Giardino fiorito – Anna-Lena Elbert, Saskia Fikentscher, 28. července 2022 (foto Petr Chodura)
Giardino fiorito – Anna-Lena Elbert, Saskia Fikentscher, 28. července 2022 (foto Petr Chodura)

Po přestávce zazněla Telemannova Triová sonáta B dur, TWV 42:B, kterou následovala známá Händelova kantáta La bianca rosa (v poslední verzi ze třicátých let osmnáctého století), jež byla i přes ne zcela ideální intonaci sopranistky ve vysoké poloze jedním z vrcholů programu.

Před závěrem se ještě samostatně zdařile představila maďarská cembalistka Flóra Fábri v ukázce z Händelovy Suity E dur, HWV 430 (Air a variace The Harmonious Blacksmith). Večer pak uzavřely dvě árie z kompletu Devíti německých árií, nejprve jásavá Meine Seele hört im Sehen a jako přídavek s procítěným výrazem podaná Süsse Stille, Sanfte Quelle.

Přestože Letní refektář Strahovského kláštera je určitě vhodným prostorem pro komorní hudbu tohoto rázu, koncert tentokrát postrádal pro Letní slavnosti staré hudby typický genius loci. Navíc se zdálo, že sál a jeho zázemí pro dané množství návštěvníků kapacitně zcela nepostačovaly. I po čistě hudební stránce nepřinesl tento festivalový večer tak silný zážitek jako například leckteré „řádné“ koncerty souboru Collegium Marianum, který program Letních slavností händelovsko-vivaldiovským programem 4. srpna 2022 s hostující sopranistkou Robertou Mameli uzavře.

Giardino fiorito – Flóra Fábri, Kristin von der Goltz, SaskiaFikentscher, Anna-Lena Elbert, 28. července 2022 (foto Petr Chodura)
Giardino fiorito – Flóra Fábri, Kristin von der Goltz, SaskiaFikentscher, Anna-Lena Elbert, 28. července 2022 (foto Petr Chodura)

Hodnocení autora recenze: 60%

Letní slavnosti staré hudby: Giardino fiorito
28. července 2022, 19:30 hodin
Letní refektář Strahovského kláštera

Program:
Georg Friedrich Händel: Das zitternde Glänzen der spielenden Wellen, HWV 203
Georg Philipp Telemann: Die durstige Natur, TWV 25:48
Georg Philipp Telemann: Gemütsruhe, TWV 25:57
Georg Philipp Telemann: Die Einsamkeit, TWV 25:62
Georg Philipp Telemann: Pastorell, TWV 25:66
Georg Philipp Telemann: Sommer-Lust, TWV 25:70
Georg Philipp Telemann: Sonáta pro violoncello a basso continuo D dur, TWV 41:D6
Georg Friedrich Händel: Venus and Adonis, HWV 85
Georg Philipp Telemann: Triová sonáta B dur, TWV 42:8
Georg Friedrich Händel: La bianca rosa, HWV 160c:I
Georg Friedrich Händel: Air & Variations „The Harmonious Blacksmith“
Georg Friedrich Händel: Meine Seele hört im Sehen, HWV 207

Účinkující:
Anna-Lena Elbert – soprán
Saskia Fikentscher – barokní hoboj, zobcové flétny
Kristin von der Goltz – barokní violoncello
Flóra Fábri – cembalo

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat


0 0 votes
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments