S Maidou Hundeling zdaleka nejen o Leonoře z Fidelia

  1. 1
  2. 2

Maida Hundeling v Opere SND: Radšej komunikujem spevom, hovorené slovo rada prenechávam anjelom…

Cez víkend uviedla Opera Slovenského národného divadla premiéru jedinej Beethovenovej opery Fidelio. V hudobnom naštudovaní maďarského dirigenta Jánosa Kovácsa a pod režijnou taktovkou dramaturga Opery SND Martina Bendika sa v hlavných postavách hrdinskej Leonory a nespravodlivo väzneného Florestana predstavil charizmatický manželský pár Maida Hundeling a Jan Vacík. Opera vyobrazujúca vzťah človeka k slobode priniesla nový pohľad na hodnotu ľudského súkromia. O tom, v čom spočíva osobitosť tohto uvedenia v kontexte dnešnej doby, sme sa porozprávali s nemeckou sopranistkou Maidou Hundeling.

Maida Hundeling (foto SofiG.cz/Tamara Černá)
Maida Hundeling (foto SofiG.cz/Tamara Černá)


Jednou z hlavných tém opery Fidelio je túžba po slobode. Žijeme v dobe, v ktorej je táto túžba často utlačená do úzadia v dôsledku každodenného boja o prežitie v ekonomickom systéme. Aj keď pocit zdanlivej slobody vnímame hlavne z médií, ako vnímate ľudskú slobodu?

Podľa filozofického názoru: „… môžeš robiť všetko, čo chceš, pokiaľ tým nikomu a ničomu neublížiš.“ Tak prežívam svoju osobnú slobodu ja.

Režijná vízia Martina Bendika poukazuje na neslobodu v čase zdanlivej slobody, a to hlavne prostredníctvom využívania moderných technológií pri kontrole priestorov, a teda aj ľudí. Či už hovoríme o priemyselných kamerách, alebo o informáciách na sociálnych sieťach. Aký je váš názor na hodnotu súkromia v 21. storočí?

Táto otázka rovnako nachádza odpoveď v mojom predchádzajúcom vyjadrení. Vždy je dobré, keď ľudia, umelci – a v tomto prípade režisér Martin Bendik – ktorí vďaka možnostiam, ktoré divadelné inscenácie dávajú, môžu takto osloviť široké spektrum ľudí. Súčasťou jeho inscenácie môžem byť aj ja.

Maida Hundeling a režisér Martin Bendik na skúške Fidelia (foto A. Klenkova)
Maida Hundeling a režisér Martin Bendik na skúške Fidelia (foto A. Klenkova)

Beethoven je považovaný za jednu z najdôležitejších postáv v histórii hudby. Ako ho vnímate vy? Existuje v rámci jeho hudby niečo, čo nenájdete u žiadneho iného skladateľa?

Existuje mnoho nadaných skladateľov, ktorí boli obdarovaní schopnosťou stvárniť rôzne životné témy, ale jediný hudobný skladateľ – Beethoven (aj keď hluchý!) – zhudobnil vo svojej viere text pána Schillera „… všetci ľudia budú bratmi“.

V postave Leonory ste sa predstavili už na viacerých operných scénach; v čom vidíte výnimočnosť tohto naštudovania a aktuálnosť opery Fidelio pre dnešného diváka?

Táto téma je veľmi aktuálna a pri tom všetkom ostáva hlavnou ideou láska, ktorú považujem za najčistejšiu a najdôležitejšiu energiu v našom vesmíre. Mnoho hudobníkov, interpretov a poslucháčov predhadzuje Beethovenovi príliš inštrumentálne vedenie vokálnej linky. Podľa môjho názoru tkvie výnimočnosť jeho vokálnych kompozícií v tomto: je to jedine tak a nie inak! Nelicituje s citmi ani s notami.

V Opere Slovenského národného divadla vás môžu túto sezónu diváci vidieť aj ako princeznú Turandot. Ako hodnotíte spoluprácu so slovenskými opernými spevákmi a prácu v SND?

Som veľmi rada, že na úrovni, na ktorej ansámbel Opery SND pracuje a je Slovenskom podporovaný, sa nestretávajú iba „hostia“, ktorí opäť odcestujú, ale ostávajú priateľmi!

Maida Hundeling ako Turandot (foto SND Bratislava)
Maida Hundeling ako Turandot (foto SND Bratislava)

Ako sa vám spolupracuje s dirigentom Jánosom Kovácsom? K čomu vás na rozdiel od iných dirigentov inšpiroval?

Všetci to môžu počuť! Hudobný vnem, komunikatívna interpretácia, láskavý nádych, hudobník srdca. Bravo!

Pochádzate z ďalekého tuniského mesta Bizerte, čo je na európske pomery naozaj netradičné, hlavne ak hovoríme o operných speváčkach.

Áno, narodila som sa v Bizerte, kde moji rodičia – ako už v niekoľkých iných krajinách – pracovali ako sociálno-logistickí veľvyslanci z Nemecka. Školu a ďalšie svoje hudobné vzdelanie som absolvovala v Nemecku.

Čo pre vás znamená hudba?

Hudba všeobecne je formou osobnej výpovede. Radšej komunikujem spevom, hovorené slovo rada prenechávam anjelom.

Opera Fidelio sa napriek všetkému končí pozitívne. Spravodlivosť víťazí a Florestan je oslobodený. Myslíte si, že sloboda víťazí aj v súčasnom svete, alebo ľudia zabudli na rozdiel medzi dobrom a zlom?

V kozmickom poriadku, ktorého periódy sa pravidelne opakujú, môže u niektorých ľudí dôjsť k dojmu, že to má byť tak, ako by si médiá priali a ako nám to je predkladané. Pravda je v každom z nás. Každý si môže vybrať: svetlo alebo tmu.

Opera Fidelio z veľkej časti rozoberá aj stratu súkromia. Ste zástankyňou voľného uverejňovania informácií na sociálnych sieťach? Myslíte si, že si umelci musia robiť promo takýmto spôsobom, alebo sa to dá aj obísť?

Myslím si, že človek musí byť pri interpretácii výrokov, ktoré sa objavujú na sociálnych sieťach, veľmi opatrný. Je dobré, keď sociálne siete ľuďom slúžia (nie ich manipulujú) k rýchlemu poznaniu a ku komunikácii v osobnom živote i v profesii, no ja mám radšej klasický „klavirák“…

Viete si predstaviť svet bez moderných technológií?

Samozrejme! Ak sa zbavíme komerčného štýlu života, prestaneme slúžiť technológii – miesto toho, aby ona slúžila nám – a budeme celkom iste vnímať hodnoty, ku ktorým sme boli stvorení a ku ktorým nás tiež priviedla hudba. Určite by bolo na svete lepšie!

Za rozhovor ďakujeme a prajeme veľa úspechov!

Vizitka:

Maida Hundeling (foto SofiG.cz/Tamara Černá)
Maida Hundeling (foto SofiG.cz/Tamara Černá)

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]
  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - Beethoven: Fidelio (SND Bratislava)

[yasr_visitor_votes postid="207222" size="small"]

Mohlo by vás zajímat