Sezónu Moravské filharmonie otevřel hostující dirigent se světovou premiérou

Zahajovací koncert Moravské filharmonie v Olomoucké Redutě představil klasické romantiky i moderní skladbu na zakázku. Taktovky se ujal hlavní hostující dirigent Christian Knüsel a lákadlem pro diváky byla korejská houslistka Yoon-Hee-Kim.

Zahajovací koncert Moravské filharmonie Olomouc, 30. září 2021: Moravská filharmonie Olomouc, Christian Knüsel, Yoon-Hee-Kim (zdroj Moravská filharmonie Olomouc)
Zahajovací koncert Moravské filharmonie Olomouc, 30. září 2021: Moravská filharmonie Olomouc, Christian Knüsel, Yoon-Hee-Kim (zdroj Moravská filharmonie Olomouc)

Moravská filharmonie v Olomouci přivítala ve čtvrtek 30. září na zahajovacím koncertě nové sezóny své abonenty a příznivce. Současně se představil i hlavní hostující dirigent, kterého budou nyní posluchači vídat před orchestrem po další dva roky. Na tu dobu totiž filharmonie podepsala smlouvu se švýcarským dirigentem Christianem Knüselem.

Dalším lákadlem pro publikum byla mladá korejská houslistka Yoon-Hee-Kim, která vyrostla ve Vídni a v jejímž repertoáru jsou tak i vídeňští a němečtí romantikové. Síla německého romantismu v průběhu času byl ostatně i název tohoto večera, ačkoli to nebyla zcela pravda. Na programu byla také světová premiéra skladby švýcarského hudebního skladatele Alfreda Knüsela, který je otcem hostujícího dirigenta. 

Aby mělo publikum možnost protagonisty blíže poznat, uspořádalo s nimi vedení filharmonie od 18 hodin v Mozartově sále půlhodinovou besedu, kterou vedl moderátor Jiří Vejvoda. Na jeho zvídavé otázky odpovídali oba velmi otevřeně a mluvili zajímavě o svém životě i o svých hudebních představách. Nápad velmi přínosný, který již na počátku přilákal zájem abonentů a jistě bude lákat i v budoucnu. 

Zahajovací koncert Moravské filharmonie Olomouc, 30. září 2021: Christian Knüsel (zdroj Moravská filharmonie Olomouc)
Zahajovací koncert Moravské filharmonie Olomouc, 30. září 2021: Christian Knüsel (zdroj Moravská filharmonie Olomouc)

Koncert zahájila skladba českého skladatele Zdeňka Fibicha, který tíhl k německému romantismu už díky svému bilingvnímu dětství a studiím ve Vídni a Lipsku. Jeho snaha přispět k rozvoji české hudby vyústila v kompozici opery Šárka, op. 51, jejíž předehra zazněla i na tomto koncertě. Dirigent překvapil už na počátku, kdy dirigoval skladbu zpaměti. Zahájení bylo energické a zvučné, melodické části plasticky vystupovaly z celku, který byl ale poněkud dynamicky nadhodnocený a působil někdy mírně těžkopádně. 

Koncert pro housle a orchestr D dur, op. 77 Johannese Brahmse povolil ještě více dynamickou linku, a přesto, že koncert je psán bez trombonů a tuby, dostalo se posluchačům v sále decibelů víc, než se do koncertního sálu Reduty vejde. Dokonce i housle, vyrobené firmou Bengonzi v Cremoně roku 1734, na které Yoon-Hee-Kim hrála, zněly poněkud zvukově nepřirozeně a tvrdě. Vstup houslistky byl pevný a další hra pokračovala s naléhavostí a vášnivostí, zvuk byl stále ve všech polohách tvrdší a piana postrádala vroucnost a něhu. Koncert byl sice snímán, ale ne amplifikován, přesto se tento pocit vtíral. Dirigent při svém entuziasmu zřejmě nedocenil intimnější akustiku sálu – závěr koncertu sice vyzněl energicky a vášnivě, ale houslím chyběl emoční náboj. Ukázal se zde zřejmě hlavní rozdíl v přístupu k houslové hře, kdy české prostředí preferuje emoční sladkost zvuku nástroje a schopnost kantilény, zatímco dálnovýchodní pojetí je spíš orientováno na efekt a na tvrdost a přesnost. Ale třeba se mohu mýlit a vše šlo jen na vrub předimenzované akustiky.

Zahajovací koncert Moravské filharmonie Olomouc, 30. září 2021: Yoon-Hee-Kim (zdroj Moravská filharmonie Olomouc)
Zahajovací koncert Moravské filharmonie Olomouc, 30. září 2021: Yoon-Hee-Kim (zdroj Moravská filharmonie Olomouc)

Premiérovaná skladba švýcarského skladatele Alfréda Knüsela, který před několika dny oslavil 80 let, a který je otcem zmiňovaného dirigenta, měla název Tehdy na samém začátku. Byla psána na zakázku přímo pro Moravskou filharmonii, tematicky to byl skladatelův návrat do dětství a vzpomínka na matku. Jako inspirace je uvedena stejnojmenná báseň švýcarského literáta Carla Spittelera, nositele Nobelovy ceny za literaturu. Rytmus slov je obsažen v rytmických figurách a dětství evokuje použití jednoduchých popěvků. Jednotlivé části jsou od sebe odděleny disonančními a arytmickými motivy, taneční část ve třídobém taktu přechází do pomalého majestátního vzepětí, které ukončuje pomalé piano do ztracena. Zajímavá skladba, ale posluchačsky nepříliš atraktivní. 

Na závěr si dirigent vybral skladbu naopak velmi efektní, zazněl Růžový kavalír, suita z opery op. 59 Richarda Strausse. Překvapil publikum, když si před zahájením skladby furiantsky stáhl pult, aby mu nepřekážel a dirigoval skladbu zpaměti. Nadšení, s jakým skladbu zahájil, bylo nakažlivé a hudebníci je s radostí převzali. Sólové vstupy flétny, klarinetů, hoboje, lesního rohu a trubky byly přesné a výrazově přesvědčivé, orchestrální plochy byly instrumentálně barevně propojené a legátové oblouky klenuté. Houslové sólo nového primária houslí, mladého Patrika Sedláře, bylo krásně vyklenuté a podáno s měkkým, jasným tónem a emočním výrazem. Valčíkové plochy měly patřičné dynamické efekty, až na vrcholy ve fortissimu, které se slévaly a ohlušovaly. Závěrečné finále znělo radostně a energicky, na dirigentovi bylo znát, že skladbu prožívá, a že si svůj debut náležitě užil. Užili si ho i posluchači, kteří odcházeli z koncertu s dobrým pocitem, že covidová omezení jsou za námi a začal nám zase normální život. 

Zahajovací koncert Moravské filharmonie Olomouc, 30. září 2021: Moravská filharmonie Olomouc, Christian Knüsel, Yoon-Hee-Kim (zdroj Moravská filharmonie Olomouc)
Zahajovací koncert Moravské filharmonie Olomouc, 30. září 2021: Moravská filharmonie Olomouc, Christian Knüsel, Yoon-Hee-Kim (zdroj Moravská filharmonie Olomouc)

Zahajovací koncert Moravské filharmonie
30. září 2021, Reduta Ostrava, 19:00 hodin

Program:
Zdeněk Fibich: Předehra opery Šárka, op. 51
Johannes Brahms: Koncert pro housle a orchestr D dur, op. 77
Alfréd Knüsel: Tehdy na samém začátku
Richard Strauss: Růžový kavalír, suita z opery, op. 59, TrV 227d

Obsazení:
Yoon-Hee-Kim – housle
Christian Knüsel
– dirigent

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat


0 0 vote
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments